Categorieën
Commentaar Cultuur Fryslân Geschiedenis Politiek Súdwest

WAT IS MIENSKIP?

Schrijver, journalist, dichter en denker Abe de Vries schrijft in het Friesch Dagblad van zaterdag 26 maart 2022 een lezenswaardig artikel over mienskip. Hij wijst op een serie betekenissen van mienskip en stelt een inhoudelijke restauratie voor, los van provincialisme of nationalisme in regionale vermomming.   ‘De iene mienskip is de oare net’, luidt de […]

Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Cultuur Geschiedenis Niet gecategoriseerd Súdwest

NICO VERHOEVEN, EEN VERGETEN DICHTER IN BOLSWARD?

In de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw kwam een relatief massale toeloop van kunstenaars naar Fryslân op gang. Met name vanuit de Randstad was de toestroom groot. Allen, het waren immers de zestiger jaren, op zoek naar een inspirerende, landelijke en o zo maagdelijke omgeving, waar ze meenden hun creativiteit onbelemmerd […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Fryslân Geschiedenis Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (4)

Waar Laurens ten Cate eveneens mee opviel, was met zijn politieke stellingname. De maatschappelijk vernieuwende en vaak onstuimige jaren zestig gaven hem de ruimte om zijn visie op de politiek in Nederland duidelijk kenbaar te maken. Als vooraanstaand lid van de PvdA (afd. Oranjewoud..) schaarde hij zich aanvankelijk, 1966, tamelijk fel achter de doelstellingen van […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Sneek Súdwest Verkeer

FOTO MET BETEKENIS VOOR SNEEK

Een foto wint aan extra waarde als de fotograaf er iets onbedoelds mee bereikt. Daar is deze opname een voorbeeld van, althans voor mij. Aan de hand van diverse aspecten licht ik het een en ander toe. Allereerst valt de mooie architectuur van de fraaie villa’s langs de Bolswarderweg op. De ruime vrijstaande woningen vormen […]

Categorieën
Boeken Fryslân Geschiedenis

Boeiend boek over het leven van “De Mannen van de Overval”

Schrijver en onderzoeker Hessel de Walle presenteerde op vrijdag 29 november 2019 in het Fries museum “De Mannen van de Overval – Heroïek en tragiek in 26 levensverhalen”. Op vrijdag 8 december 1944, 75 jaar geleden, wordt de Overval gepleegd op de Blokhuispoort, de Leeuwarder gevangenis. Een perfecte voorbereiding gaat eraan vooraf. Bij de actie […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Sneek

DE WATERPOORT

De Waterpoort, de trots van Sneek, heet officieel ‘Hoogendster Pijp’ en dateert van rond 1492, toen ook de stadswallen werden aangelegd. In de jaren 1610-1615 verviel de militaire betekenis van de Waterpoort en werd het meer een sierpoort. In de achttiende eeuw onderging het gebouw veranderingen en in 1878 volgde een grondige restauratie onder toeziend […]

Categorieën
Boeken Foto's Fryslân Geschiedenis

VAN BODERIJDER NAAR TRUCKER

Mijn familie bestond deels uit boderijders. Deze beroepsgroep behoorde tot de kleine middenstand. Toen er in de jaren zestig een loonexplosie volgde voor werknemers, profiteerden boderijders daar niet van. Ook vanwege de opkomst van de auto in deze jaren, kwam de positie van de boderijder in het gedrang. Boeren, burgers en andere buitenlui gingen zelf […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (3)

Laurens bezocht het openbare schooltje in de Kerkstraat. De familie Ten Cate woonde immers aan de Jongemastraat, ten noorden van de tramrails die besliste welke openbare school, er waren er destijds twee, bezocht diende te worden. Nauwelijks twee meter voor hun huis langs tufte de stoomtram over die rails… Na de lagere school bezocht Laurens […]

Categorieën
Economie Fryslân Geschiedenis Nederland Niet gecategoriseerd Politiek Sneek Sociaal Súdwest

Econoom Sam de Wolff (1878-1960)

Nederland heeft weinig internationaal bekende economen gehad. We hebben natuurlijk de in 1994 overleden Jan Tinbergen, de eerste econoom die — overigens samen met de Noor Ragnar Frisch — de Nobelprijs kreeg. In de negentiende eeuw genoot N.G. Pierson nog enige bekendheid, maar dan hebben we het wel gehad. Naast deze toppers heeft de provincie […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Niet gecategoriseerd Politiek

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (2)

Voor de oorlog was vader Marius ten Cate lid van de Vrijzinnig-Democratische Bond, na 1945 sloot hij zich aan bij de pas opgerichte PvdA. Kerkelijk was de familie Vrijzinnig Nederlands Hervormd, waarbij ds. Vink, wonend in de oude pastorie bij de Sint Maartenskerk, verzetsman en fel SDAP-er, een familievriend was. Deze vrijzinnige stroming kende een […]