Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Fryslân Geschiedenis Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (4)

Waar Laurens ten Cate eveneens mee opviel, was met zijn politieke stellingname. De maatschappelijk vernieuwende en vaak onstuimige jaren zestig gaven hem de ruimte om zijn visie op de politiek in Nederland duidelijk kenbaar te maken. Als vooraanstaand lid van de PvdA (afd. Oranjewoud..) schaarde hij zich aanvankelijk, 1966, tamelijk fel achter de doelstellingen van […]

Categorieën
Boeken Fryslân Geschiedenis

Boeiend boek over het leven van “De Mannen van de Overval”

Schrijver en onderzoeker Hessel de Walle presenteerde op vrijdag 29 november 2019 in het Fries museum “De Mannen van de Overval – Heroïek en tragiek in 26 levensverhalen”. Op vrijdag 8 december 1944, 75 jaar geleden, wordt de Overval gepleegd op de Blokhuispoort, de Leeuwarder gevangenis. Een perfecte voorbereiding gaat eraan vooraf. Bij de actie […]

Categorieën
Boeken Foto's Fryslân Geschiedenis

VAN BODERIJDER NAAR TRUCKER

Mijn familie bestond deels uit boderijders. Deze beroepsgroep behoorde tot de kleine middenstand. Toen er in de jaren zestig een loonexplosie volgde voor werknemers, profiteerden boderijders daar niet van. Ook vanwege de opkomst van de auto in deze jaren, kwam de positie van de boderijder in het gedrang. Boeren, burgers en andere buitenlui gingen zelf […]

Categorieën
Economie Fryslân Geschiedenis Nederland Niet gecategoriseerd Politiek Sneek Sociaal Súdwest

Econoom Sam de Wolff (1878-1960)

Nederland heeft weinig internationaal bekende economen gehad. We hebben natuurlijk de in 1994 overleden Jan Tinbergen, de eerste econoom die — overigens samen met de Noor Ragnar Frisch — de Nobelprijs kreeg. In de negentiende eeuw genoot N.G. Pierson nog enige bekendheid, maar dan hebben we het wel gehad. Naast deze toppers heeft de provincie […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Literatuur Politiek

Abe de Vries: In yn ‘e steek litten kultuer

(tekst: Abe de Vries) Sa by de tiid lâns hawwe hiel wat pommeranten út de kultuerwrâld moard en brân skreaud as der wer ris barbaarske besunigingen drigen op de help en stipe fan de oerheid. Alle kearen wol koenen wy de klok dan lyksette op de klank fan sympatike, stypjende lûden. Fan politisy of oare […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

HET FRIES IN KOUDUM

Toen ik door oude nummers van de Koudumer dorpskrant Bulte Nijs bladerde, was een van de zaken die mij opvielen de aanwezigheid van het Fries. In de beginperiode, in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw, waren artikelen in het Fries ruim aanwezig. Opvallend was ook dat boven Nederlandstalige stukjes vaak een Friese titel […]

Categorieën
Cultuur Dieren Fryslân Geschiedenis

De NVSW bestaat 75 jaar (1)

De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) viert het 75-jarig bestaan (1947-2022). Met ongeveer vierduizend leden vormt de NVSW de grootste rashondenvereniging van Nederland en dat is iets om trots op te zijn. Organisatorisch heeft deze vereniging de boel goed op orde. Vrijwilligers zorgen voor een breed scala aan activiteiten voor leden en honden. […]

Categorieën
Foto's Fryslân

TOEGIFT BIJ BLIJE

De lucht bij Blije is een toegift van Harrie Muis in fotografisch opzicht. De trek van de lucht is onvoorspelbaar. Een stuk groen wordt geflankeerd door een asfaltweg en akkerland. De atmosfeer is ietwat te heftig voor romantiek. Er kan iets aan de hand zijn met een doorleefd dorpsfeest. In Blije en dichtbij liggende dorpen […]

Categorieën
Foto's Fryslân

Liwwadders op klompen

Bijgaande foto dateert uit 1922 en is afkomstig van de Facebookpagina Vroeger in Leeuwarden. Het zijn bewoners van de Huizumerlaan tegenover de Aebingaschool. De meeste mensen droegen klompen, want geld voor leren schoenen was er niet of nauwelijks. ‘Door de week droeg men vaak onbeschilderde klompen, terwijl er op zondag eerder geschilderde of versierde exemplaren […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Interviews Kunst

Kunstschilder Horst Dijkstra: ‘Ik kijk zoals ik kijk’

Horst Dijkstra uit Leeuwarden is kunstschilder. Zijn schilderijen kenmerken zich vaak door een lichte tot volledige absurditeit. Tegelijk spat de humor van de doeken af. Een kennismaking met met het werk van Dijkstra blijft u bij. Via onderstaand vraag- en antwoordspel komt u meer te weten over het kunstenaarschap van Dijkstra. En door het raadplegen […]