Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Fryslân yn de Gouden Iuw

In 2020 publiceerde Philippus Breuker, oud-medewerker van de Fryske Akademy en oud-hoogleraar Nederlands en Fries, een boek over zijn woonplaats Boazum in de Gouden eeuw. Dat was een boek over het dagelijks leven van gewone mensen in een (Friese) dorpsgemeenschap. In 2022 komt hij nu met een vervolg: Fryslân yn de Gouden Iuw. Het is […]

Categorieën
Anekdotes Cultuur Foto's Literatuur Súdwest

GERARD REVE IN GREONTERP

Clara Walstra richtte de fotocamera op een kunstobject van Gerard Reve in Greonterp. Het vertrek naar Friesland in 1964 van Gerard van het Reve – later noemt hij zich Gerard Reve – kwam vooral door zijn contact met de dichter Nico Verhoeven die vijf jaar eerder in Greonterp een woning kocht. Gerard van het Reve […]

Categorieën
Boeken Cultuur Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Klaas Werumeus Buning – No sa

“Kinsto Klaas Werumeus Buning net?”We zaten in de galerie in Koudum – waar we als bestuur van Stichting Utjouwerij DeRyp graag vergaderen – en er werden plannen gemaakt voor nieuwe uitgaven. Mijn beide medebestuursleden, door en door Workumers, begrepen maar nauwelijks dat ik zelfs niet van deze uit Workum afkomstige kunstschilder gehoord had. Die zou, […]

Categorieën
Cultuur Literatuur Taal

Een ander perspectief op Friese literatuur

(tekst: Abe de Vries, 6 juli 2020) Op gemengd taalkundige en cultuurpolitieke gronden pleegt de Friese literatuur in Nederlandse literatuurgeschiedenissen niet te worden ‘meegenomen’, klaarblijkelijk met wederzijdse instemming.’ Dat schreef Frits van Oostrom in 2006 in zijn Stemmen op schrift, het eerste deel van een negendelig overzicht van ‘Nederlandse’ literatuur. Het laatste deel van deze ‘GNL’-serie […]

Categorieën
Boeken Cultuur Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

De biografie van Jeanne Bieruma Oosting (3)

Tot op zeer hoge leeftijd blijft Jeanne Bieruma Oosting werken, maar dat lukt niet meer nadat ze in 1993 opgenomen wordt in het ziekenhuis. Was ze overwerkt (zeggen nabestaanden) of had ze een beroerte gehad (zegt ze zelf)? Na revalidatie gaat ze terug naar Het Elger, in Amsterdam komt ze dan niet meer. Na haar […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

De biografie van Jeanne Bieruma Oosting (1)

Het was november 2021 en we reden in de auto naar museum Belvedère in Oranjewoud. Daar komen we, sinds we in Koudum wonen zo’n twee keer per jaar. Mijn vrouw en ik voor het museum en onze hond voor de wandeling in het park rond het museum. Daarvóór kwamen we er vanuit Noord-Holland slechts sporadisch. […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Literatuur

Abe de Vries: Tony Feitsma, in foarbyld dat wachtet op neifolgers

(Tekst fan Abe de Vries, 29 augustus 2015) In ‘flammedraachster’ wurdt se neamd. In ‘fjoeroanstekster’. Anthonia Feitsma (1928-2009), heechlearaar Frysk, hie in skerpe geast en dito pinne. In esseebondel bringt har neilittenskip yn kaart. As der noch mar seis jier nei jo ferstjerren al in mânske stúdzje ferskynt oer jo wurk, dan is dat foar Fryske […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Elmar Kuiper  – In frjemde fûgel (2022)

Elmar Kuiper (1969) kennen we als dichter en beeldend kunstenaar. Hij laat op Facebook zien dat hij de laatste tijd weer verwoed schildert en hij publiceerde inmiddels acht dichtbundels, waarvan zes in het Fries en twee in het Nederlands. Voor het najaar staat een derde Nederlandse dichtbundel aangekondigd. Dat hij deze zomer een Friese verhalenbundel […]

Categorieën
Cultuur Literatuur

Abe de Vries: In stik ik fan stimmen. ‘Wêr hat er it oer?’ It dichtwurk fan Tsjêbbe Hettinga, op ’e nij besjoen.

(tekst: Abe de Vries, 6 juny 2021) Yn de Fryske literatuer falt it net sa hiel faak foar dat men al frij gau nei de dea fan in dichter in sammelútjefte fan syn wurk besette kin. De ferskining fan sa’n útjefte is faak in heuchlik feit. Sa’n boek noeget út om werom te gean nei […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Literatuur Politiek

Abe de Vries: In yn ‘e steek litten kultuer

(tekst: Abe de Vries) Sa by de tiid lâns hawwe hiel wat pommeranten út de kultuerwrâld moard en brân skreaud as der wer ris barbaarske besunigingen drigen op de help en stipe fan de oerheid. Alle kearen wol koenen wy de klok dan lyksette op de klank fan sympatike, stypjende lûden. Fan politisy of oare […]