Categorieën
Spreekwoorden en gezegden Taal

ZICH EEN AAP LACHEN

Zich een aap lachen betekent uitbundig lachen. Waarschijnlijk is de gedachte: erg lachen om de fratsen van de aap, ofwel zo lachten dat men een gezicht trekt als een aap. Ook naar het voorbeeld van zich een aap schrikken, dus enorm schrikken. Geraadpleegde bron: F.A. Stoett. Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Thieme, Zutphen, MCMIII, achtste herziene […]

Categorieën
Spreekwoorden en gezegden Taal

DE KANTJES ERAF LOPEN

Deze uitspraak houdt in: niet serieus willen werken, een taak niet ernstig opvatten, slabakken. Stoett geeft aan dat andere betekenissen zijn als eromheen praten en aan de kant blijven of lopen, dus ergens niet om mee willen doen. WD Geraadpleegde bron: F.A. Stoett. Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Thieme, Zutphen, MCMIII, achtste herziene druk.

Categorieën
Spreekwoorden en gezegden Taal

AMEN OP IETS ZEGGEN

Dit betekent een voorstel of bewering aannemen of er goedkeuring aan geven. Amen is een formule van bevestiging en verwijst ook naar de zeer oude uitspraak Het is zo waar als amen. In ongunstige zin wordt er gezegd: Ja en amen zeggen. Dan is er geen sprake van een eigen oordeel en vindt iemand alles […]