Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek Súdwest

Ruimte in vergunningen Súdwest-Fryslân blijft behouden

(tekst: Nieuwe Oogst) Gemeente Súdwest-Fryslân gaat het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân’ zodanig herschrijven dat de ruimte die in de huidige vergunningen zit voor melkveehouderijen ook in de toekomst nog kan worden gebruikt. Dat is de uitkomst van overleg tussen LTO Noord en de gemeente eerder deze week. Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/06/ruimte-in-vergunningen-sudwest-fryslan-blijft-behouden

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

Reacties politiek: van ‘vasthouden aan 2030’ tot ‘jaartal is niet heilig’

(tekst: Veldpost) Politieke partijen reageren wisselend op het rapport dat Johan Remkes woensdag presenteerde. Zo vinden D66, GroenLinks en de PvdA dat het kabinet snel aan de slag moet en dat de deadline van 2030 in stand moet blijven, terwijl voor BBB, ChristenUnie en de SGP dat het jaartal ‘niet heilig is’. Leest u verder […]

Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

Provincies: goed om piekbelasters aan te pakken

(tekst: Binnenlands Bestuur) Het Interprovinciaal Overleg steunt de aanpak van piekbelasters om op korte termijn de stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen. Een duidelijk perspectief voor de landbouw kan eigenlijk geen vertraging meer verdragen. Het is goed dat Johan Remkes dit onderstreept in zijn rapport over het stikstofprobleem, vindt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een eerste […]

Categorieën
Commentaar Landbouw Natuur en milieu Politiek

Omtzigt over rapport-Remkes

Pieter Omzigt geeft een eerste opsomming van wat hij goed en minder goed vindt aan het rapport-Remkes. Allereerst is hij verheugd dat Remkes de kloof tussen stad en platteland ziet. Daarnaast is voor het uitkopen van 500 tot 600 piekbelasters geen gedwongen uitkoopregeling in de stikstofwet geregeld, aldus het Tweede Kamerlid. Remkes is van mening […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

Eerste analyse van rapport Remkes door veehouderijsectoren

(tekst: LTO Nederland) Vandaag presenteerde Remkes zijn langverwachte rapport over het huidige stikstofbeleid aan het kabinet. Aanvullend op de algemene eerste reactie van LTO Nederland is door een aantal dierlijke sectoren een doorlichting van het rapport gemaakt. Vanuit alle sectoren worden de leden opgeroepen om een oordeel te geven op het rapport. Daarvoor heeft LTO Nederland vanaf […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

‘Rapport gaat niet tot vreugde leiden, maar er is toekomst voor boerensector’

(tekst: Veldpost) Stikstofgespreksleider Johan Remkes ging tijdens een persconferentie uitgebreid in op zijn bevindingen. Hieronder volgt een verslag van wat hij heeft gezegd, en de reacties van de ministers daarop. Het ministerie van LNV reageert pas later inhoudelijk op de bevindingen van Remkes. „Alle ondernemers, dus ook boeren, hebben recht om te weten wat er […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

Van der Wal gaat door het stof, stikstofkaartje van tafel

(tekst: Nieuwe Oogst0 Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof haalt het beruchte stikstofkaartje van tafel. Dit laat ze weten in reactie op het rapport ‘Wat wel kan’ van Johan Remkes. Ze zegt spijt te hebben van de wijze waarop het stikstofbeleid is gecommuniceerd. Leest u verder op: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/05/van-der-wal-gaat-door-het-stof-stikstofkaartje-van-tafel

Categorieën
Commentaar Economie Financiën Landbouw Natuur en milieu Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

Wynia’s Week: D66 bekeerde zich wel erg laat tot anti-stikstofpartij

LATE BEKEERLING Nog maar kortgeleden pleitte D66’er Tjeerd de Groot nog voor het tolereren van een hogere stikstofuitstoot, betoogt Pieter de Jonge | INTELLIGENTSIA Denkende klasse dient de macht, constateert Coen de Jong | ARIB Paul Verburgt vindt dat de politiek moet stoppen met onderlinge ruzies en eindelijk onze problemen eens moet aanpakken | INFLATIE […]

Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

Vergunningverlening voor stikstof ligt tijdelijk stil

Provincie Fryslân schort de vergunningverlening Wet natuurbescherming voor het onderdeel stikstof tijdelijk op tot 1 januari 2023. Door recente ontwikkelingen is de juridische houdbaarheid van vergunningen zeer onzeker geworden. Op 7 september jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over emissiearme stallen in de melkveehouderij. Dit zijn stallen die door technische innovaties minder […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

Adema: ‘Stikstofaanpak is zaak hele samenleving’

(tekst: Nieuwe Oogst) De nieuwe landbouwminister Piet Adema vindt de stikstofopgave ‘heel eenzijdig bij agrarische sector is neergelegd’. ‘Het raakt ons allemaal. De stikstofaanpak is een zaak van de hele samenleving.’ Dat zei Adema maandagmiddag tijdens een korte ontmoeting met de media. Hij wilde daarbij nog niet al te diep op de materie ingaan, maar […]