Categorieën
Columns Landbouw Politiek

Alex Datema: Waar wachten we nog op?

(tekst: column Alex Datema op site van Veldpost) En weer zitten we te wachten. Te wachten op brieven die zouden komen, te wachten op de ‘piekbelastersaanpak’ – te wachten op een landbouwakkoord. Begrijp me niet verkeerd, ik snap dat dit soort zaken tijd kosten. Zorgvuldigheid is zeker belangrijk om het, tot bijna nul gedaalde, vertrouwen […]

Categorieën
Economie Financiën Landbouw

Grondprijs in Drenthe en Flevoland toegenomen, in Fryslân en Groningen gelijk

(tekst: Veldpost) In de provincies Drenthe en Flevoland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal met vier procent toegenomen. In Fryslân en in Groningen is de grondprijs nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster en de Wageningen Universiteit over het vierde kwartaal van 20222. De gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond komt […]

Categorieën
Economie Financiën Landbouw Natuur en milieu

BoerenNatuur: Meer dan 20 procent weidevogelbeheer nu niet rendabel

(tekts: Veldpost) Meer dan 20 procent weidevogelbeheer op een boerenbedrijf levert volgens BoerenNatuur geen geld op. De organisatie doet daarom vijf aanbevelingen aan de beide ministers van LNV. BoerenNatuur heeft een brief gestuurd aan de LNV-ministers Van der Wal en Adema met daarin aanbevelingen om meer weidevogelbeheer mogelijk te maken voor meer boeren. ‘Agrarische collectieven horen al […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Landbouw

SAKSISCHE BOERDERIJ UIT 1934

Recent presenteerde Sam Dice Memories een prachtige authentieke foto van een Saksische boerderij bij Lochem (Gelderland). Het beeld dateert uit 1934. De boerderij, hoewel wat in verval, kenmerkt zich door ‘een grote inrijdeur die toegang gaf tot de dorsvloer met boven op de balken de veldvruchten en beneden langs de kant de dieren. Aan de […]

Categorieën
Landbouw Nederland Sociaal

De kloof tussen boeren, burgers en politiek is zeer groot

(tekst: Nieuwe Oogst) Boeren en burgers voelen een grote afstand tot elkaar, maar vooral ook tot de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwe Oogst en het Algemeen Dagblad onder bijna tweeduizend mensen. Meer dan de helft van de burgers en meer dan 70 procent van de boeren vinden het verkleinen van de kloof een […]

Categorieën
Landbouw Politiek

PVV-motie van wantrouwen tegen minister Adema krijgt geen steun van de Kamer

(tekst: Veldpost) Minister Adema mag blijven van een meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van wantrouwen van PVV’er Alexander Kops tegen de minister werd enkel gesteund door de SP, de BBB, de FVD, JA21 en Wybren van Haga. Dat betekent niet dat de andere partijen blij waren met de handelswijze van de minister. Ze […]

Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

Staten Fryslân willen dat Rijk en provincie afzien van voorkeursrecht op boerengrond

(tekst: Veldpost) Gedeputeerde Staten in Fryslân moeten op voorhand afzien van het gebruik van voorkeursrecht op landbouwgrond in de provincie. Ook moet het college bij het Rijk erop aandringen om het eerste recht op koop niet in te voeren. Een meerderheid van de Staten steunde een motie daarover van Maarten Goudzwaard, de VVD en de […]

Categorieën
Dieren Landbouw Súdwest

Vogelgriep op bedrijf met 57.000 leghennen in Abbega

(tekst: Veldpost) Op een leghennenbedrijf in Abbega (FR) is woensdagavond vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 57.000 dieren op de locatie geruimd. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Binnen de 1 en 3 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone liggen […]

Categorieën
Fryslân Geschiedenis Landbouw Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (9)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf. Nummer 9 Februarius 1825 Februarius 12: Bolsward, dat twee doorbraken benoorden […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

Excuses Adema voor achterhouden kritiek Brussel

(tekst: Veldpost) Minister Adema maakte excuses voor het feit dat hij de Kamer en de sector niet meteen op de hoogte had gesteld van de kritiek uit Brussel op zijn voornemen om 2023 een overgangsjaar te laten zijn. „Achteraf gezien had ik dat eerder moeten laten weten.“ Het debat had meer volk getrokken dan normaal. […]