Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Wim Zorn – De verkeerde zoon. Een autobiografie die leest als een roman

Eind juni 2023 verscheen het boek De verkeerde zoon van Wim Zorn uit Koudum. Wim Zorn (Utrecht, 1940) ken ik als kunstenaar en als dorpsgenoot. Maar dat hij (een internationaal gewaardeerde) kunstenaar zou worden, lag bepaald niet voor de hand, zo begrijp ik uit het boek over de eerste twintig jaar van zijn leven. Die […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

SPANNUM EN WALING DYKSTRA

In een week tijd maakte ik twee keer het ritje van Koudum naar Spannum. Voor wie niet weet waar Spannum ligt: tussen Kubaard en Winsum. En voor wie het dan nog niet weet: tussen Bolsward en Leeuwarden. Nu is Spannum waarschijnlijk het meest bekend als woonplaats van wolkunstenares Claudy Jongstra. Die exposeerde eind vorig jaar […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

FRIESE VOGELS

Toen we van Castricum naar Koudum verhuisden, gingen we kleiner wonen en dat betekende onder andere dat er nogal wat boeken weg moesten. Een paar duizend boeken, voornamelijk Nederlandse literatuur (op Louis Paul Boon na) zijn zo de deur uit gegaan om niet meer terug te keren. Wat me nog het meest aan het hart […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Koudum in de literatuur: J.E. Schut – Galama, of de bevrijding van Vriesland (1833)

De historische avonturenroman Galama, of de bevrijding van Vriesland van J.E. Schut uit 1833 wordt door literatuurbeschouwers afgedaan als een tweederangs roman – of erger. Nog in 2003 begint Kees Thomassen een artikel in het Nieuw Letterkundig Magazijn over het handschrift van de 19e-eeuwse schrijver en criticus E.J. Potgieter (1808-1875) met de zin: “Wie kent […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Humor Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum Taal

VLAAMSE BOONTJES

Boven deze overpeinzing uit Koudum stond aanvankelijk gewoon ‘Boontjes’, maar die titel zou misleidend zijn. Want deze boontjes hebben niets te maken met de scheldnaam of, iets vriendelijker, de bijnaam voor Koudumers: Beantsjes, Boontjes. Nee, dit stukje gaat over Vlaamse Boontjes, al begint het wel in Koudum, of eigenlijk nog iets eerder, in Castricum. Onze verhuizing […]

Categorieën
Boeken Fryslân Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

DE BIOGRAFIE VAN TONY FEITSMA

Koudum heeft een boekwinkel. Nu lees ik om diverse redenen het liefst van een e-reader, maar sommige boeken zijn daarvoor niet beschikbaar, zoals de meeste Friese boeken. Die bestel ik dus bij boekhandel Muizelaar. Dan moet je soms even geduld hebben, vooral als je vóór het weekend een boek bestelt. Dat is er pas op […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Fryslân yn de Gouden Iuw

In 2020 publiceerde Philippus Breuker, oud-medewerker van de Fryske Akademy en oud-hoogleraar Nederlands en Fries, een boek over zijn woonplaats Boazum in de Gouden eeuw. Dat was een boek over het dagelijks leven van gewone mensen in een (Friese) dorpsgemeenschap. In 2022 komt hij nu met een vervolg: Fryslân yn de Gouden Iuw. Het is […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

BOUKE VAN DER HEM – SKEARING EN YNSLACH (2023)   

Ongeveer in de tijd dat de Friese schrijver Bouke van der Hem in Castricum kwam wonen, besloten mijn vrouw en ik om van Castricum naar Koudum te verhuizen. Dus is het in Castricum bij één toevallige ontmoeting in een supermarkt gebleven. Jaren eerder had ik Bouke van der Hem wel al een paar keer ontmoet, […]

Categorieën
Boeken Literatuur

‘HET VERZET’ VAN AALTJE VAN WIERINGEN: LEZENSWAARDIG EN INDRUKWEKKEND

Aaltje van Wieringen publiceert in maart 2023 ‘Het Verzet’. De auteur presenteert een indringend autobiografisch levensverhaal met mishandeling en ontkenning door beide ouders. Deze bijzondere uitgave is opgebouwd uit drie delen bestaande uit 59 verhalen. Daarnaast nog de proloog met een verantwoorde uiteenzetting en het dankwoord. Van Wieringen schrijft pakkend in heldere en tamelijk korte […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de Friese literatuur (19e eeuw): Waling Dykstra

Ik heb al eerder geschreven dat Koudum niet meer dan een figurantenrol speelt in de Friese literatuur. In deze rol heeft Koudum het nog wel geschopt tot een vermelding in het prestigieuze project over de Friese literatuur ‘Salang’t de beam bloeit’. In ‘Finster 9’ wordt het Winterjûnenocht van Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van der […]