Categorieën
Columns Klimaat Landbouw

ROB DE WIJK: ‘Klimaatverandering maakt van landbouw strategische noodzaak’

(tekst: column Rob de Wijk op NieuweOogst.nl) Net terug uit Kaapstad voor discussies over geopolitiek en agrifood. Daar nam de onrust zienderogen toe. Een van de eerste slachtoffers van Trumps handelsoorlog met China waren de Amerikaanse sojaboeren. Daarop stortte de export naar China in en verschoof dat land zijn aandacht naar Brazilië. Het gevolg was […]

Categorieën
Columns Politiek Sneek Súdwest Verkeer

VERENIGD ONDERNEMEND SNEEK VOERT SPANNING OP TEGEN DE AUTOLUWE PROEF

In de vergadering van de VOS, Verenigd Ondernemend Sneek, van dinsdagavond 11 juni 2024 wordt de spanning opgevoerd tegen de autoluwe proef in de Sneker binnenstad. Een achttal kritiekpunten staan op bijgaande foto gepresenteerd en worden inmiddels door de VOS herhaald. Door de regels heen zegt deze belangrijke ondernemersorganisatie: de autoluwe proef moet van tafel! […]

Categorieën
Columns Economie

Sneker econoom Gorter: FEIT OF MENING?

Verkondigen economen feiten of meningen? Die vraag is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Er zijn genoeg economen die menen dat hun wetenschap waardevrij, neutraal is. Opvattingen worden buiten de deur gehouden. Volgens de enkele marxistische econoom die er nog rondloopt, is de economische wetenschap een ideologische rechtvaardiging voor het kapitalistisch systeem. Nu lijkt deze […]

Categorieën
Columns Geschiedenis Politiek

KLEURLOZE MINISTER-PRESIDENT?

Nooit was er op het oog een ‘kleurlozer’ premier dan Dick Schoof. Op het oog. (tekst: column Bert van den Braak op Parlement.com) De boogde premier Dick Schoof i is niet (meer) aangesloten bij een politieke partij. Daarmee wordt hij de eerste partijloze premier sinds 1918. Dat hij daarmee boven de partijen staat en kleurloos is, valt te […]

Categorieën
Columns Onderwijs

PATROON VAN MEER INCIDENTEN IN HET ONDERWIJS REEDS DECENNIA DUIDELIJK

Het is me toch wat: de Inspectie van het Onderwijs ziet de laatste vier maanden het hoogste aantal heftige meldingen ooit binnenkomen. Deze gang van zaken is in de jaren negentig van de vorige eeuw al voorspelbaar, als er een enorme schaalvergroting in het voortgezet onderwijs aanbreekt. Tijdens mijn eerste onderwijsbaantje in 1988 aan een […]

Categorieën
Columns De Fryske Marren Sneek Súdwest

SLIM JOURE STEEKT COLLEGE SÚDWEST-FRYSLÂN DE LOEF AF

Het zijn ongetwijfeld verenigde winkeliers uit Joure die met de advertentie, getiteld ‘EEN MIDDAGJE JOURE’, op slimme wijze het college van Súdwest-Fryslân het nakijken geven. En vooral ook omdat de advertentie in het veelgelezen GrootSneek staat van 30 mei. De handige Jousters geven aan dat het gratis parkeren is bij de Midstraat, een lange winkelstraat […]

Categorieën
Boeken Columns Dieren

‘DE FRYSKE HOUNEN’ UIT 1997

Afgelopen week vond ik een aantekenboekje met contactgegevens van hondeneigenaren die ik in 1997 interviewde voor het samenstellen van De Fryske Hounen. Het was mijn eerste hondenboek, waarna nog twee volgden. Het boek werd gedurende een schoolvakantie geschreven in zeven weken. Iedere dag bellen, schrijven, onderzoeken, reizen, interviewen, corrigeren, et cetera. Bijzonder was dat programmamaker […]

Categorieën
Columns Ethiek Politiek

De opstand van de massamens

(tekst: Marcel Canoy op SocialeVraagstukken.nl Populisme kan alleen worden onderdrukt als de moraal terugkomt in de politiek. Volgens hoogleraar Marcel Canoy hoeft een politieke beweging die gestoeld is op win-win, vrijheid en verdraagzaamheid niet links of rechts te zijn. Toen ik onlangs het hemeltergende geraaskal van Caroline van der Plas in de Tweede Kamer aanhoorde, moest ik […]

Categorieën
Columns Energie

De Klimaatoptimist: Stop met windmolens, bouw kerncentrales

(tekst: Arnout Jaspers op Wyniasweek.nl) In m’n column van twee weken geleden besprak ik al wat de PVV/NSC/VVD/BBB-coalitie van plan is met de stikstofregelgeving. Het komt neer op complete ontmanteling van het exclusief Nederlandse stikstofwaansysteem, dat gebaseerd is op door computermodel Aerius berekende – niet gemeten – neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden. Ook moet de versnippering van […]

Categorieën
Columns Cultuur

Dolf Alberts: DUUR CULTUUR

Kunstenaars moeten lijden, dat leidt tot de beste kunst. Deze gedachte projecteren we graag op onze wereldberoemde schilder Vincent van Gogh. Miskend en onbegrepen had hij het zodanig te kwaad dat hij eerst zijn rechteroor vermoorde en daarna zichzelf. Vandaag de dag is ook maar het kleinste schilderwerkje van deze getormenteerde kunstenaar onbetaalbaar. Of, dichter […]