Categorieën
Bolsward Commentaar Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest Verkeer Vervoer Workum

PVDA-WETHOUDER RIETMAN START MET DE EINDFASE VAN DE AUTOLUWE PROEF IN SNEEK EN MIST DE BEGINFASE

De opzet van de autoluwe proef in de Sneker binnenstad is gebaseerd op een ondoordachte grondslag. Verantwoordelijk PvdA-wethouder Michel Rietman heeft in samenwerking met betrokken beleidsambtenaren fouten gemaakt van kinderlijk niveau. Er is begonnen met een soort van eindfase, waardoor de verkeerspilot eerder wordt afgebouwd en niet opgebouwd. Inwoners en winkeliers van de Waterpoortstad zitten met de gebakken peren.

De onlangs geïnterviewde Rowdy van Veen, in de vorige collegeperiode raadslid voor GroenLinks, ziet het goed. Bij een proef begin je met het uitproberen ‘van het minst ingrijpende en gaat dan steeds een stukje verder als dat nog niet voldoende helpt. In dit geval is het college van Súdwest begonnen met de zwaarste maatregel en noemt dat dan een proef. Dat is onlogisch’, betoogt hij.

Op deze historische afbeelding van de Wijde Burgstraat valt minimaal autoverkeer waar te nemen. Fotobewerking Dirk van der Meer

Ook volgens BREKT.NL is wethouder Rietman te radicaal begonnen. Daarentegen had hij de pilot beter kunnen starten met aan te kondigen afsluitingen van de Kleine Kerkstraat en daarna Harinxmakade/Hooiblokstraat. Dit zijn eenvoudige ingrepen, waardoor draagvlak ontstaat. Tijdsinschatting: een duur van drie tot vier weken.

Daarna kan de Singel worden afgesloten, zoals ook nu met behulp van verkeersinstructeurs. Uit een of meer snelle evaluaties kan naar voren komen dat er bewegende palen komen op bepaalde tijden. Daarbij denk ik aan de middagen op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 13.30 uur en 17.00 uur. Dit onderdeel duurt ongeveer vijf weken en de pilot draait dan ruim twee maanden.

Vervolgens wordt de aandacht gericht op de lastige Prins Hendrikkade. Er blijkt al snel dat een gehele stremming tussen de Muntstraat en Koninginnebrug louter nadelen heeft. Dan blijven er twee opties over: maatregelen met eenrichtingsverkeer of de Prins Hendrikkade weer open. Dit onderdeel kost ongeveer zes weken tijd, de pilot is dan ongeveer drieënhalve maand ver en het is tijd voor slotconclusies.

PvdA-wethouder Michel Rietman tijdens de persbijeenkomst van 14 februari. © Jeroen van der Kallen

De verkeerde inschatting van de autoluwe proef blijft de gemoederen in Sneek bezighouden. En het inkorten van de verkeerspilot van 18.00 uur tot 17.00 uur, door wethouder Rietman aangekondigd op de persconferentie van woensdag 14 februari, is niet meer dan een doekje voor het bloeden. Sneek kan daar dus niets mee.

Wiebe Dooper

Eerder verscheen:


https://www.brekt.nl/pvda-wethouder-rietman-liet-opzettelijk-onjuiste-data-invoeren-om-de-autoluwe-proef-bij-te-sturen/
https://www.brekt.nl/zaterdag-32-mei-2024-autoluw-sneek/embed/#?secret=cSuaj6hduN#?secret=3JKeFY2oOJ