Categorieën
Commentaar Sneek Sociaal Súdwest Verkeer Vervoer

Haalt de raad van Súdwest PvdA-wethouder Rietman uit zijn zelf gecreëerde werkelijkheid?

Hopelijk volgen 37 raadsleden van Súdwest-Fryslân de ontwikkelingen van de autoluwe verkeersproef in Sneek op de voet. Zij hebben de taak verantwoordelijk PvdA-wethouder Rietman op dit relevante maatschappelijke thema met bijbehorende vraagstukken aan te spreken en te controleren.

Rietman kan pas over enkele weken aangeven of er al dan niet aanpassingen volgen aan de autoluwe pilot. Hij wil eerst resultaten van verkeerstellingen afwachten aan de Worp Tjaardastraat en Goeman Borgesiuslaan. Dat schrijft journalist Johan Vogelzang van het Sneeker Nieuwsblad op woendag 31 januari op internet.

CDA-fractievoorzitter Uilkje Attema is uiteraard goed op de hoogte van de autoluwe proef. © SWF

In het artikel zegt Rietman:
,,We hebben heel veel werk verzet op voorhand, met filmpjes, een QR-code, advertenties in de kranten, informatie op onze website en huis-aan-huis een brief gestuurd. Maar misschien heeft niet iedereen het gelezen? De reacties gaan al wel de goede kant op, want ik hoor van de verkeersregelaars dat de automobilisten in het begin vloekten en nu ‘oh ja, ik moet even een andere route kiezen’.”

Rietman heeft veelvuldig verteld dat de autoluwe proef uitvoerig is voorbereid. Maar in de planning zijn nogal wat fouten gemaakt. De verkeersmalaise aan de Worp Tjaardastraat (Noorderhoek), Goeman Borgesiuslaan (Noordoosthoek) en Berkenlaan (Bomenbuurt) was te voorzien. Wethouder Rietman heeft dus zijn huiswerk niet goed gedaan. Dat zal inmiddels tot de raad zijn doorgedrongen.

FNP-foarman Tsjerk Bouwhuis wit ek alles fan de autoluwe pilot. © SWF

Daarnaast zegt hij dat het met reacties de goede kant op gaat. Dat is nogal voor de hand liggend. Mensen snappen na vier weken wel hoe de routes erbij liggen en tegelijkertijd groeit de ontevredenheid over deze autoluwe proef.

Journalist Vogelzang schrijft dat de verkeerssituatie niet op de routeplanners staat van ‘particulieren en beroepschauffeurs’. Rietman beweert dat het is ingevoerd is, maar dat er nog tijd overheen gaat. Gemakshalve vergeet de wethouder dat de pilot al drie maanden werd uitgesteld en er dus extra tijd was om dit wel op een zorgvuldige manier te regelen. Weer een foutje dat de PvdA-wethouder valt te verwijten.

Raadslid Johan Feenstra gaf een positief signaal af door namens de PvdA aanwezig te zijn op de demonstratie tegen de autoluwe pilot op 27 januari. © SWF

In het interview geeft Rietman toe dat de bebording aan de Lemmerweg en de Leeuwarderweg niet goed is. ‘We moeten gaan finetunen hoe dat beter kan.‘ De wethouder heeft blijkbaar weer een interne overlegronde met verkeersdeskundigen nodig. Opnieuw een puntje voor de raad om op in te haken.

Een interessant aspect in de publicatie is ‘dat ondernemers die schade lijden als gevolg van de autoluwe proef, kunnen gecompenseerd worden‘. Ze kunnen daarvoor op internet ‘nadeelcompensatie súdwest fryslân’ intoetsen. Een raadslid met een ondernemersachtergrond kan vragen of die compensatie helder wordt geformuleerd en geen bureaucratische belemmeringen worden opgeworpen.

GBTL is tegen de autoluwe proef. Welke partijen volgen?

Conclusie

Wethouder Rietman snapt ins en outs van het politieke spel onvoldoende. Hij gedraagt zich als een eigentijdse manager die zich in een te grote mate interesseert voor modellen en onderzoeksresultaten. Het ontbreekt Rietman aan empathie en maatschappelijk besef voor wat deze slecht opgezette autoluwe proef veroorzaakt.

Als gevolg van de ondermaatse autoluwe proef verliest de PvdA vertrouwen van kiezers in met name de Noorderhoek, de Noordoosthoek en het Sperkhem.

Het is al tientallen jaren bekend dat er wat aan de verkeerssituatie in het centrum van Sneek mag veranderen, maar niet op de huidige manier zoals Rietman voorstelt. De pilot levert namelijk extra onveiligheid op. Bovendien lopen winkeliers inkomsten mis en raakt de binnenstad van Sneek bij mensen uit de omgeving minder gewild. Zij prefereren winkelen in Bolsward en Joure.

37 gekozen raadsleden kunnen wethouder Rietman uit zijn eigen gecreëerde werkelijkheid halen. Succes daarmee!

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://lc.nl/weekbladenfriesland/sneekernieuwsblad/Autoluwe-Binnenstad-Sneek-houdt-de-gemoederen-bezig-28878509.htm

Eerder verscheen: