Categorieën
Sneek Súdwest Verkeer

GBTL wil meer weten over de autoluwe pilot

GBTL (Gemeentebelangen-TotaalLokaal) stelt dat veel burgers en bedrijven zich zorgen maken over het reilen en zeilen van de autoluwe pilot in de Sneeker binnenstad. Daarom richt de partij vragen tot het college van Súdwest-Fryslân.

Plattegrond autoluwe pilot.

GBTL wil weten welke wettelijke grondslagen en Europese verdragen zijn meegenomen in de besluitvorming van de pilot? En waaruit blijkt dat het verkeer extra afstanden maakt als het omrijdt? Daarmee houdt ook verband mee hoe de invulling van de pilot is gerelateerd aan de klimaatdoelstellingen van de overheid.

Daarnaast wil GBTL weten of de camera’s alleen kentekens registreren en – mogelijkerwijs – ook andere zaken. En op welke wijze kunnen burgers een verzoek doen om inzage te verkrijgen in geregistreerde gegevens?