Categorieën
Politiek Sneek Súdwest Verkeer Vervoer

TWAALF REACTIES OP DE AUTOLUWE PILOT IN SNEEK

BREKT.NL legt twaalf personen afkomstig uit Sneek en omstreken twee vraagjes voor over het voordeel of de voordelen, en het nadeel of de nadelen, van de autoluwe pilot. Als er geen woonplaats bij de geïnterviewde wordt genoemd, is deze afkomstig uit Sneek. De autoluwe pilot is the talk of the town.

Joyce de Jong gaat altijd op de fiets naar de binnenstad. Haar kritiekpunt is het drukke kruispunt op de Goeman Borgesuislaan ter hoogte van de Zwetteschool, waar het ‘superdruk’ is. Joyce staat er lang te wachten, voordat ze met de auto haar woonwijk, de Noordoosthoek, in kan slaan.

GBTL-raadslid Carla van der Hoek deelt zaterdag 27 januari tijdens de demonstratie tegen de autoluwe proef koekjes uit. En het protest van Tjeerd Ligthart is helder. © Jeroen van der Kallen

Wietze de Vries vindt het ‘rustig en veilig fietsen op de PH-kade en Singel’ een voordeel. Daarnaast constateert hij abnormaal druk autoverkeer op de Worp Tjaardastraat en ‘ook sluipverkeer in de wijken’. Ook pleit hij voor goede informatie op de bebording waarop alternatieve routes duidelijk staan aangegeven.

Annet Hamstra: ‘Ik heb lang moeten nadenken of er überhaupt een voordeel is aan de autoluwe proef van binnenstad, maar heb deze niet kunnen vinden.’ Het grootste nadeel voor Annet is dat het tussen 12:00 en 18:00 uur enorm druk is geworden met razende auto’s die ook nog eens veel te hard rijden. ‘Ik en mijn gezin wonen aan de Goeman Borgesiuslaan waar wij gewend waren aan langsrijdend verkeer, maar zoals het nu is, hebben wij in de twintig jaar dat wij hier wonen nog niet meegemaakt. Het is wachten op ongelukken’, aldus Annet.

Verkeersintensiteit kruispunt Goeman Borgesiuslaan vanaf Worp Tjaardastraat en Station Noord. © BREKT.NL

Gerrit Gorter is voor een autoluwe binnenstad en vindt dat dit al eerder had gemoeten. Hij stelt dat het veel prettiger is voor voetgangers en fietsers op met name de Prins Hendrikkade en de Singel. ‘Het probleem van de autoluwe proef zit in de uitvoering en die is vooral onduidelijk, ik wijs alleen even op te ingewikkelde bebording. Ook is autoluw tussen bepaalde tijden wat twijfelachtig, waarom kan dat niet de hele dag, vraag ik me af?’, zegt Gerrit. Een goed plan levert na verloop van tijd geen ernstige kritiek meer op, volgens hem. Hij neemt daarbij de Oosterdijk als referentiepunt. ‘Niemand is er toch voor om daar weer auto’s te laten rijden?’

Hillie Brouwer uit Deersum ziet geen enkel voordeel van de autoluwe pilot. Ze somt louter nadelen op, zoals het verplaatsen van verkeersdrukte naar wat oudere wijken met vaak smalle straten, scholen en waar kinderen op straat spelen en speelveldjes. Ook is ze bang dat ondernemers in de beurs worden geraakt en dat het centrum van Sneek minder gezellig wordt.

Verval aan de Kruizebroederstraat. © Jeroen van der Kallen

Johan Steenbeek uit IJlst stelt dat er weinig voordelen zijn te benoemen. Er is sprake van een tunnelvisie met het plan zonder andere opties na te gaan. Er is direct gekozen om alle auto’s te weren in plaats van een tussenweg om zoveel mogelijk verkeer te weren door obstakels, zoals bloembakken. In plaats daarvan wordt het probleem nu verplaatst naar omliggende wegen, waar het nu veel drukker is.

