Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Economie Geschiedenis Godsdienst

‘De joden van Bolsward’ (4): oprichting van de gemeente

De oprichting van de Bolswarder joodse gemeente of kille in 1786 viel in een rumoerige tijd. Het was de zogeheten patriottentijd waarin patriotten en aanhangers van stadhouder Willem V elkaar bestreden. Ter bescherming van de gevestigde Joden, drongen Philip Jacobs en Eleazer Levi er in februari 1786 bij het stadsbestuur op aan om een borgstelling […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Geschiedenis

De moord op een joodse onderduiker aan de rand van Bolsward (1)

De Tweede Wereldoorlog heeft ook in Bolsward diepe sporen nagelaten. In de boeken ‘Bolsward in Oorlogstijd’, ‘De Beul van Bolsward’ en ‘Een Sneeuwgans boven Bolsward’, en elders, schreef ik daarover. Een aantal van deze droeve gebeurtenissen speelde zich af langs de rand van de stad, met name aan de zuidoostkant ervan. Het was op en rond […]

Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Cultuur Geschiedenis Súdwest

NICO VERHOEVEN, EEN VERGETEN DICHTER IN BOLSWARD?

In de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw kwam een relatief massale toeloop van kunstenaars naar Fryslân op gang. Met name vanuit de Randstad was de toestroom groot. Allen, het waren immers de zestiger jaren, op zoek naar een inspirerende, landelijke en o zo maagdelijke omgeving, waar ze meenden hun creativiteit onbelemmerd […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst

‘De joden van Bolsward’ (3): voorman Philip Jacobs

Een van de meest vooraanstaande Joden in Bolsward was in de achttiende eeuw Philip Jacobs. Hij kwam in 1778 in de stad wonen. Samen met Eleazer Levi initieerde Philip Jacobs de oprichting en organisatie van de joodse gemeente in 1786. Philip Jacobs behoorde tot de meer welvarende burgers van Bolsward en verwierf ook buiten eigen […]

Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Cultuur Geschiedenis

‘De joden van Bolsward’ (2): ontstaan van de kille

David ‘de smous’ en Salemon ‘de jood’ woonden in 1759 en 1760 in Bolsward. Na 1775 ontstond een min of meer herkenbare gemeenschap. Elf jaar later kwam de officiële status van de joodse gemeente tot stand. Toen de gemeente of kille werd erkend, dienden Jacobs en Eleazer Levi een verzoek bij het stadsbestuur in om […]

Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Geschiedenis

‘De joden van Bolsward’ (1): Hartog Beem

In 1986 startte ik met de doctoraalscriptie ‘De joodse gemeente van Bolsward 1786-1911’ en bezocht voor onderzoek diverse archieven. Nadat ik in 1988 als historicus op het onderwerp afstudeerde, vroeg toenmalig burgemeester Ties Elzenga me meer aanvullend onderzoek te verrichten om een boek(je) te laten verschijnen. Vanwege andere werkzaamheden was het niet altijd mogelijk onderzoek […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

HET EINDE VAN DE GEMEENTE BOLSWARD

Nieuwjaarsdag 2011 komt een eind aan het zelfstandig bestaan van een eeuwenoude Friese gemeente. Bolsward maakt dan deel uit van een fusiegemeente, waarvan de naam Súdwest-Fryslân luidt. De plaats kent een tamelijk lange geschiedenis om te ontgroeien aan het omringende platteland en te worden tot een bestuurlijk zelfstandige gemeenschap, die in ieder geval aan het […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Geschiedenis

STADHUIS BOLSWARD ROND 1900

Het prachtige stadhuis van Bolsward op een prent, die dateert van rond 1900. Dirk van der Meer uit Sneek kreeg de afbeelding in zijn bezit en bewerkte deze kundig. WD

Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Cultuur Literatuur

Schrijver Sjoerd Palstra: het verlangen naar Bolsward bleef knagen … (4)

Sjoerd Theodorus Palstra werd op 16 september 1922 geboren in de Kerkstraat in Bolsward, op nummer 46. Vader werkzaam als magazijnmeester/klerk, moeder een sociaal voelende en maatschappelijk kritische vrouw. Beiden, ‘natuurlijk’, rooms-katholiek. Sjoerd zal, na de r.k. jongensschool, al op 12-jarige leeftijd naar het gymnasium in Sittard gaan, daarna naar het gymnasium in Katwijk a.d. […]

Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Cultuur Geschiedenis Literatuur

Schrijver Sjoerd Palstra: het verlangen naar Bolsward bleef knagen … (3)

Sjoerd Theodorus Palstra werd op 16 september 1922 geboren in de Kerkstraat in Bolsward, op nummer 46. Vader werkzaam als magazijnmeester/klerk, moeder een sociaal voelende en maatschappelijk kritische vrouw. Beiden, ‘natuurlijk’, rooms-katholiek. Sjoerd zal, na de r.k. jongensschool, al op 12-jarige leeftijd naar het gymnasium in Sittard gaan, daarna naar het gymnasium in Katwijk a.d. […]