Categorieën
Onderwijs Onderzoek Opvoeding Sociaal Wonen

Jongvolwassenen wonen vaker bij ouders dan 20 jaar geleden

(tekst: CPB op Liwwadders.nl) Een steeds groter deel van de jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar woont nog bij hun ouder(s). Begin 2023 woonde bijna 46 procent thuis, in 2003 was dat nog bijna 40 procent. Vooral vanaf 2010 nam het percentage thuiswonenden toe. Jonge mannen wonen vaker thuis dan jonge vrouwen, maar dit verschil […]

Categorieën
Boeken Ethiek Opvoeding Zorg

P.C. KUIPER (1919-2002): EEN INVLOEDRIJK PSYCHIATER

“Ik heb hem nooit in levende lijve ontmoet, maar toch liet hij elke keer een onuitwisbare indruk achter”, schrijft gepensioneerd bedrijfsarts Dolf Algra over psychiater en hoogleraar P.C. (Piet) Kuiper in een blog. Ergens in de jaren zeventig aan de Groninger universiteit kwam Algra tot de ontdekking dat Kuiper homoseksualiteit een ziekte vond. ‘Regelrechte kletskoek’, […]

Categorieën
Natuur en milieu Nederland Opvoeding

Minder huishoudelijk afval per inwoner in 2022

(tekst: VBS) In 2022 is er per inwoner gemiddeld 455 kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is 48 kilogram minder dan het jaar ervoor. Op Schiermonnikoog was de daling het grootst (-250 kilogram). Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Nederlandse gemeenten hebben in totaal 8 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld in 2022. Het […]

Categorieën
Cultuur Europa Filosofie Opvoeding

OPVOEDING IN ATHENE

In tegenstelling tot in Sparta was opvoeding in Athene niet alleen een staatszaak. In Athene was grotendeels het gezin verantwoordelijk voor opvoeding. Daar leefde de overtuiging, dat bij de opvoeding de vorming van geest en gemoed evenzeer beoefend moest worden, als de lichamelijke ontwikkeling. Van een onwetend mens zeggen wij, dat hij lezen noch schrijven […]

Categorieën
Fryslân Opvoeding Sociaal

Tijdelijke overlooplocatie aanmeldcentrum Ter Apel in WTC complex

(tekst: persbericht gemeente Leeuwarden op Liwwadders.nl) Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft bij de gemeente Leeuwarden aangegeven dat vanaf morgen in Ter Apel weer vluchtelingen dreigen te moeten buiten slapen. Dit vanwege de grote druk op de opvang. Daarom heeft het COA het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden dringend verzocht tijdelijk gebruik […]

Categorieën
Onderwijs Onderzoek Opvoeding

Mensen maakten meer gebruik van de bibliotheek in 2022

(tekst: CBS) In 2022 organiseerden bibliotheken veel meer activiteiten dan een jaar eerder. Ook waren meer mensen lid van de bibliotheek, en werden meer boeken uitgeleend. Gemiddeld wonen mensen op 1,8 km afstand van een bibliotheeklocatie, en is in een kwart van alle huishoudens minimaal één persoon lid van de bibliotheek. Dat meldt het CBS […]

Categorieën
Cultuur Ethiek Geschiedenis Godsdienst Onderwijs Opvoeding Sociaal

DE EMOTIONELE BEHOEFTEN VAN U.L.O.-LEERLINGEN IN 1954

Tijdens het grasduinen in paperassen, boeken, aantekeningen en brieven stuit ik op een uitgave van het Christelijke Pedagogisch Studiecentrum uit 1954. Het gaat om een referatenbundel van een conferentie in Woudschoten, getiteld: De emotionele behoeften van U.L.O.-leerlingen. De eerste zin van de inleiding is een reflectie van het paternalistische christelijke denken uit de vijftiger jaren […]

Categorieën
Economie Financiën Nederland Onderzoek Opvoeding Sociaal

Nederlandse financiële stelsel kan schokken opvangen in tijden van economische onzekerheid

(tekst: persbericht Centraal Planbureau) “Het Nederlandse financiële stelsel heeft de coronacrisis en de energieprijsschok als gevolg van de oorlog in Oekraïne goed doorstaan, mede vanwege fiscale en monetaire ondersteuning. De noodzakelijke afbouw van deze steun, in een tijd waarin nog veel economische onzekerheid heerst, brengt weliswaar risico’s met zich mee, maar de financiële sector is […]

Categorieën
Commentaar Natuur en milieu Opvoeding Sneek Súdwest

DRUGSAFVAL AAN DE GRIENEDYK. WIE RUIMT DAT OP?

Sinds enkele dagen ligt er drugsafval aan de Grienedyk. Het zou grotendeels of helemaal gaan om resten van hennepteelt, aldus een serieuze melding aan dit mediapodium. Diverse personen hebben de politie, gemeente Súdwest-Fryslân en de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) op de milieuovertreding attent gemaakt. Zondagochtend 5 maart lag de rotzooi er nog. Op […]

Categorieën
Filosofie Geschiedenis Opvoeding

Krijgsstaat Sparta

In de stadsstaat of krijgsstaat Sparta in het oude Griekenland was de opvoeding in handen van de staat. Vanaf het zevende levensjaar werden jongens grootgebracht om als soldaat te dienen en meisjes als soldatenmoeder. ‘Verleden en heden’ informeert dat boeken voor jongens niet waren weggelegd. Tijdens zogenaamde staatsmaaltijden werden de heldenverhalen van voorvaderen verteld. Opvoeding […]