Uppie de Vries fietst altijd en slaat eventuele drukte niet echt acht. Wel vindt hij het merkwaardig dat je vanaf Joure omgeleid wordt via de Leeuwarderweg en even later op de te drukke Worp Tjaardastraat terechtkomt.

PvdA-wethouder Rietman heeft zijn handenvol aan de autoluwe pilot en voert netjes overleg met een verkeersbegeleider aan de Singel. © BREKT.NL

Francisca Batstra is van mening dat het een stuk rustiger fietst op de Singel en de Prins Hendrikkade. Het grootste nadeel zijn de sluiproutes door de aangrenzende woonwijken. ‘De enorme hoeveelheid auto’s die de Worp Tjaardastraat nemen als alternatief had een halve blinde nog kunnen voorspellen en het instellen van een 30 km-weg daar, zal dat niet oplossen’, beweert Francisca. Een ander ‘belachelijk onderdeel’ van de proef is dat de ‘Balthúskade en Prinsengracht ineens tot bestemmingsverkeer zijn gebombardeerd. Let wel, alleen als je vanaf de Lemmerweg kant komt.’ Volgens Francisca zijn de borden bestemmingsverkeer alleen geplaatst om mensen van buiten Sneek af te schrikken en te dwingen ‘dóór het Sperkhem’ te rijden. Verder vindt ze het ‘onverteerbaar’ dat verkeer wat anders over de Singel zou rijden, wordt gedwongen door het Sperkhem te rijden. Francisca stelt voor om de Prins Hendrikkade gewoon als doorgaande weg de heropenen. Dat zijn een aantal vraagstukken direct opgelost.

Fried Didden heeft aan het plan geen voordelen kunnen ontdekken. Hij is voorstander van een autoluwe binnenstad, maar wijst de huidige proef af. ‘Ook is het vooraf geen goed participerend proces geweest. Er waren informatie avonden, maar het besluit stond al vast’, zegt Fried. De Willem Lodewijkstraat, waar hij woont, is niet geschikt voor het vele verkeer dat er momenteel langsrijdt. ‘We zitten daar mee opgescheept’, aldus Fried. ‘En als straks de bruggen omhoog gaan, ontstaan er hier lange rijen auto’s.’

Historische foto van het Achterom, later de Singel genoemd. Wordt dit stuk van Sneek ooit weer uitgegraven? Fotobewerking Dirk van der Meer

Stoffel Boersma uit Jutrijp ziet als voordelen dat Snekers eerder de fiets pakken en ‘wellicht graven ze de Singel weer uit’. Het nadeel is dat in de wijken grenzend aan het centrum meer auto’s rijden, zoals door het Sperkhem.

Dolf Alberts zegt dat door de autoluwe proef minder zwaar verkeer over de Prins Hendrikkade rijdt, waardoor zijn huis minder trilt. Desondanks vindt hij het een heilloos en weinig doordachte pilot, die niet als gastvrij wordt ervaren. Ook wijst Dolf op onveiligere situaties op de hoek van de Prins Hendrikkade en Muntstraat. ‘Dat heb ik geregeld gezien’, aldus Dolf.

Blik op het Kleinzand rond 1900, toen van autoverkeer nog geen sprake was. Fotobewerking Dirk van der Meer

Rowdy van Veen licht toe dat een verkeersproef in Leeuwarden beter
toepasbaar is vanwege een gunstigere centrumstructuur dan die van Sneek. In de Waterpoortstad is het óf dwars door de stad óf de rondweg. Er zit letterlijk niks tussen, aldus Rowdy. Bij een proef begin je met het uitproberen ‘van het minst ingrijpende en gaat dan steeds een stukje verder als dat nog niet voldoende helpt. In dit geval is het college van Súdwest begonnen met de zwaarste maatregel en noemt dat dan een proef. Dat is onlogisch’, betoogt hij.

Wiebe Dooper