Categorieën
Columns Ethiek Godsdienst Politiek

JULI 2022: MEA CULPA VAN BOSWIJK EN HOEKSTRA. EN OP NAAR ROMEINEN 13

Op 2 juli 2022 werd de Dag van de Christendemocratie in Nijkerk gehouden. Tweede Kamerlid Derk Boswijk en partijleider Wopke Hoekstra komen er met een spijtbetuiging over het stikstofbeleid. ‘CDA geeft fouten rondom stikstof toe’, kopt Nieuwe Oogst, een landbouwblad. Nogal wat leden zijn gefrustreerd over het optreden van de partijtop en zeker dat van […]

Categorieën
Columns Cultuur Geschiedenis Nederland

DE NEDERLANDERTHALER

De Nederlanderthaler (of Neerlanderthaler – Homo sapiens nelanderthalensis) is een aparte en bijzondere soort der mensachtigen. Een soort die, merkwaardig genoeg, nogal ontbreekt in antropologische beschrijvingen en studies. De eerste archeologische vondst van een schedel dezer species werd geduid als pathologisch misvormd, die derhalve wel toebehoord zou hebben aan “een idioot”. Meerdere vondsten, van de […]

Categorieën
Columns

LANDBOUWAKKOORD ALS GUNFACTOR: OP NAAR EEN ROMPKABINET?

Esther de Snoo, hoofdredacteur van het informatieve landbouwblad Nieuwe Oogst, schrijft in haar wekelijkse column over de relatie tussen landbouwsector en de overheid. Het vertrouwen in deze verhouding kan volgens Snoo worden hersteld door het overeenkomen van een goed Landbouwakkoord. Een prachtige geformuleerde kernzin van Snoo is de volgende: Is er naast alle rationele aandacht […]

Categorieën
Columns Politiek

Eerste Kamerverkiezingen zijn pas recent ‘spannender’

(tekst: column Bert van den Braak op Parlement.com) De Eerste Kamerverkiezingen van 30 mei lijken spannend te worden, in de zin dat het de vraag is hoe werkbaar de verhoudingen daar voor het kabinet worden. Er wordt bovendien al volop gespeculeerd over ‘afwijkend’ stemgedrag in de Staten. Partijen kunnen door strategisch stemgedrag mogelijk een bevriende […]

Categorieën
Columns

WOPKE IS EEN TIJDREKKER

CDA-leider Wopke Hoekstra is een druk bezet man. Hij holt door de Haagse wandelgangen van de ene naar de andere afspraak om met iedereen het gesprek aan te gaan. Wopke vernieuwt op geheel eigen wijze de eeuwenoude Poolse landdag. Gisteravond was Wopke luisterend en pratend aanwezig toen binnen Rutte4 het eerste crisisgesprek werd gevoerd naar […]

Categorieën
Columns

Rendert Algra blijft politiek werkloos

Vertrekkend CDA-Statenlid Rendert Algra blijft politiek werkloos. Zonder enige bescheidenheid in acht te nemen, prees hij zich afgelopen vrijdag in It Polytburo aan voor BBB gedeputeerde te willen worden. Vandaag herhaalt hij zijn belangstelling voor dit bestuurlijke ambt in de Leeuwarder Courant. BBB heeft brekt.nl medegedeeld dat de partij niet blij is met de wijze […]

Categorieën
Columns Economie Onderwijs

Econoom Gorter: Zorgt onderwijs voor ongelijkheid?

Mijn vader was een intelligent man. Maar aangezien hij in een eenvoudig milieu ter wereld was gekomen, zeiden zijn ouders: “Ga eerst maar ’s naar de lts.” En die heeft hij vanwege de oorlog niet afgemaakt, waardoor hij zijn hele leven last heeft gehouden van een ontoereikende vorming. Wat er van hem zou zijn geworden […]

Categorieën
Columns Politiek

CDA-er Rendert Algra: een grenzeloze opportunist

Met verbazing volg ik CDA-er Rendert Algra die in It Polytburo van 24 maart een open sollicitatie doet bij BBB om gedeputeerde te worden. Hij wijst er tussendoor op dat er overlappingen zijn tussen de inhoud van ‘zijn’ CDA en BBB. Hier is sprake van opportunisme op een hellend vlak. Algra biedt zich aan, omdat […]

Categorieën
Columns Politiek

WOPKE, TREK SNEL DE STEKKER UIT RUTTE 4

Wopke Hoekstra houdt een beetje geloofwaardigheid over als hij snel de stekker uit Rutte4 trekt. Dat is hij aan de CDA-achterban verplicht en zichzelf. Vorig jaar augustus maakte hij al manoeuvres het kabinet te willen verlaten. Maar daar kwam niets van terecht. De tijd is nu wel rijp voor een afscheid. Op 19 augustus 2022 […]

Categorieën
Columns

Geert Dales: SVB heeft weinig geleerd van toeslagenaffaire

Brave burger die een simpele vraag stelt meteen gebrandmerkt als potentiële fraudeur  Weet u nog waar de kiem van de toeslagenaffaire lag? Het kinderopvangtoeslagdrama dat tienduizenden eerzame burgers in grote financiële problemen bracht, gezinnen uiteengereten heeft, tot huiselijke ruzies, echtscheidingen, psychische problemen en zelfmoord leidde, alsmede ongegronde uithuisplaatsingen van een groot aantal kinderen, waarvan velen […]