Categorieën
Bolsward Financiën Sociaal Súdwest Workum

Súdwest-Fryslân start met uitbetalen energietoeslag 2023

(tekst: gemeente Súdwest-Fryslân) Op vrijdag 1 december start de gemeente Súdwest-Fryslân met de uitbetaling van de energietoeslag. De energietoeslag wordt eerst betaald aan huishoudens met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente. Vanaf vrijdag 8 december kunnen ook andere inwoners de energietoeslag aanvragen. Voor hulp bij de aanvraag kunnen inwoners terecht bij […]

Categorieën
Anekdotes Cultuur Foto's Literatuur Súdwest

GERARD REVE IN GREONTERP

Clara Walstra richtte de fotocamera op een kunstobject van Gerard Reve in Greonterp. Het vertrek naar Friesland in 1964 van Gerard van het Reve – later noemt hij zich Gerard Reve – kwam vooral door zijn contact met de dichter Nico Verhoeven die vijf jaar eerder in Greonterp een woning kocht. Gerard van het Reve […]

Categorieën
Bolsward Politiek Sneek Sociaal Súdwest Workum

Súdwest: doorgaan met aanpak SWF Tichtby

In oktober 2022 begon de gemeente Súdwest-Fryslân met de inloopmomenten van SWF Tichtby. Deze aanpak blijkt erg succesvol, aldus de gemeente. Om ervoor te zorgen dat nog meer mensen hier gebruik van gaan maken, wordt dit beleid voortgezet. Mensen die voorheen niet snel in contact kwamen met de gemeente, komen langs voor financiële ondersteuning. Elke […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Landbouw Natuur en milieu Súdwest

Bij Witmarsum: het maaien en binden van het graan

Sam Dice Memories toont wederom een opname uit de rijke landbouwgeschiedenis. Het betreft een foto uit 1939 over het maaien en binden van het graan op een veld bij Witmarsum. De compositie van het beeld is van een goed niveau. Op Facebookpagina Het oude boerenleven in Nederland wordt dit stukje beeldhistorie ook gepresenteerd. WD

Categorieën
Politiek Súdwest

Simon Hottentot stapt uit Volkspartij in Nederlands Belang en verlaat raad Súdwest

Gemeenteraadslid Simon Hottentot uit Bolsward heeft de fractie van de Volkspartij in Nederlands Belang verlaten en stapt eveneens uit de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Ook commissielid Bertus van der Veen uit Hindeloopen verlaat de lokale politiek. Het liep al bepaalde tijd niet soepel in de gelederen van de partij, aldus Hottentot ‘en de druppel vormde het […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Súdwest Vervoer

PAARDENTRAM MAKKUM – HARKEZIJL

Hotel de Prins in Makkum staat op de ansichtkaart afgebeeld als station voor de paardentram die ervoor staat. Deze paardentram had Harkezijl als eindbestemming, waar passagiers konden overstappen op de stoomtram die naar Harlingen, Bolsward en Sneek reed. Ook deed een paardentram dienst tussen Dokkum – Veenwouden – Suameer, en Sint Annaparochie – Berlikum. Tussen […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

HET EINDE VAN DE GEMEENTE BOLSWARD

Nieuwjaarsdag 2011 komt een eind aan het zelfstandig bestaan van een eeuwenoude Friese gemeente. Bolsward maakt dan deel uit van een fusiegemeente, waarvan de naam Súdwest-Fryslân luidt. De plaats kent een tamelijk lange geschiedenis om te ontgroeien aan het omringende platteland en te worden tot een bestuurlijk zelfstandige gemeenschap, die in ieder geval aan het […]

Categorieën
Dieren Foto's Fryslân Natuur en milieu Súdwest Workum

WORKUMERWAARD

Fotografe Clara Walstra presenteert een sterk beeld dat ze maakte aan de Workumerwaard. De tegenstelling tussen enerzijds natuur, prachtige paarden en anderzijds de horizonvervuilende windmolens is volstrekt helder. WD

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Over leeuwerik en grutto, Troelstra en landschapspijn

In 2019 verscheen Mijn harp is voor jou. Gedichten van Piter Jelles Troelstra (1860-1930). Het is een bloemlezing uit de Friese gedichten van Troelstra met een Nederlandse vertaling van Abe de Vries daarnaast. De Vries schreef ook een tien pagina’s tellende inleiding waarin hij helder en kort het Fries dichterschap van Troelstra beschrijft. Het boek […]

Categorieën
Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Ondanks politiek wangedrag werkt ex-wethouder Gea Wielinga bij het Wetterskip. Integriteit burgemeester Jannewietske de Vries in het geding

In Súdwest-Fryslân negeerden voormalig CDA-wethouder Gea Wielinga en PvdA-burgemeester Jannewietske de Vries in de vorige collegeperiode vaker dan een enkele keer de bestaande integriteitscode. Desondanks ging Wielinga eind januari 2023 aan de slag als Opgave Watermanager bij Wetterskip Fryslân. Door de aanwezigheid van De Vries als burgemeester loopt het aanzien van Nederlands grootste gemeente verder […]