Categorieën
Columns Politiek

DUO HOEKSTRA-DE JONGE LEIDT HET CDA NAAR DE AFGROND

Het CDA beschikt over 14 Tweede Kamerzetels en doet het in de peilingen slecht. Tussen 24 en 27 juni peilt Ipsos 9 Kamerzetels voor de partij en Maurice de Hond peilt op 10 juli 6 zetels. Door de stikstofcrisis verliest het CDA aanhang onder de boeren en staat het imago als traditionele plattelandspartij verder onder […]

Categorieën
Columns Foto's Sociaal

DE BOER WERKT DOOR

Harrie Muis brengt de boer die werkt mooi in beeld. Als er ergens sprake is van een hoog ontwikkeld arbeidsethos dan is het in de landbouw. Altijd doorgaan, voor de wekker gaat al uit bed zijn, als ontbijt twee sneden roggebrood met kaas, een sterke kop koffie en dan aan de slag. Een woord als […]

Categorieën
Columns

RUTTE IN SUDWEST OP STIKSTOFTOURNEE

Premier Rutte was donderdag 4 augustus in de Súdwesthoeke op stikstoftournee. Hij sprak in Koudum met veehouderfamilie Stokman. ‘De zorgen zijn groot en kan ik niet wegnemen’, zegt Rutte in de Leeuwarder Courant. Rutte is op zijn best als er natuurlijk niets op het spel staat. Hij doet dan lekker jofel en zogenaamd belangstellend. Boer […]

Categorieën
Columns Politiek

LIEVER LUBBERS DAN RUTTE

Neoliberaal Mark Rutte is de langstzittende premier van Nederland. Hij volgt daarmee minister-president Ruud Lubbers op. In teveel opzichten mist VVD-er Rutte de boot waardoor hij geen succesvol minister-president is. De toeslagenaffaire is een van de zwaarste dossiers waarover hij struikelt. Journalist Syp Wynia beweert dat het lange premierschap van Rutte geen bijzondere prestatie is. […]

Categorieën
Columns Landbouw Natuur en milieu

Columnist Reinout Burgers: Een tijdelijk actiestop van boeren is wat nu nodig is

(Reinout Burgers op de site van Veldpost) De boerenacties lopen uit de hand. Zoveel is afgelopen week wel duidelijk geworden met als absoluut dieptepunt de intimidatie en dreiging richting loonwerkers en andere bedrijven die bereid waren de rommel op te ruimen plus enkele ongelukken vanwege de acties. Dit moeten we als sector niet willen. De […]

Categorieën
Columns

EEN KRABBEL AAN KRISTIAAN STRIJKER

Kristiaan Strijker wordt op maandag 1 augustus de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij is in de periode 2006-2010 raadslid voor het CDA in Wûnseradiel. Van 2009 tot 2017 is Strijker als manager Maatschappelijke Ontwikkeling en manager Cluster Samenleving verbonden aan de gemeente Noordoostpolder. Daarna wordt hij bestuurder in het primair […]

Categorieën
Columns Politiek

POLITIEK DOOLHOF

De ontstaansgeschiedenis van de politieke termen links en rechts ligt in de tijd van de Franse revolutie. Links van de parlementsvoorzitter zitten de revolutionairen en rechts de groepen die oude machtsstructuren willen handhaven. In politieke getinte literatuur wordt veel geschreven over de betekenis van links en rechts. Links wordt gekoppeld aan progressief dus vooruitstrevend. Links […]

Categorieën
Columns

Geert Dales: Wegbereiders medeverantwoordelijk voor Sywerts zwendel

* Zonder bewieroking van de ‘opiniemaker’ had mondkapjesoplichterij nooit plaats kunnen vinden * Nieuwe Sywertiaanse hype al weer in de maak (tekst: Geert Dales) Nu mondkapjeszwendelaar Sywert van Lienden, gillend en krijsend als een speenvarken op weg naar de slacht (“Ik ben een eenling tegen de meute; dit is geen misstand, maar een nationaal misverstand, een […]

Categorieën
Columns Economie

ELITES, aldus de econoom

De tijd dat er een duidelijke maatschappelijke elite bestond, ligt achter ons. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de nazaten van het middeleeuwse ridderdom automatisch de grootste vermogens bezitten en de invloedrijkste posities bekleden. Wat is ervoor in de plaast gekomen? Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderscheidt weliswaar een zogenaamde ‘gevestigde bovenlaag’, maar die bevat […]

Categorieën
Columns

SCHIMMIGE STIKSTOFPOLITIEK

Politiek is geen vooraf geconstrueerde wetenschap. Tegelijk maakt de politiek gebruik van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. In dat kader dienen de modellen van het stikstofbeleid op een zekere wetenschappelijke basis te zijn gefundeerd. De roep om transparantie in dat dossier blijft aanhouden. Intussen blijft het politieke steekspel schimmig. Ook vanuit twee ministeries, die van Financiën […]