Categorieën
Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Súdwest

‘Gemeente kan voorbeeld diversiteit zijn’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Diversiteit komt vooral goed naar voren in uitvoerende diensten en bij gemeenten. Het rijk kan daaraan een voorbeeld nemen. Begrip, gesprek en openheid. Kernbegrippen die nodig zijn om meer diversiteit in hogere functies bij de overheid te bewerkstelligen. Afgelopen week vierde het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) zijn 15-jarig bestaan. ‘De eerste stappen […]

Categorieën
Overheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Uitstroom overheid ‘ongewenst hoog’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Hr-managers merken dat de uitstroom van medewerkers het afgelopen jaar hoger is dan gewenst. Die zorgen spannen de kroon bij de overheid. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ook voor een hogere uitstroom bij overheidsorganisaties. En die uitstroom is hoger dan gewenst, vindt bijna twee derde van de hr-verantwoordelijken. Dat blijkt uit […]

Categorieën
Nederland Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

‘We moeten niet naïef zijn over populisme’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Rianne Donders waarschuwt voor de gevolgen van ongeremd populisme voor de democratie. ‘Het algemeen belang dreigt onder te sneeuwen.’ Half oktober stapte Rianne Donders op als burgemeester van Roermond. Ze vond het verschil in opvattingen tussen haar en meerderheid van de gemeenteraad ‘onoverbrugbaar’, waardoor ze haar opdracht als burgemeester niet volledig kon […]

Categorieën
Nederland Overheid Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Gemeenten willen uitstel omgevingswet tot 2014

(tekst: Binnenlands Bestuur) Inwerkingtreding van de Omgevingswet in januari 2024 is volgens onder meer de vier grote steden realistischer dan invoering op 1 juli 2023. Een twintigtal voornamelijk grote gemeenten ziet het niet zitten om de Omgevingswet al op 1 juli volgend jaar te laten ingaan. Een verantwoorde invoering van die wet kan op zijn […]

Categorieën
Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Kabinet wil minder hardvochtig handhaven

(tekst: Binnenlands Bestuur) De overheid wil uitkeringsontvangers vanuit vertrouwen bejegenen: ‘We gaan ervan uit dat mensen het goede willen doen.’ De focus in de sociale zekerheid lag de afgelopen jaren te veel op handhaving en fraudebestrijding, vinden ministers Van Gennip en Schouten. In plaats daarvan moet de mens weer centraal komen te staan. Leest u […]

Categorieën
Nederland Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Súdwest

Nieuwe rolverdeling tussen rijk en gemeenten nodig

(tekst: Adriaan de Jonge op BinnenlandsBestuur.nl) Het rijk is verantwoordelijk voor het bieden van bestaanszekerheid, maar gooit die taak steeds meer bij gemeenten over de schutting. Het is tijd voor een nieuwe inkomenspolitiek, stelt vereniging Divosa. Het huidige beleid slaagt er niet in om structurele bestaanszekerheid te garanderen en doet een bovenmatig beroep op de […]

Categorieën
Financiën Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Pensioen ambtenaren 12 procent omhoog

(tekst: Binnenlands Bestuur) Met name de hogere rentestand en soepeler toepassen van de regels maakt de verhoging mogelijk. Ambtenarenpensioenfonds ABP verhoogt de pensioenen vanaf 1 januari 2023 met 11,96 procent. Daarmee compenseert het pensioenfonds volgens bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen de volledige prijsstijging van september 2021 tot september 2022. Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/carriere/abp-verhoogt-pensioenen-met-1196-procent

Categorieën
Columns Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

Griffier Tweede Kamer, ambt met een hoofdletter

(tekst: Bert van den Braak, Parlement.com) De Griffier van de Tweede Kamer is geleidelijk een manager geworden. Griffier van de Tweede Kamer is een belangrijke functie. De Griffier is de hoogste ambtenaar van de Kamer en tevens steun en toeverlaat van de Kamervoorzitter. Het ambt is sinds 1815 slechts door zestien personen bekleed, maar na […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Fryslân Geschiedenis Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (4)

Waar Laurens ten Cate eveneens mee opviel, was met zijn politieke stellingname. De maatschappelijk vernieuwende en vaak onstuimige jaren zestig gaven hem de ruimte om zijn visie op de politiek in Nederland duidelijk kenbaar te maken. Als vooraanstaand lid van de PvdA (afd. Oranjewoud..) schaarde hij zich aanvankelijk, 1966, tamelijk fel achter de doelstellingen van […]

Categorieën
Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Krap helft gemeenteambtenaren trots op hun organisatie

(tekst: Binnenlands Bestuur) Ambtenaren zijn meer bevlogen over hun werk dan dat zij zich betrokken voelen bij de organisatie. Dat geldt vooral voor gemeenteambtenaren. Overheden hebben steeds meer moeite personeel te werven en te houden, onder meer omdat hun talentmanagement niet op orde is. Vergeleken met de marktsector scoort het openbaar bestuur op dat punt […]