Categorieën
Ethiek Fryslân Ingezonden

Leeuwarden hoeft geen cent te betalen voor extern integriteitsonderzoek naar het handelen van de burgemeester, griffier en raad in de kwestie Selo Boxman

Door Gerard Jorna Leeuwarden, 22 juli 2024 In de Leeuwarder Courant van 12 juli 2024 las ik dat het onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) naar de beroerde verhoudingen binnen de gemeenteraad van Smallingerland ruim € 75.000,- heeft gekost. Dat is veel geld. Temeer omdat het onderzoek niet het informatie-lek in het presidium […]

Categorieën
Ethiek Fryslân Ingezonden

Ook Leeuwarden kent inmiddels zijn uit de hand gelopen raadsdebat

Door Gerard Jorna Hoe Sybrand Buma de vergadering van de gemeenteraad van Leeuwarden over integriteitsonderzoek tegen Selo Boxman bewust heeft laten ontsporen Gerard Jorna, 8 juli 2024 Afgelopen donderdag heb ik gekeken naar de beelden van het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer. Niet geheel tot mijn verbazing ontaardde dit in een ordinaire […]

Categorieën
Ingezonden Sociaal

AOW is geen melkkoe

In de Leeuwarder Courant van 8 juli ’24 pleit een jurist/theatermaker voor het afschaffen van de AOW. Die is niet nodig. Je krijgt volgens de schrijver AOW, door gewoon in Nederland te wonen tussen 15 en 65 jaar. Bovendien hebben gepensioneerden inkomsten uit het door hen gespaardepensioen. Het is waar dat je AOW opbouwt door […]

Categorieën
Ingezonden Politiek Sneek Súdwest Verkeer

Inzake de autoluwe proef Sneek dient de gemeenteraad van Súdwest meer te corrigeren

Ik voel mij genoodzaakt mijn zorgen te uiten over de huidige gang van zaken rondom de autoluwe proef in Sneek. Het lijkt erop dat wethouder Rietman volledig zijn eigen koers vaart, gesteund door een college dat nagenoeg monddood lijkt en een gemeenteraad die niet in staat blijkt om dat college en in het bijzonder de […]

Categorieën
Humor Ingezonden

OUWE SEUN UUT HARLINGEN: ‘DE OPENING FANNE PRINS HENDRIKKADE IS UN PYRRUSOVERWINNING’

Eergister ontving dit mediapodium een derde ingezonden stuk van een ouwe seun, de bijnaam voor een echte Harlinger. De wieg van de schrijver stond echter in Sneek en groeide erop. Na zijn opleiding aan de mts in de Waterpoortstad vertrok hij voor zijn werk in de techniek naar Harlingen, waar hij inmiddels bijna vijftig jaar […]

Categorieën
Economie Ingezonden Politieke en ambtelijke cultuur

SIEBREN DE RINGH: ZULLEN WE HET GEWOON HARDOP ZEGGEN

Er is geen tekort aan mensen in Nederland, nog nooit tikte de meter 18 miljoen aan. Nog nooit waren we meer geautomatiseerd. Het komt niet door de grijze haren. Een steeds groter leger van vakpotentieel werkt in de controle industrie van publieke en private sector omdat we leven in de denkfout dat controle synoniem staat […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Geschiedenis Ingezonden

Bolsward: TERUGBLIK op de kinderrijke Schelte à Bolswertstraat

Inzender Tonnie Siemonsma werd in 1950 geboren in de Schelte à Bolswertstraat. Hij spreekt van een ‘kinderrijke straat met grote gezinnen, we hadden twee pleinen en dat kwam goed uit’. Siemonsma leverde vier foto’s voor deze bijdrage aan. Direct hieronder worden de namen van de kinderen genoemd van de bovenste foto. Helemaal onderaan de achternamen […]

Categorieën
Ethiek Fryslân Ingezonden Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

Weerstand in het gemeentebestuur van Leeuwarden tegen openbaarmaking van documenten

Door Gerard Jorna Vorige week vrijdag las ik in de Volkskrant dat de rechtbank Midden-Nederland het ministerie van Algemene Zaken en dat van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties een ferme tik op de vingers heeft gegeven. De rechtbank constateerde een “aan weigerachtigheid grenzende weerstand tegen openbaarmaking” van stukken. De rechter heeft de uitzonderlijke stap genomen om […]

Categorieën
Fryslân Ingezonden Politiek

Tijd voor een nieuw volkslied passend bij de huidige politieke ontwikkelingen. Misschien kan burgemeester Buma (CDA) hier en daar een balletje opwerpen

Omtzigt legde de PVV aan banden (tekst: ingezonden stuk op Liwwadders.nl van A. de Boer) Bij de recente landelijke verkiezingen boekte de PVV van Geert Wilders een frappante overwinning. Het land worstelt daar mee. Dankzij de NSC van Pieter Omtzigt – in de onderhandelingen over een toekomstig kabinet – is tot dusver de PVV sterk […]

Categorieën
Energie Financiën Ingezonden Nederland Politiek

Ons stroomnetwerk had tot voor een paar jaar de hoogste betrouwbaarheid ter wereld. We zijn druk bezig het te ontwrichten

(tekst: ingezonden stuk van Gert van Meegdenburg op Liwwadders.nl) Terugleverboete “Niet stoppen met saldering……” kopte het artikel van Wilbert Elting in de LC van 25 mei. Eindelijk nam minister Jetten eens een verstandig besluit: Stop op termijn met de vergoeding van teruglevering van zonnestroom en betaal een boete over de teveel opgewekte elektriciteit. Maatregelen om […]