Categorieën
Fryslân Geschiedenis Literatuur

Moaie ferhaaltsjes en histoaryske mominten. En poëzij

(tekst: Abe de Vries) Stean jo my ta dat ik weromkom op in bondel dy’t ik earder yn it Friesch Daglad (‘De bus werom nei Surhústerfean’, 25 july) besprutsen ha: Ien tel de ierde stil, fan Arjan Hut. Soks sil op dit plak gjin gewoante wurde, byleaven net. Mar as der, sûnder twivel ûnbewust, in staaltsje oarlochspropaganda ferkocht […]

Categorieën
Fryslân Godsdienst Politiek

CU-KANDIDAAT LIEUWE VAN DER POL: ‘Wy knibbelje allinnich foar God’

Lieuwe van der Pol uit Woudsend staat op plaats 36 van de ChristenUnie voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Hij was eerder gemeenteraadslid in Súdwest-Fryslân en Statenlid in Fryslân. Zijn relatie met Jezus licht hij kort toe met de passage: ‘Wy knibbelje allinnich foar God.’ Er staan nog twee andere kandidaten uit Fryslân […]

Categorieën
Commentaar Fryslân Media

ANDRIES VELDMAN: DE MAN ACHTER DE 25-JARIGE STADSKRANT LIWWADDERS EN LIWWADDERS.NL (2)

Andries Veldman (1954) is een ouderwetse, eigenzinnige, scherpe en onafhankelijke journalist. Soms laat zijn nauwkeurigheid te wensen over. Veldmans visie op de Friese media is de moeite waard. In deel 2 gaat aandacht uit naar zijn kijk op de journalistiek. Lútzen Kooistra, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, ziet Andries Veldman als opvolger van Fenno Schoustra, […]

Categorieën
Commentaar Fryslân Media Súdwest

ANDRIES VELDMAN: DE MAN ACHTER DE 25-JARIGE STADSKRANT LIWWADDERS EN LIWWADDERS.NL (1)

Andries Veldman (1954) is een ouderwetse, eigenzinnige, scherpe en onafhankelijke journalist. Soms laat zijn nauwkeurigheid te wensen over. Veldmans visie op de journalistiek en de Friese media is de moeite waard. In deel 1 gaat de aandacht uit naar stadskrant Liwwadders en Liwwadders.nl. In 1998 brengt Veldman zijn vakantie door in Bretagne en komt op […]

Categorieën
Fryslân Geschiedenis

Herinneringen aan J.J. Kalma (1907-1991)

In de jaren tachtig van de vorige eeuw was Jacob Kalma vaak in de Provinciale Bibliotheek (PB) van Leeuwarden. De Friese geschiedenis was zijn hobby. Kalma, dominee van beroep, schreef talrijke boeken. In 1968 publiceerde J.J. Kalma, samen met J.J. Spahr van der Hoek en co-auteur K. de Vries, Geschiedenis van Friesland. Rond 1985 woonde […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Landbouw Natuur en milieu

DE STILTE VAN HET LAND

In geheel West-Europa werden vanaf de jaren vijftig in de vorige eeuw landschappelijke waarden door schaalvergroting en ruilverkaveling in ernstige mate aangetast. Hieronder enkele uitingen, in indirecte zin, daarover: Fotografe Clara Walstra toont geregeld prachtige natuurbeelden van onder meer de Friese Greidhoek. De Vlaamse Zjef Vanuytsel (1945-2015) bracht het lied ‘De stilte van het land’ […]

Categorieën
Commentaar Ethiek Fryslân Politiek

COMMISSARIS DER KONING BROK: BEWAAK DE FRIESE ZAAK!

VVD-er Arno Brok wordt in maart 2017 tot Commissaris van de Koning in Fryslân benoemd. Zijn optreden wordt door de Provinciale Staten dusdanig gewaardeerd, waardoor hij in maart 2023 een tweede ambtstermijn als commissaris ingaat. Uit zijn eerste bestuursperiode worden drie relaties uit de politiek en de media in Fryslân onder de loep genomen. De […]

Categorieën
Fryslân Ingezonden Onderwijs

Toezicht op openbaar onderwijs werkt netwerkcorruptie in de hand

Wie vóór 1993 in het openbaar onderwijs werkte, was in dienst bij de gemeente of bij het Rijk. Wie als medewerker op zijn of haar school een probleem kreeg met een leidinggevende, kon dan aankloppen bij de wethouder van onderwijs of bij de onderwijscommissie van de gemeenteraad en op die manier had een medewerker in […]

Categorieën
Dieren Fryslân Natuur en milieu

Wetterfûgels oerwinterje yn fûgelrêstgebieten

(tekst: provinsje Fryslân) De Fryske marren binne in populêr plak foar oerwinterjende wetterfûgels lykas it nontsje en de smjunt. Om derfoar te soargjen dat se genôch rêst krije, wurde wettersporters frege om fan 1 oktober oant 1 april de mei boeien markearre fûgelrêstgebieten net yn te farren. Sa kinne se reserves opbouwe foardat se wer […]

Categorieën
Fryslân Geschiedenis Landbouw Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (10)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf. Nummer 10 Februarius 1825 Februarius 12: Leeuwarden. Men schreef dat het […]