Categorieën
Commentaar Economie Europa Mondiaal Natuur en milieu Nederland

Wynia’s Week: Beursfondsen gaan woke aan de haal met uw pensioengeld

WOKE Pensioenfondsen en beleggers dwingen westerse bedrijven tot allerlei politiek correcte richtlijnen waar ze elders geen last van hebben. Wouter Roorda zocht het uit | STIKSTOF Verrassing: volgens nieuw onderzoek heeft de wereld niet te veel, maar te weinig stikstof. Ongemakkelijk nieuws voor Nederlandse ecologen. Door Arnout Jaspers | MACRON De Franse president heeft beter […]

Categorieën
Columns Politiek Súdwest

EEN KRABBEL AAN SJOERD TOLSMA: ALS FORMATEUR IS HIJ IN SUDWEST EEN STILLE WROTTER

Beste Sjoerd Tolsma, de mienskip hoort eigenlijk niets over de formatie. In dat opzicht doe je het als formateur goed. Je verstaat dit vak alsof het kunst is. De praatgrage Marijke Roskam zit bij je aan tafel en zij speelt heus wel wat geheimpjes door aan burgemeester Jannewietske de Vries. Beide PvdA-dames zijn al jarenlang […]

Categorieën
Poëzie

VOORJAAR

De zon brak door de barre voorjaarslucht.Plotseling kantelde er een vogelvlucht.Op de aarde smolt de dungezaaide sneeuw.Hart, gij zijt vrij; gij waart om niets beducht. J.C. Bloem (1887-1966)

Categorieën
Commentaar Nederland Politiek

Geert Dales: Mondkapjesonderzoek kost staatskas vijftig miljoen

Wie wil weten hoe het eraan toegaat in de wereld van de grote accountancy- en consultancybureaus -uurtarieven 400 tot 600 euro ex BTW- moet de brief lezen die Deloitte Forensic & Dispute Services BV, belast met het onderzoek naar de mondkapjeszwendel, op 12 april 2022 schreef aan secretaris-generaal M.J. Boereboom van het ministerie van VWS. Op […]

Categorieën
Commentaar Fryslân Politiek

Rimmer Mulders oplossing voor in de politiek bestaande problemen is aan de simpele kant

Met enige regelmaat eist Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, de opiniepagina van de Leeuwarder Courant voor zich op. Mulder is oud-hoofdredacteur van de krant. Hij beweegt zich met zijn stukken op een breed terrein. De toon is vaak wat arrogant. Mulder toont weinig twijfel over zijn eigen opvattingen. Bij wie er anders over […]

Categorieën
Nederland Politiek

Gelderland wil jongere, gekleurde en zij-instromende burgemeesters

De provincie Gelderland wil met advertenties in landelijke dagbladen het burgemeesterskorps divers maken. Commissaris van de Koning John Berends (CDA) wil meer diversiteit bij burgemeesters. De provincie Gelderland plaatst vandaag en morgen advertenties in landelijke dagbladen om kandidaten te werven voor het burgemeestersambt. Van de 51 Gelderse gemeenten zijn er negen op zoek naar een […]

Categorieën
Economie Landbouw Nederland

Door coronapandemie steeg boerderijverkoop naar grote hoogte

Tijdens de coronacrisis in 2020 groeide omzet via boerderijverkoop met bijna 100 miljoen euro naar 370 miljoen euro. Maar de coronacrisis was allesbehalve een duw in rug voor de agrarische kinderopvang en boerderijrecreatie. Dat blijkt uit het rapport ‘Kijk op multifunctionele landbouw’ van Wageningen Economic Research. Boerderijtoerisme leverde in 2020 bijna 40 procent omzet in […]

Categorieën
Commentaar Nederland

Mark Koster: ‘De Johan Derksen-zaak is een ziekmakende vorm van Pavlov-journalistiek’

“De zaak Johnny de Mol biedt een cynisch inkijkje in de journalistiek. We hebben veel oordelen, maar weten nauwelijks iets. Hoe woke en lafheid een einde maken aan waarheidsvinding en we overblijven met emoporno”, schrijft Mark Koster in dit opiniestuk voor Villamedia. En: “Het duurt niet lang meer of Johan Derksen zal op televisie een […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Niet gecategoriseerd

Subsydzje foar 20 projekten yn Noardwest-Fryslân, ek foar tinksport

Fia it Iepen Mienskipsfûns (IMF) jout de provinsje Fryslân subsydzje oan 20 inisjativen yn de regio Noardwest Fryslân. Yn de earste iepenstellingsperioade fan 2022 giet der mei-inoar goed 260.000 euro nei projekten foar leefberens. Ien fan de projekten dy’t in bydrage krige is Boekenpassage De Rode Loper. It haaddoel fan it projekt is om bern, […]

Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Niet gecategoriseerd Politiek

50.000 euro naar weidevogels

De subsidie is bedoeld voor het treffen van beschermende maatregelen op percelen waar veel weidevogelnesten en kuikens zijn. Het gaat om minimaal vijf nesten van de grutto. Zijn er naast de gruttonesten ook nesten van de tureluur, wulp, veldleeuwerik, graspieper, kluut, watersnip en kemphaan, dan kan daar ook subsidie voor aangevraagd worden, aldus de provinsje […]