Categorieën
Financiën Nederland Politiek

Floriade loopt uit op financieel debacle

(tekst: Nieuwe Oogst) Met nog eens 6,6 miljoen euro extra loopt het totale verlies voor de organisatie van de Floriade in het Flevolandse Almere op tot bijna 100 miljoen euro. Het grotere verlies voor de Floriade is waarschijnlijk het gevolg van nog weer tegenvallende bezoekersaantallen. Aanvankelijk ging Floriade BV, de organisator van het grote tuinbouwevenement, […]

Categorieën
Commentaar Nederland Politiek

Sinds 2010 is het stil in de VVD …

De voorzitterverkiezingen in de VVD zijn van start gegaan. Interim-voorzitter Onno Hoes is kandidaat en ook Eric Wetzels, een ondernemer in kunststoffen. Hoes pleit ervoor dat landelijke VVD-politici ‘weer de zaaltjes in moeten’, aldus de NOS. Wetzels wil dat de regio’s meer de landelijke koers van de partij bepalen. Politiek verslaggever Wilma Borgman (NOS) doet […]

Categorieën
Europa Landbouw Nederland

Minder melkkoeien in de Europese Unie, maar niet in Nederland

(tekst: Nieuwe Oogst) Het aantal melkkoeien in de Europese Unie is in 2021 opnieuw afgenomen, maar niet in Nederland. Volgens het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie (Eurostat) werden vorig jaar in elf onderzochte EU-landen 16,04 miljoen melkkoeien gehouden. Dat is ongeveer 0,7 procent en 105.000 melkkoeien minder dan een jaar eerder. Leest […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

Ministerie van LNV zoekt boeren die willen meedenken over beleid

(tekst: Veldpost) Vanaf oktober is er plek voor nieuwe leden in de ‘LNV Community’. Daarom is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op zoek naar akkerbouwers, tuinders en veehouders die willen meedenken over landbouwbeleid. De LNV Community is de online denktank van het ministerie van LNV. Het is een besloten platform waarop 200 […]

Categorieën
Nederland Sociaal Welzijn

Vooral jongeren emotioneel eenzaam in 2021

(tekst: CBS) In 2021 voelde 11 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich sterk eenzaam. Dat zijn er meer dan twee jaar eerder (9 procent). Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelden zich het vaakst eenzaam. In 2021 gaven jongeren van 15 tot 25 jaar het vaakst aan zich sterk emotioneel eenzaam te voelen, […]

Categorieën
Europa Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

LTO: ‘Derogatiebeschikking maakt van kringlooplandbouw een utopie’

(tekst: Veldpost) In een eerste reactie op de plots openbaar gemaakte concept-derogatiebeschikking van het Nitraatcomité laat LTO Nederland zich kritisch uit over de gevolgen van de voorgestelde maatregelen. Kringlooplandbouw wordt een utopie, het verbeteren van de waterkwaliteit komt tot stilstand en het verdienvermogen van boeren neemt drastisch af. Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/550814-lto-derogatiebeschikking-maakt-van-kringlooplandbouw-een-utopie/

Categorieën
Europa Landbouw Nederland Politiek

Meeste EU-landen tegen regels industriële emissie voor veehouderij

(tekst: Nieuwe Oogst) De meeste EU-landen zijn tegen het voorstel van de Europese Commissie om bedrijven met meer dan 150 runderen, 300 zeugen, 500 vleesvarkens, 10,714 leghennen of 5.000 vleeskuikens onder de richtlijn tegen industriële milieuvervuiling te laten vallen. Nederland staat in beginsel achter het voorstel. Leest u door via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/09/27/meeste-eu-landen-tegen-regels-industriele-emissie-voor-veehouderij

Categorieën
Economie Financiën Fryslân Nederland Súdwest Verkeer

Bedrijfsleven staat garant voor marktbijdrage voor de nieuwe zeesluis Kornwerderzand

(tekst: PORT OF ZWOLLE) De financiering van de nieuwe zeesluis in Kornwerderzand is in de afsluitende fase gekomen. Het bedrijfsleven zet een serieuze stap voorwaarts door de overheden zekerheid te bieden voor de eerder toegezegde marktbijdrage van € 26,5 miljoen. Door de verbreding, verdieping en verlenging van de Sluis kunnen straks meer en grotere schepen […]

Categorieën
Economie Nederland Sociaal

Krapte arbeidsmarkt in jaar verdubbeld

(tekst: Binnenlands Bestuur) De krapte op de arbeidsmarkt is twee keer zo hoog als een jaar geleden. De grootste krapte is in de ict, openbaar bestuur staat op plek 5. De krapte op de arbeidsmarkt is in het tweede kwartaal van 2022 twee keer zo groot als een jaar eerder, blijkt uit de Spanningsindicator van het […]

Categorieën
Cultuur Nederland Sociaal

Sociale media: oefenterrein voor identiteitsontwikkeling jongeren

(tekst: Sociale Vraagstukken) Sinds het ontstaan van socialemediasites*, in Nederland ruim twintig jaar geleden, is de groei ervan exponentieel geweest (Valkenburg & Piotrowski, 2017). Met name jongeren (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020) worden gezien als ‘grootverbruikers’ ervan. Waarom zijn socialemediasites juist voor jongeren zo aantrekkelijk? Heeft socialemediagebruik van jongeren effect op hun (identiteits)ontwikkeling? Leest […]