Categorieën
Geschiedenis Sneek Verkeer Vervoer

Projectleider Staats in 1988 over Sneek: AUTOMOBILISTEN MIJDEN DE PRINS HENDRIKKADE EN NEMEN BIJVOORBEELD DE WORP TJAARDASTRAAT

Paul Staats is eind jaren zeventig tot in 1988 werkzaam als projectleider stadvernieuwing voor de gemeente Sneek. Bij zijn afscheid zegt hij in februari 1988 in de Leeuwarder Courant: ‘Sneek is er zeker niet lelijker op geworden …

In het kader van deze stadsvernieuwing werden de bedrijfsgebouwen van Wouda’s Meel in het Sperkhem en Tonnema aan het Kleinzand afgebroken om plaats te maken voor woningbouw: huurappartementen. Ook verouderde buurtjes langs de Badhuisgracht en Waterpoortgracht sneuvelden om ruimte te maken voor nieuwbouw.

Eind zeventig ging de gemeente Sneek eveneens aan de slag met het verkeerscirculatieplan (VCP), waarbinnen eenrichtingsverkeer een belangrijk uitgangspunt was. Vooral in het begin keek de Vereniging Sneeker Zakenlieden er met wantrouwende ogen naar, daarna ging dat beter, want Staats beweert dat de vereniging zich ‘steeds positief-kritisch tegenover het VCP heeft opgesteld’.

Ook geeft Staats aan dat een aantal veronderstelde aannames met betrekking tot verkeersstromen door ‘ons onderzoek‘ zijn aangetoond.

Neem nu zo’n Prins Hendrikkade. Misschien kun je zeggen, dat de reconstructie daar geen schoonheidsprijs verdient, maar ze beantwoordt wel aan haar doel. Automobilisten, die de kade voorheen als doorgaande route zagen, mijden haar nu en nemen nu bijvoorbeeld de binnenrondweg via de Worp Tjaardastraat‘, zegt hij.

Tenslotte

Allereerst betwijfel ik of Sneek fraaier werd door de appartementencomplexen op de locaties van voormalig Wouda’s Meel, Waterpoortsgracht en Badhuisgracht. Er is namelijk sprake van weinig aansprekende architectuur. Wat teveel domineert is: steen!

Daarnaast spreekt Staats van ‘ons onderzoek‘. Ik lees graag nog eens een artikel waarin kritische kanttekeningen bij dat onderzoek worden geplaatst.

Het laatste lange citaat, dat kort in de titel is verwerkt, is interessant omdat de verkeerssituatie aan de Prins Hendrikkade en Worp Tjaardastraat in de Waterpoortstad op het ogenblik actueel is.

BREKT.NL probeert binnenkort mensen te spreken die meer vertellen over de stadsvernieuwing en het verkeerscirculatieplan uit de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
LC-artikel van 1 februari 1988: https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19880201-11001&vw=org&lm=autoverker%2CLC%2CBNH%2C0