Categorieën
Fryslân Politiek

STOFFER: COLLEGE GS MET BBB, PvdA, CDA en CU

Verkenner Chris Stoffer adviseert een college van Gedeputeerde Staten bestaande uit BBB, PvdA, CDA en CU. De vier partijen beschikken over 25 van de 43 zetels in de Provinciale Staten. Stoffer geeft aan dat de partijen vertrouwen in elkaar hebben, er overeenstemming is over de inhoud en waar verschillen zijn lijken die ‘overbrugbaar’. Volgens Stoffer […]

Categorieën
Fryslân Politiek

FNP net yn nij kolleezje DS

TIGE SPITICH, MAR WY BLIUWE STRIIDBER (tekst: FNP) De FNP reagearret teloarsteld op it einrapport fan ynformateur Stoffer. Yn it rapport advisearret Stoffer om in kombinaasje fan de partijen BBB, PvdA, CDA en CU fierder ûndersykje te litten oft sy komme kinne ta in akkoart. De FNP fynt de kar bysûnder, omdat it hjir neist […]

Categorieën
De Fryske Marren Fryslân Landbouw Natuur en milieu Súdwest

Ruim negentig gemeenten willen uitstel provinciale gebiedsplannen

(tekst: Nieuwe Oogst) Ruim negentig grote en kleinere plattelandsgemeenten willen uitstel van de oplevering van plannen voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Elke provincie moet uiterlijk op 1 juli een eerste versie van zo’n plan voor een gebiedsgerichte aanpak indienen bij minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof. Leest u verder via: […]

Categorieën
Foto's Fryslân Natuur en milieu

NATUUR KLEURT IN ZWART WIT

Als fotograaf Gert Jan Zuidema eropuit trekt met zijn camera komt er met toewijding een zekere dynamiek tot stand. Met deze bijdrage kleurt en fleurt hij de Friese natuur op in zwart wit. WD

Categorieën
Fryslân Politiek

27 Statenleden vertrekken, 16 blijven

Provinciale Staten van Fryslân (2019-2023) kwamen vandaag voor het laatst bijeen. Morgen gaan de nieuwe Staten van start. Van de 43 zittende volksvertegenwoordigers nemen er 27 afscheid. De overige 16 keren terug in de nieuwe Provinciale Staten. Vier vertrekkende Friese Statenleden zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Het gaat om Maaike […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Godsdienst Verhalen

EEN DEUR TE SPANNUM

In bijna elke kerk is iets opmerkelijks te vinden en toch loop je er vaak gemakkelijk aan voorbij. In de noordmuur van de toren in Spannum is een wenteltrap gemetseld; er is geen uitwendige traptoren, de trap zit in een zeer dik stuk muurwerk. Wanneer de trap gemetseld is, is niet bekend, maar de deur […]

Categorieën
Dieren Europa Fryslân Politiek

‘Europa ziet niks in beschermingsstatus wolf aanpassen in Fryslân’

(tekst: Veldpost) De de statenfractie van FNP heeft vorige week uitgebreid antwoord gekregen van de Europese Commissie op haar verzoek om de beschermingsstatus van de wolf aan te passen. Daarbij gaat de Europese Commissie in op de mogelijkheden van het EU-beleid om veehouders te ondersteunen om hun vee te beschermen en de mogelijkheid die lidstaten […]

Categorieën
Fryslân Politiek

Verkenner Stoffer praat door met zes partijen

Politiek verkenner Chris Stoffer praat in de tweede week verder met zes partijen voor de vorming van een nieuw college van GS. Naast BBB, gaat hij in afzonderlijke gesprekken om tafel met PvdA, CDA, FNP, VVD en ChristenUnie. Volgens Stoffer zijn de programmatische verschillen tussen de zes partijen te overbruggen. Ook zijn de Staten het […]

Categorieën
Foto's Fryslân Natuur en milieu

WETSUS

Fotograaf Harrie Muis heeft oog voor het bijzondere gebouw van waterkenniscentrum Wetsus in Leeuwarden. ‘Het uitgangspunt is een autonoom gebouw in een landschap dat samenhangt met de potmarge en zijn oevers. Het gebied is samenhangend maar divers; het verschiet van kleur waardoor herkenbare clusters ontstaan.’ (bron: https://www.achterboscharchitecten.nl/?portfolio=watercampus-wetsus-leeuwarden) WD

Categorieën
Fryslân Politiek

Omroep Zilt: Schrappende wethouder en boze VVD-collega’s kosten burgemeester Caroline van de Pol de kop

(tekst: Lennard Jan Geerts en Simen Hofman van Omroep Zilt) Niet lekken, maar een hetze van eigen partij VVD: dat zou de reden zijn dat burgemeester Caroline van de Pol van Terschelling werd gestuurd. Pogingen om de boel te lijmen lijken al van tafel. Het hele gedoe rond burgemeester Van de Pol begon bij de […]