Categorieën
Commentaar Economie Politiek Sneek Sociaal Súdwest Verkeer

GESLAAGDE DEMONSTRATIE TEGEN AUTOLUWE PROEF SNEKER BINNENSTAD

Circa 175 demonstranten verzamelen zich op zaterdag 27 januari rond de klok van 12.00 uur aan de Prins Hendrikkade en het Vismarktplein om het ongenoegen kenbaar te maken tegen het autoluwe verkeersplan in de Sneker binnenstad. ‘Door deze grote opkomst kun je zien dat het vraagstuk leeft onder de bevolking. Dit signaal kan wethouder Rietman en de gemeenteraad niet negeren’, zegt initiatiefnemer Thijs Peetsma. En spreekstalmeester Dinges Smidt wijst op het grote aantal aanwezige ouderen. Voor die mededeling volgt een kort applaus.

Spreekstalmeester Dinges Smidt aan het woord. © Jeroen van der Kallen

Vera de Jong vertelt dat dit plan het verkeersprobleem van de binnenstad naar de Worp Tjaardastraat, waar ze reeds 28 jaar woont, verschuift. ‘Als ik met de rollator en mijn hondje oversteek is het gewoon gevaarlijk vanwege het drukke autoverkeer.’ Douwe Koops heeft door de toegenomen verkeersdrukte aan de Goeman Borgesiuslaan geregeld enkele minuten nodig om met de auto van de afrit te komen. Ook vraagt hij zich of door de toegenomen verkeersintensiteit geen scheuren in de muren van huizen kunnen ontstaan?

Ook tijdens de demonstratie blijven verkeersbegeleiders automobilisten informeren. © Jeroen van der Kallen

Jacko Leeuwenkamp vindt de uitvoering van de verkeersproef belabberd en de bewegwijzering onduidelijk voor mensen van met name buiten Sneek. Hij voorspelt dat het verkeer, indien het plan in deze vorm blijft gehandhaafd, in de zomer klem komt te staan in het centrum. Daarnaast vindt Leeuwenkamp het merkwaardig dat een relevante dienst als de thuiszorg een doorrijverbod heeft, terwijl landbouwverkeer wel door mag rijden.

Een grote truck heeft geen doorgang over de Prins Hendrikkade. © Jeroen van der Kallen

Marco de Vries, inwoner van de Noordoosthoek, stelt dat automobilisten onnodig veel omrijden en dat door toegenomen verkeersdrukte de veiligheid name in de Noorderhoek en het Sperkhem in het geding is. Maar ook in de binnenstad, omdat verkeer er genoodzaakt is te draaien.

Pieter Greidanus, fractievoorzitter Nieuw Sociaal, is aanwezig om te peilen wat er zoal leeft onder de bevolking en schat in wat de rol van de raad kan zijn. PvdA-raadslid Johan Feenstra hoort graag argumenten voor en tegen de verkeersproef en is benieuwd naar de uitkomsten van inspraakmomenten. Durk van Netten, eerder commissielid van de FNP in de gemeente Sneek, kan zich in het geheel niet vinden in de constructie van de autoluwe proef. ‘Het is een ondoordacht plan en bedacht door ambtenaren achter een bureau.’

Rustige beeldopname Prins Hendrikkade tijdens de demonstratie. © Jeroen van der Kallen

De driekoppige raadsfractie van Gemeentebelangen-TotaalLokaal is eveneens van de partij. Factievoorzitter Peter Walinga wil de demonstranten een hart onder de riem te steken, overleggen en met gehoorde meningen iets doen. Het betoog van Sjoerd Hettinga, ook GBTL en sigarenwinkelier aan het Schaapmarktplein, is inmiddels vaak genoeg naar voren gebracht. En partijgenoot Carla van der Hoek deelt gebakken koekjes uit waarmee ze een positief gebaar maakt naar het publiek.

Onder de aanwezigen zijn nogal wat ondernemers. Jelle Dijkstra, eigenaar van een schoen- en sleutelmakerij aan de Wijde Burgstraat, is van mening dat de gevolgen van het plan niet goed zijn ingeschat. En mede op basis van reacties van klanten, trekt Dijkstra de conclusie dat het plan onlogisch is. Het zakenduo van de Oosterse Markt, gevestigd aan de Singel, is er eveneens om solidariteit te betuigen.

Eric Hoekstra, mede-eigenaar van de Toverbal in de Nauwe Noorderhorne, zegt: ‘Autoluw maakt winkelend publiek schuw’. Hij ziet vrachtverkeer vastlopen in de binnenstad en waarschuwt voor de trek van winkelend publiek naar onder meer Joure. Ook vindt Hoekstra de Sneker binnenstad te klein is voor de huidige verkeersproef, want de Waterpoortstad is geen Amsterdam.

Het publiek op de hoek Kruizebroederstraat en Kleine Kerkstraat. © Jeroen van der Kallen

Lida Kedde van snackbar De Pôlle spreekt van ‘een politiek spelletje’ en dat door de gemeente een eenzijdig enquête is opgesteld die – mede – het fundament vormt van de verkeersproef. Hans de Jong, eigenaar van SinneSysteem (een bedrijf in zonnepanelen), ervaart de verkeersbelemmering van de Prins Hendrikkade als zeer nadelig, waardoor nogal wat Snekers onnodig omrijden.

Uiteraard worden ook ervaringen uit vroeger tijden gedeeld. Onder meer Frits Reen is hier een van de aanwezigen. © Jeroen van der Kallen

Nogal wat demonstranten vinden het ongepast dat verantwoordelijk PvdA-wethouder Rietman de inloopavond van woensdag 31 januari heeft geschrapt en vervangen door drie gespreksmomenten waarin burgers tien minuten de kans krijgen om hun zegje te doen over de ervaringen met het autoluwe plan.

De vriendelijke medewerkers van Cappadocia voorzien de demonstranten van chocolademelk. © Jeroen van der Kallen

Na een dik half uur geeft spreekstalmeester Dinges Smidt aan dat de demonstratie richting Cappadocia aan de Kruizebroederstraat gaat. Hier wordt iedereen voorzien van een warme kop chocolademelk en dat getuigt van een goede organisatie. Voor Cappadocia praten boeren, burgers van Sneek en buitenlui nog een klein kwartier na, waarna Smidt ongeveer 13.00 uur het einde van de geslaagde demonstratie aankondigt.

Daarna bedankt organisator Thijs Peetsma twee aanwezige dienstverleners van handhaving. Zijn eerste initiatief tegen de autoluwe proef is succesvol verlopen, ook dankzij het mooie weer. Over een tweede manifestatie volgt binnenkort overleg.

Wiebe Dooper

Eerder verscheen: