Categorieën
Commentaar Geschiedenis Súdwest Verkeer Vervoer

22 september 1977: Vierde dag verkeersplan Groninger binnenstad. En verschillen met de autoluwe pilot in Sneek (2024)

Het Nieuwsblad van het Noorden publiceert in september 1977 een interessant artikel over de vierde dag van het verkeerscirculatieplan om de binnenstad van Groningen. Met de filevorming op de aanvoerwegen naar het centrum valt het mee, aldus de politie.

In eerste instantie denkt de politie dertig tot veertig man nodig te hebben om de invoering van het plan te begeleiden, maar dat zijn rond de zestig agenten.

Ook overlegt de taxibranche met de gemeente. Taxichauffeurs maken graag gebruik van de busbaan, omdat zij een taxirit beschouwen als een vorm van openbaar vervoer. Maar van de gemeente mogen taxi’s niet over de busbaan rijden, evenals touringcars.

Het vleesvervoer vormt ook een probleem in de binnenstad. Vleesgrossiers klagen dat ze niet goed bij de slagers kunnen komen. Met name aan en rond het Zuiderdiep is dat lastig.

Het verkeerscirculatieplan maakt in de jaren zeventig van de vorige eeuw in de stad Groningen en daarbuiten heel wat tongen los. Wat dat betreft is er een overeenkomst met de invoering van de autoluwe pilot in Sneek, bijna vijftig jaar later. En beide plannen hebben hetzelfde doel: namelijk het beperken van autoverkeer in het centrum en tegelijk wordt dat verhinderd de binnenstad vrij door te steken.

Plattegrond autoluwe binnenstad Sneek.

Daarnaast zijn er drie beduidende verschillen. Allereerst is de Groninger binnenstad van een grotere omvang dan het centrum van Sneek. Ook is de structuur van beide binnensteden anders. Via de diepenring (route langs stadsgrachten) is het mogelijk om het centrum van Groningen te rijden, zoiets kan in Sneek niet.

Het derde verschil: de binnenstad van Groningen is ingedeeld in vier kwadranten (of kwartieren) en is het mogelijk voor autoverkeer via de diepenring in een ander kwadrant ofwel ander deel van het centrum te komen. De autoluwe pilot in Sneek heeft die kwadranten niet. Mede daardoor is de kans niet onwaarschijnlijk dat er sluipverkeer ontstaat via – vooral – de Willem Lodewijkstraat (Sperkhem), Bloemstraat, Parallelweg en Goeman Borgesiuslaan (Noordoosthoek).

Wiebe Dooper
voormalig inwoner van de Groninger binnenstad

Geraadpleegde bron
Nieuwsblad van het Noorden, 22 september 1997:
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=NVHN-19770922-AE0005008&vw=org&lm=open%2Cverkeerscirculatieplan%2Cgroning%2CNVHN%2CBNH%2C0

Eerder verscheen

https://www.brekt.nl/zaterdag-32-mei-2024-autoluw-sneek