Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politiek

Grip op kwaliteit Fries Natuurnetwerk

Met de druk op de biodiversiteit en grote vraagstukken als stikstof en klimaat is zicht op de kwaliteit van de Friese natuur enorm belangrijk. Daarom wil de provincie daar voldoende grip op houden. Enerzijds door het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te actualiseren. De afgelopen jaren lag de focus voor het Friese Natuurnetwerk […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Literatuur

Advyskommisje Gysbert Japicxpriis 2023 bekend

(tekst: provinsje Fryslân) Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe de advyskommisje fan de Gysbert Japicxpriis 2023 beneamd. De Gysbert Japicxpriis is de wichtichste literêre priis dy’t sûnt 1947 om it jier útrikt wurdt. It iene jier foar Frysktalige proaza, it oare jier foar Frysktalige poëzy. Yn 2023 wurdt de priis takend foar proaza dat yn de […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Politiek

Sijbe Knol op Fedde Schurer-lêzing: Fryske Oanpak foar in Bettere Takomst

Taspraak útsprutsen troch FNP fraksjefoarsitter Sijbe Knolby de Fedde Schurer-lêzing op 19 novimber 2022. Middei Dames en Hearen. Moai dat de seal sa goed fold is. Tank oan de organisearjen en belutsen organisaasjes. Ek in wurd fan tank oan Tresoar dat wy hjir yn dizze prachtige romte telâne kinne. It is bysûnder om hjoed sprekke […]

Categorieën
Defensie Fryslân

‘Commissie geluidhinder vliegbasis (COVM) is van weinig betekenis’ – ‘Jarige commissie heeft alleen nut voor carrière basiscommandant’

(tekst: Andries Veldman op Liwwadders.nl) Het is een illusie om te denken dat er via de weg van het indienen van procedures en bezwaren vliegbasis Leeuwarden opgeheven kan worden. Er is procedureel veel mis rond de vliegbasis en daar is weinig aan te doen. De vliegbasis maakt gebruik van de ongeschreven wet: ‘dwingende reden van […]

Categorieën
Energie Financiën Fryslân

Friese overheden worden straks energie-onafhankelijk

(tekst: Binnenlands Bestuur) De Friese overheden – zowel gemeenten, waterschappen als provincie – zijn over een paar jaar energie-onafhankelijk. Dat gaat lukken dankzij een samenwerking tussen de Friese inkooporganisatie OVEF en het handelsplatform Entrnce van netbeheerder Alliander. Samen lukt het hen om de aanbestedingsverplichting te omzeilen en direct bij Friese bronnen energie in te kopen. […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Landbouw Verhalen

‘Loven en bieden’

Lezing met plattelandsverhalen door Bonne Speerstra (tekst: Fries Landbouwmuseum) Op zaterdag 27 november vertelt veekoopman Bonne Speerstra hoe het was om op te groeien op een boerderij in buurtschap Eemswoude en hoe hij door een bijzonder toeval in de veehandel terechtkwam. Hierover heeft hij ook net een nieuw boek uitgebracht: ‘Loven en bieden’. Van opvallende […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Fryslân Geschiedenis Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (4)

Waar Laurens ten Cate eveneens mee opviel, was met zijn politieke stellingname. De maatschappelijk vernieuwende en vaak onstuimige jaren zestig gaven hem de ruimte om zijn visie op de politiek in Nederland duidelijk kenbaar te maken. Als vooraanstaand lid van de PvdA (afd. Oranjewoud..) schaarde hij zich aanvankelijk, 1966, tamelijk fel achter de doelstellingen van […]

Categorieën
Foto's Fryslân

Leren van Paesens-Moddergat

Harrie Muis zoekt de verbinding tussen de landbouwsector en het geloof in het Noorden van Friesland. De specifieke locatie is Paesens-Moddergat. Er is geen stikstofprognose nodig, evenmin een bijbeltekst. Deze prachtige foto van Harrie spreekt voor zich en gelukkig kan iedereen die op zijn of haar eigen manier tot zich nemen. WD

Categorieën
Fryslân Geschiedenis Landbouw Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (10)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf. Nummer 10 Februarius 1825 Februarius 12: Leeuwarden. Men schreef dat het […]

Categorieën
Fryslân Politiek

Menno Brouwer: Friese lijsttrekker PvdD Statenverkiezingen 2023

Menno Brouwer uit Burgum is de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Statenverkiezingen die in maart 2023 worden gehouden. De nummer 2 op de lijst is Frederique Kosse uit Easterein. Op plaats drie staat Douwe van der Baan uit Workum. De kandidatenlijsten werden op zondag 20 november vastgesteld door het partijcongres. […]