Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Kunst

Adriaen van der Linde, een onbekende Bolswarder schilder (4)

Bolsward heeft de eeuwen door een schat aan cultuur voortgebracht. Heel bijzondere cultuur ook, voor zo’n kleine stad. Schrijvers, dichters, schilders, zilversmeden, noem maar op. Velen heb ik al her en der beschreven, van Gysbert Japix tot Frits van der Meer en van Claes Fransen Baerdt tot JanMurk de Vries, maar vele anderen nog niet. […]

Categorieën
Commentaar Ethiek Geschiedenis Onderwijs

OPVOEDING EN ONDERWIJS (1)

Voor me ligt de dertiende druk van Verleden en heden – beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs uit 1974. De uitgave is gedrukt bij Wolters Noordhoff in Groningen. De auteurs zijn L.C.T. Bigot en Gilles van Hees. Het boek is bewerkt door hoogleraar en pedagoog F.W. Prins. Reeds vergrijsde groep onderwijzers en docenten zal dit […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Súdwest

Molen ‘t Lam Woudsend

Harry Muis laat molen ‘t Lam Woudsend fotografisch schitteren. Hieronder meer over de kenmerken en geschiedenis van deze bijzondere molen. Molen ‘t Lam in Woudsend is een stellingmolen: dat is een hoge molen in de bebouwde kom om voldoende wind te vangen. ‘Om dan de molen te kunnen bedienen moet er halverwege de hoogte een […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Kunst

Adriaen van der Linde, een onbekende Bolswarder schilder (3)

Bolsward heeft de eeuwen door een schat aan cultuur voortgebracht. Heel bijzondere cultuur ook, voor zo’n kleine stad. Schrijvers, dichters, schilders, zilversmeden, noem maar op. Velen heb ik al her en der beschreven, van Gysbert Japix tot Frits van der Meer en van Claes Fransen Baerdt tot JanMurk de Vries, maar vele anderen nog niet. […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de Friese literatuur (19e eeuw): de Halbertsma’s en de Rimen en teltsjes

Koudum speelt geen grote rol in de Friese literatuur. Als Koudum al een rol speelt, dan is het niet meer dan een figurantenrol. Je moet het soms ver zoeken en dat heb ik dan ook gedaan. Zo zag ik op mijn zoektocht dat de beroemde 19e-eeuwse schrijver en taalwetenschapper Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869 ), toen […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Kunst

Adriaen van der Linde, een onbekende Bolswarder schilder (2)

Bolsward heeft de eeuwen door een schat aan cultuur voortgebracht. Heel bijzondere cultuur ook, voor zo’n kleine stad. Schrijvers, dichters, schilders, zilversmeden, noem maar op. Velen heb ik al her en der beschreven, van Gysbert Japix tot Frits van der Meer en van Claes Fransen Baerdt tot JanMurk de Vries, maar vele anderen nog niet. […]

Categorieën
Geschiedenis Landbouw Natuur en milieu Nederland Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (12)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf. Nummer 12 Februarius 1825 Februarius 15: Gelderland, Hattem. Dat de gehele […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Kunst

Adriaen van der Linde, een onbekende Bolswarder schilder (1)

Bolsward heeft de eeuwen door een schat aan cultuur voortgebracht. Heel bijzondere cultuur ook, voor zo’n kleine stad. Schrijvers, dichters, schilders, zilversmeden, noem maar op. Velen heb ik al her en der beschreven, van Gysbert Japix tot Frits van der Meer en van Claes Fransen Baerdt tot JanMurk de Vries, maar vele anderen nog niet. […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Foto's Geschiedenis

De Lonjé- of Tadema’s Molen van 1824

Dee Lonjé- of Tadema’s Molen staat even buiten Bolsward en bemaalt nog steeds de Lonjéster- polder. ‘De molen is in historisch opzicht interessant. Enerzijds vanwege de verdekkering van de wieken, de molen heeft als één van de weinige molens in Nederland op alle vier einden het systeem Dekker op de roeden gemonteerd (in 1933 en […]

Categorieën
Geschiedenis Landbouw Verhalen Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (11)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf. Nummer 11 Februarius 1825 Februarius 15: De gewenschte hoop van gunstige […]