Categorieën
Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Ondanks politiek wangedrag werkt ex-wethouder Gea Wielinga bij het Wetterskip. Integriteit burgemeester Jannewietske de Vries in het geding

In Súdwest-Fryslân negeerden voormalig CDA-wethouder Gea Wielinga en PvdA-burgemeester Jannewietske de Vries in de vorige collegeperiode vaker dan een enkele keer de bestaande integriteitscode. Desondanks ging Wielinga eind januari 2023 aan de slag als Opgave Watermanager bij Wetterskip Fryslân. Door de aanwezigheid van De Vries als burgemeester loopt het aanzien van Nederlands grootste gemeente verder […]

Categorieën
Overheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

VNG: Opzegtermijn ambtenaar van een naar twee maanden

(tekst: Hans Bekkers op BinnenlandsBestuur.nl) Medewerkers die willen vertrekken bij een gemeente moeten dat voortaan twee maanden van te voren aan de werkgever officieel kenbaar maken. Die afspraak wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vastleggen in de nieuw af te sluiten cao voor gemeenteambtenaren. VervangingDe opzegtermijn voor medewerkers wordt in 2024 twee maanden in […]

Categorieën
Ethiek Politieke en ambtelijke cultuur

Moreel gedrag staat niet op zichzelf

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl) Leonie Heres is bijzonder hoogleraar integriteit van het lokaal bestuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze week houdt zij haar oratie. We spreken met haar over hoe lastig het is om integriteit in het openbaar bestuur te verankeren, en wat in de huidige aanpak mist. Integriteitskwesties in het openbaar bestuur […]

Categorieën
Commentaar Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

DIRKJE DE VRIES VERTREKT (VERTROK) ALS MANAGER COMMUNICATIE BIJ SUDWEST-FRYSLAN

Op maandag 3 juli kondigt Dirkje de Vries op LinkedIn aan dat ze weggaat als manager communicatie bij de gemeente Súdwest-Fryslân. ‘En echt, het is een prachtbaan met een geweldig team!’, schrijft ze. Opvallend is dat Dirkje de Vries niet elders een baan heeft, maar voor zichzelf begint in deze lastige tijd. Dirkje de Vries […]

Categorieën
Fryslân Onderzoek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

LIWWADDERS: CdK Brok weigert onterecht inzage in verslagen Friese Regietafel Migratie 

WOO-verzoek Liwwadders: huiswerk voor Commissaris Brok De Commissaris van de Koning (CdK) is voorzitter van de provinciale Regietafel Migratiebeleid. De provinciale regietafels migratiebeleid zijn indertijd van rijkswege ingesteld om te voorzien in afstemming en coördinatie van het asielbeleid tussen burgemeesters en met name het COA. De CdK treedt op als voorzitter van de tafel op […]

Categorieën
Onderzoek Overheid Politieke en ambtelijke cultuur

Kwart ambtenaren dubt over toekomst als externe

(tekst: Hans Bekkers op BinnenlandsBestuur.nl) Veruit de meeste ambtenaren denken dat externe collega’s voor hetzelfde werk als dat zij zelf doen meer betaald krijgen. Moeten gemeenten en provincies vrezen voor een verdere leegloop van hun organisatie? Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en IenO Research blijkt dat een kwart van de ambtenaren niet uitsluit een overstap […]

Categorieën
Ethiek Politieke en ambtelijke cultuur

Gemeenteraden balanceren tussen integriteitsrisico’s en integritisme

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl) De behoefte om integriteitsrisico’s terug te brengen is groter in gemeenten waar vaker integriteitskwesties hebben gespeeld. Zowel de gedragscode als het voeren van gesprekken liggen aan de basis van het gemeentelijke integriteitsbeleid. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden naar hoe gemeenteraden omgaan met […]

Categorieën
Interviews Onderzoek Overheid Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

De Nieuwe Denktank interviewt Roel Bekker: ‘Dat had niet zo gemoeten! Maar hoe dan wel?’

(tekst: De Nieuwe Denktank) ‘Om te beginnen, er gaat heel veel wél goed binnen de overheid, veel meer zelfs dan we denken.’ benadrukt Bekker aan het begin van zijn betoog. ‘Wat niet goed gaat krijgt echter in vergelijking erg veel aandacht. Daarnaast zijn er zaken waar over gesproken wordt alsof het de verkeerde kant op […]

Categorieën
Humor Politieke en ambtelijke cultuur Taal

‘Dagdagelijks is het jeukwoord geworden van 2023’

Binnenlands Bestuur publiceert een interessant artikel met woorden en uitspraken die ergernis opwekken bij gemeenteambtenaren. AenO fonds Gemeenten sprokkelde een lijst jeukwoorden bijeen. Over de laatste maanden waren dat er 285. Engelse woorden als agile, governance en scrum worden ambtenaren niet bepaald blij van. En in de moedertaal gaat het naast dagdagelijks om woorden als: geitenpaadje, weefselstructuur en […]

Categorieën
Beleid Overheid Politieke en ambtelijke cultuur

Ambtenaar moet weer het vertrouwen krijgen

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl) Om onnodige administratieve lasten en verantwoording echt terug te dringen, moeten we ambtenaren weer vertrouwen geven, aldus het kabinet. Het (demissionaire) kabinet erkent dat financiering van publieke sectoren in het verleden in sommige gevallen niet altijd stabiel is geweest, ‘waardoor er onzekerheid is ontstaan over de continuïteit van taakuitvoering en […]