Categorieën
Foto's Humor Natuur en milieu

LANGS DIEK

Fotograaf Wim Schut zegt hoe het is: LANGS DIEK. Als import-Grunneger heeft hij zich bijna alle regionale kenmerken eigen gemaakt. En dat betekent onder meer: niet veel zeggen, maar juist meer genieten. WD

Categorieën
Nederland Politiek

Van JA21 naar NEE23: achter de politieke toerist Joost Eerdmans kunnen we een punt zetten

(tekst: Paul Verburgt op wyniasweek.nl) Het is uit met JA21, zegt Paul Verburgt. De partij heeft niets bereikt, haar profiel is diffuus gebleven, de groei in de peilingen is weg, de achterban en de partijtop liggen met elkaar overhoop en de ene na de andere prominent verlaat de club. Het begon zo mooi in 2020. […]

Categorieën
Foto's Fryslân Geschiedenis Godsdienst

EEN VREDIG WIERUM

Rondreizend fotograaf Harrie Muis presenteert in zwart-wit de toren van de Mariakerk, die staat in het vredige Wierum. Het waddendorp in Noord-Friesland telt circa driehonderd inwoners. Rond 1200 werd de Mariakerk op een terp gebouwd. Oorspronkelijk stond de kerk in het midden van het dorp maar door zware zeestormen gingen stukken van Wierum verloren en […]

Categorieën
Poëzie

EARMOED

Dit binne de dagen fan it tekoart,de oan it krús spikere oeren sûnder útlis.Elke om ljocht freegjende nacht wurdtfolge fan in noch donkerder tsjusternis,as mei net wêze, en moat ferwylgjewat libbet út langst, út azem bestiet.Lytser as in krobbe is de minskedy’t stien is, en wyn, en iensum liet. Jou my nachten op in berch […]

Categorieën
Columns Politiek

NEWTON EN BBB

De derde wet van Newton (1643-1727) houdt in dat iedere actie een tegenovergestelde even grote reactie veroorzaakt. In politieke zin is dit – deels – van toepassing op de BBB (BoerBurgerBeweging) van Caroline van der Plas. Toen het stikstofdossier op de politieke agenda kwam, schonken de media veel aandacht aan BBB en partijleider Van der […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst

FRITS VAN DER MEER EN ZIJN BOLSWARDER VRIENDEN: INTRODUCTIE

Al vaak schreef ik in boeken, kranten en tijdschriften over de Bolswarder Frits van der Meer (Bolsward, 16-11-1904—Lent, 19-07-1994), priester en wereldberoemd kunsthistoricus. Zijn werken worden nog steeds bestudeerd over de gehele wereld, maar in zijn geboorteplaats Bolsward, waar hij tot het laatst een innige band mee had, is uiterlijk niets af te lezen van […]

Categorieën
Fryslân Water

Wetterskip Fryslân laat effect kweldergras op golfkracht onderzoeken in Deltagoot

(tekst: Wetterskip Fryslân) Wetterskip Fryslân onderzoekt in samenwerking met kennisinstituut Deltares, Universiteit Twente en TU Delft het effect van kweldergras en voorland op de kracht van golven die de dijk bereiken, waardoor de dijk mogelijk minder ruimte nodig heeft. In september haalt het waterschap hiervoor blokken grond uit de buitendijkse kwelder ten oosten van het […]

Categorieën
Onderzoek Overheid Politieke en ambtelijke cultuur

Kwart ambtenaren dubt over toekomst als externe

(tekst: Hans Bekkers op BinnenlandsBestuur.nl) Veruit de meeste ambtenaren denken dat externe collega’s voor hetzelfde werk als dat zij zelf doen meer betaald krijgen. Moeten gemeenten en provincies vrezen voor een verdere leegloop van hun organisatie? Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en IenO Research blijkt dat een kwart van de ambtenaren niet uitsluit een overstap […]

Categorieën
Economie Financiën Wonen

Prijsstijgingen kenmerken drie decennia Nederlandse huizenmarkt

(tekst: Calcasa op Liwwadders.nl) Halverwege 2023 bedraagt de gemiddelde prijs van een Nederlandse koopwoning € 434.000. De waarde ligt daarmee 1,1% lager ten opzichte van een kwartaal eerder en 5,6% lager vergeleken met een jaar eerder. Calcasa heeft de ontwikkelingen onderzocht die de markt heeft ondergaan in de afgelopen 30 jaar. Een periode waarin de […]

Categorieën
Commentaar Fryslân Media

ANDRIES VELDMAN: DE MAN ACHTER DE 25-JARIGE STADSKRANT LIWWADDERS EN LIWWADDERS.NL (3)

Andries Veldman (1954) is een ouderwetse, eigenzinnige, scherpe en onafhankelijke journalist. Soms laat zijn nauwkeurigheid te wensen over. Veldmans visie op de journalistiek is de moeite waard. In deel 3, ook het slotstuk, gaat aandacht uit naar zijn kijk op twee Friese media: Omrop Fryslân en Leeuwarder Courant. In een lang interview uit 2020 met […]