Categorieën
Foto's

KIEKKAST NIJ STOATENZIEL

Mannie Moedt geeft haar mooie foto de passende titel Kiekkast, vogelkijkhut, waaraan ik Nij Stoatenziel aan toevoeg, omdat het me direct doet denken aan het gelijknamige lied van de onvergetelijke Ede Staal (1941-1986). De officiële benaming is Nieuwe Statenzijl en ontstaan toen ‘tussen 1862 en 1864 de Reiderwolderpolder werd ingedijkt’. Het gehucht bestaat uit zes […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Sneek Súdwest Verkeer

FOTO MET BETEKENIS VOOR SNEEK

Een foto wint aan extra waarde als de fotograaf er iets onbedoelds mee bereikt. Daar is deze opname een voorbeeld van, althans voor mij. Aan de hand van diverse aspecten licht ik het een en ander toe. Allereerst valt de mooie architectuur van de fraaie villa’s langs de Bolswarderweg op. De ruime vrijstaande woningen vormen […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Sneek

DE WATERPOORT

De Waterpoort, de trots van Sneek, heet officieel ‘Hoogendster Pijp’ en dateert van rond 1492, toen ook de stadswallen werden aangelegd. In de jaren 1610-1615 verviel de militaire betekenis van de Waterpoort en werd het meer een sierpoort. In de achttiende eeuw onderging het gebouw veranderingen en in 1878 volgde een grondige restauratie onder toeziend […]

Categorieën
Boeken Foto's Fryslân Geschiedenis

VAN BODERIJDER NAAR TRUCKER

Mijn familie bestond deels uit boderijders. Deze beroepsgroep behoorde tot de kleine middenstand. Toen er in de jaren zestig een loonexplosie volgde voor werknemers, profiteerden boderijders daar niet van. Ook vanwege de opkomst van de auto in deze jaren, kwam de positie van de boderijder in het gedrang. Boeren, burgers en andere buitenlui gingen zelf […]

Categorieën
Foto's

VRIJE IMPRESSIE HEEGERMEER

Fotograaf Atse Kroes maakte een vrije fotografische impressie van het Heegermeer vanaf het havenhoofd in Heeg. Hij nam de foto op 30 april 2022. Creativiteit leidt tot meer dan we gewoonlijk zien en het scherpt onze gedachten op. De fotograaf, de kunstschilder, de dichter, de beeldhouwer zijn in waarde gelijk aan de visser op het […]

Categorieën
Foto's

GERDA BIEDT RUIMTE

Fotograaf Gerda Bijker-Bos presenteert het beeld van ruimtelijk groen, dat is gemaakt vanaf de eeuwenoude Griene Dyk. Recent gemaaide weilanden strekken zich uit richting Lege Geaen waar de bewoners zich voorbereiden op de vakantie. Vooraan in de lucht schapenwolken met daarachter talrijke laaghangende wolkenpartijen. WD

Categorieën
Foto's

WOLKEN VERFRAAIEN DE HEUVELRUG

Geertje Duinkerken laat als fotografe geregeld landschappen in Drenthe zien, maar deze keer tovert ze een stuk natuur in Overijssel tevoorschijn. Geertje toont aan dat twee verschijnselen, de Sallandse Heuvelrug en wolkenpartijen, elkaar in schoonheid versterken. Op een dag als deze wordt een mens geen dag ouder maar eerder jonger. WD

Categorieën
Foto's Geschiedenis Niet gecategoriseerd Sneek

KONINKLIJKE FAMILIE IN SNEEK (1925)

Op Stationsweb.nl trof ik bijgaande afbeelding aan, waarvan het origineel wordt bewaard in het Fries Scheepvaart Museum. Het was een regenachtige dag toen Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana op 9 september 1925 Sneek bezochten. Hein de Jong stelt op genoemde site dat het koninklijke gezelschap onderweg was naar Ameland. Tussendoor werd de Friese […]

Categorieën
Foto's Fryslân

TOEGIFT BIJ BLIJE

De lucht bij Blije is een toegift van Harrie Muis in fotografisch opzicht. De trek van de lucht is onvoorspelbaar. Een stuk groen wordt geflankeerd door een asfaltweg en akkerland. De atmosfeer is ietwat te heftig voor romantiek. Er kan iets aan de hand zijn met een doorleefd dorpsfeest. In Blije en dichtbij liggende dorpen […]

Categorieën
Foto's

WOLLEGRAS

Els Brouwer fotografeerde in dit voorjaar wollegras. Zij heeft de gave om een opname te voorzien van een mysterieuze sfeer die aanspreekt, zoals ook deze. ‘Eenarig wollegras is kenmerkend voor hoogveenachtige heide en venvegetaties. Het groeit op erg natte en dikke veenbodems met een redelijk constante waterhuishouding. ln de zomer kan het water enkele decimeters […]