Categorieën
Foto's Geschiedenis Landbouw

BIETENCAMPAGNE 1957

Hierbij wordt een authentiek landbouwfragment gepresenteerd met de bietencampagne uit 1957. Deze beeldopname is afkomstig uit de collectie van Sam Dice Memories en is ook zichtbaar op Facebookpagina Het oude boerenleven in Nederland. WD

Categorieën
Geschiedenis Landbouw Natuur en milieu Nederland Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (12)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf. Nummer 12 Februarius 1825 Februarius 15: Gelderland, Hattem. Dat de gehele […]

Categorieën
Beleid Landbouw Natuur en milieu Nederland Onderzoek Politiek

Minister Van der Wal de mist in met uitleg over stikstofonderzoek Universiteit Amsterdam

(tekst: Stichting Agrifact) Op 29 september 2023 reageert Christianne Van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, op het stikstofonderzoek van Universiteit van Amsterdam. In haar brief verwart de Minister het begrip depositie voortdurend met concentratie en verspreiding. Daardoor kloppen nogal wat van haar beweringen niet. Depositie is de hoeveelheid stikstof (de kilo’s) die op de bodem […]

Categorieën
Landbouw Nederland Politiek

Standpunten verkiezingsprogramma’s inzichtelijk met LTO Agrarische Programmatracker

(tekst: LTO Nederland) In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november presenteert LTO de Agrarische Programmatracker. Hierin zijn de voor de agrarische sector relevante standpunten gebundeld. De programmatracker geeft daarmee een helder overzicht van de inzet van de politieke partijen richting de verkiezingen en formatie. Agrarische ProgrammatrackerDe afgelopen tijd presenteerden al diverse politieke partijen hun […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Landbouw Natuur en milieu

DE STILTE VAN HET LAND

In geheel West-Europa werden vanaf de jaren vijftig in de vorige eeuw landschappelijke waarden door schaalvergroting en ruilverkaveling in ernstige mate aangetast. Hieronder enkele uitingen, in indirecte zin, daarover: Fotografe Clara Walstra toont geregeld prachtige natuurbeelden van onder meer de Friese Greidhoek. De Vlaamse Zjef Vanuytsel (1945-2015) bracht het lied ‘De stilte van het land’ […]

Categorieën
Geschiedenis Landbouw Verhalen Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (11)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf. Nummer 11 Februarius 1825 Februarius 15: De gewenschte hoop van gunstige […]

Categorieën
Dieren Landbouw Natuur en milieu Nederland

Beheer bever loopt tegen grenzen aan in Drenthe en Groningen

(tekst: Bas Lageschaar op de site van Veldpost) Het beheer van de bever loopt tegen de grenzen aan in Drenthe en Groningen. De leefgebieden voor het dier raken namelijk vol. Deze week is in Groningen een bever verplaatst van het beheergebied van waterschap Hunze en Aa´s naar het gebied van waterschap Noorderzijlvest. De bever is […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

SGP wil goede landbouwgrond beschermen

(tekst: René Bouwmeester op NieuweOogst.nl) Goede landbouwgrond heeft ruimtelijke bescherming nodig. Dat schrijft SGP in het verkiezingsprogramma. De partij wil desnoods via een nieuwe wet opkoop van landbouwgronden door kapitaalkrachtige partijen buiten de landbouw tegengaan. SGP wil dat Nederland een land- en tuinbouwsector heeft en houdt die een bijdrage levert aan de internationale voedselvoorziening, vooral […]

Categorieën
Europa Landbouw Natuur en milieu Politiek

PvdD wil besluit glyfosaat via Europarlement blokkeren

(tekst: Iede de Vries op NieuweOogst.nl) De Partij voor de Dieren (PvdD) probeert komende week in het Europees Parlement een mogelijk besluit over de verlengde toelating van glyfosaat in de landbouw te blokkeren. De Europese Commissie wil het gebruik nog eens tien jaar toestaan, hoewel een meerderheid van het Europarlement al in 2017 uitsprak dat […]

Categorieën
Fryslân Geschiedenis Landbouw Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (10)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf. Nummer 10 Februarius 1825 Februarius 12: Leeuwarden. Men schreef dat het […]