Categorieën
Fryslân Ingezonden Onderwijs

Toezicht op openbaar onderwijs werkt netwerkcorruptie in de hand

Wie vóór 1993 in het openbaar onderwijs werkte, was in dienst bij de gemeente of bij het Rijk. Wie als medewerker op zijn of haar school een probleem kreeg met een leidinggevende, kon dan aankloppen bij de wethouder van onderwijs of bij de onderwijscommissie van de gemeenteraad en op die manier had een medewerker in […]

Categorieën
Fryslân Ingezonden Natuur en milieu Politiek

Milieudefensie Ljouwert: brief naar B&W inzake woningbouw Hounsdyk Goutum                                   

Hieronder leest u een ingezonden brief van het bestuur afdeling Milieudefensie Ljouwert gericht aan B&W van Leeuwarden. De groep maakt zich al langere tijd zorgen over geplande woningbouw in de Hounspolder dat ten koste gaat van de weidevogelstand, landelijke rust, et cetera. Ook heeft Milieudefensie Ljouwert bioloog en wetenschapper Theunis Piersma in de arm genomen. […]

Categorieën
De Fryske Marren Financiën Fryslân Gezondheid Ingezonden Sociaal Súdwest Welzijn Zorg

SLUITING ZIEKENHUIZEN SNEEK EN HEERENVEEN (2)

(tekst: Joute de Graaf) Vier jaar geleden werd het me al eens verteld dat er provinciebreed plannen waren gemaakt om op termijn van 4 naar 3 ziekenhuizen in Fryslân gaan. Ik wilde het toen niet geloven dat het idee was Antonius dan te sluiten. Heh? Voor het Friese gebied vond men, met pakweg 600.000 inwoners, […]

Categorieën
Financiën Gezondheid Ingezonden Sociaal Súdwest Welzijn Zorg

Sluiting ziekenhuizen Sneek en Heerenveen (1)

(tekst: Joute de Graaf) Begin juli gaf Hayo Apotheker, voormalig burgemeester van Súdwest-Fryslân, in zijn artikel in de Leeuwarder Courant aan waarom het een slecht plan is om een nieuw ziekenhuis in Joure te bouwen. Ik vond het jammer dat de LC mijn artikel over de aangekondigde sluiting van Antonius en Tjongerschans niet plaatste. Daarna […]

Categorieën
Gezondheid Ingezonden Politiek Sneek Sociaal Súdwest Welzijn Zorg

Politiek stomverbaasd over sluiting Antonius Ziekenhuis Sneek?

(betreft: ingezonden stuk GBTL, Gemeentebelangen TotaalLokaal) Nou nee, ruim 6 jaar geleden werd aan de fractievoorzitters van Súdwest-Fryslân al meegedeeld dat de financiële situatie van het Sneeker Antonius ziekenhuis zeer zorgwekkend was. Er is toen binnen de politieke gelederen van de gemeente serieus nagedacht over het verstrekken van een renteloze lening aan Antonius om financieel […]

Categorieën
Ingezonden Politiek

DE OPROEP VAN MARCO VERMEIJ AAN PIETER OMTZIGT

Politiek geïnteresseerd Nederland wacht momenteel in spanning af wat de toekomstige plannen zijn van Pieter Omtzigt. Eerder deze maand heeft Omtzigt verklaard dat er binnen enkele weken mededelingen worden gedaan.   BBB-lid Marco Vermeij schrijft op persoonlijke titel een brief aan Pieter Omtzigt die hieronder staat weergegeven. WD Luttelgeest, 20 juli 2023 Geachte heer Omtzigt, […]

Categorieën
Fryslân Ingezonden Natuur en milieu Politiek

‘Veel politici van het moderne GroenLinks zijn er niet meer om het verschil te maken’

(tekst: ingezonden stuk Jan Atze Nicolai op Liwwadders.nl) Het Groene Hartzeer en De Hem Het is dan toch gebeurd. Het nieuwe GroenLinks Leeuwarden heeft ingestemd met de bouw van Groot Hem in de Zuidlanden. Het plan gaat na jaren van onderzoek en debat gewoon door in vrijwel ongewijzigde vorm. Vanaf 2002 heeft PAL/GroenLinks zich ingezet […]

Categorieën
Ingezonden Súdwest

Ondernemersfonds: gemeenteraad SWF moet leiderschap tonen

(tekst: ingezonden stuk Ondernemerscollectief SWF) Op 13 juni jl. diende een rechtszaak tussen 17 ondernemers uit gemeente SWF en de gemeente SWF. Aanleiding was de ontstane rechtsongelijkheid ten gevolge van de retributieregeling van het ondernemersfonds SWF. De zogenaamde retributieregeling in Súdwest zorgt voor differentiatie in de OZB-opslag op niet-woningen waarmee het ondernemersfonds wordt gevoed. Echter, […]

Categorieën
Ingezonden Juridisch Súdwest

Rechtszaak ondernemers versus gemeente Súdwest-Fryslân

Onderstaand artikel is een ingezonden stuk. Het betreft een verslag van het ondernemerscollectief Súdwest-Fryslân over een juridisch geschil dat werd voorgelegd aan de bestuursrechter in Groningen. Redactie BREKT Op dinsdag 13 juni om 10:00 diende uiteindelijk de zaak van 17 ondernemers uit de gemeente Súdwest Fryslân tegen de gemeente Súdwest. De zaak was al in […]

Categorieën
Fryslân Ingezonden Natuur en milieu Politiek

Marcia de Graaff van Stichting Kening schrijft aan de Leeuwarder raad over de Hounspolder

Op woensdag 24 mei woonde ik de informerende bijeenkomst in het Gemeentehuis te Leeuwarden bij, betreffende het plan om te bouwen bij de Hem. Ik werk voor Stichting Kening, een stichting die zich inzet voor het herstel van biodiversiteit, met de grutto als symbool voor een levend landschap. Daarnaast ben ik met Kening, net als […]