Categorieën
Humor

Moppentrommel: RINZE

Heit Terpstra heeft vier kinderen en is op een bepaalde dag nogal somber. Hij zegt tegen zijn vrouw Tjitske: ‘Ik twijfel er aan of onze Rinze wel van mij is.’Tjitske zegt daarop onthutst: ‘Hoe kan je dat nu zeggen? Juist Rinze is wel van jou.’

Categorieën
Foto's Humor Politiek Sneek Súdwest Verkeer

VERKEERSPILOT SNEEK: AUTO WEG VAN DE HARINXMA ROAD

Een zeer creatieve beeldopname van fotograaf Dirk van der Meer, die ook bekendheid geniet als de Sneker weerman. De foto verwijst uiteraard naar de autoluwe proef in het centrum van de Waterpoortstad. En vult u zelf maar in welke legendarische popgroep indirect wordt bedoeld. Het college van B&W onderschat de gevolgen van deze verkeersproef voor […]

Categorieën
Columns Humor Sneek

HILDEGONDA: ‘DIE AUTOLUWE PILOT IN SNEEK IS EEN GOK!’

Mijn echtgenote Hildegonda sprak met Everdien-Jeanette, Christina-Rachelle, Gerarda-Stefanie en Amber-Rosalinda, haar vriendinnen van tennisvereniging NOMI, over het verkeersplan in de mooie Waterpoortstad. ‘Die autoluwe pilot in Sneek is een gok!’, aldus Hildegonda. ‘Je kan niet zomaar zeggen dat het een gokje betreft, want reeds in 2018 verrichtte Royal Haskoning een zogenaamd verkeerstromenonderzoek, waarvan de autoluwe […]

Categorieën
Humor

Moppentrommel: WACHTPOST

Terpstra is soldaat in het Nederlandse leger. Zijn meerdere, een wat bazige sergeant, geeft hem opdracht dienst te doen als wachtpost bij een kanon. Als de sergeant gaat controleren, blijkt Terpstra verdwenen. De sergeant gaat op zoek. Hij treft Terpstra slapend in de kazerne aan, waar hij een enorme uitbrander krijgt. ‘Blijft u maar rustig, […]

Categorieën
Humor Sneek Verkeer

HILDEGONDA: ‘ALLEEN EXTINCTION REBELLION REDT SNEEK VAN DE VERKEERSCHAOS’

Mijn echtgenote Hildegonda bespreekt geregeld met Everdien-Jeanette, Christina-Rachelle, Gerarda-Stefanie en Amber-Rosalinda, haar vriendinnen van tennisvereniging NOMI, de huidige dwaze verkeerssituaties in het mooie Sneek. Hildegonda heeft binnen de vrouwengroep gezegd: ‘Alleen Extinction Rebellion redt Sneek van de verkeerschaos.’ ‘Wat een dwaze optie is dat!’, luidt mijn eerste reactie. ‘Dat valt reuze mee. Everdien-Jeannette spreekt geregeld […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Humor Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum Taal

VLAAMSE BOONTJES

Boven deze overpeinzing uit Koudum stond aanvankelijk gewoon ‘Boontjes’, maar die titel zou misleidend zijn. Want deze boontjes hebben niets te maken met de scheldnaam of, iets vriendelijker, de bijnaam voor Koudumers: Beantsjes, Boontjes. Nee, dit stukje gaat over Vlaamse Boontjes, al begint het wel in Koudum, of eigenlijk nog iets eerder, in Castricum. Onze verhuizing […]

Categorieën
Humor

BREAKING NEWS: WETHOUDER MICHEL RIETMAN WORDT EREBURGER VAN JOURE

Nog geen uur geleden heeft het college van burgemeester en wethouder in De Fryske Marren in een geheime zitting besloten om PvdA-wethouder Michel Rietman uit de naburige gemeente Súdwest-Fryslân tot ereburger van Joure te benoemen. Deze waardering verdient de heer Rietman enorm, aldus een woordvoerder van De Fryske Marren. Immers, door slechts enkele kleine schoonheidsfoutjes […]

Categorieën
Humor

Moppentrommel: SCHULDEN NA DE DOOD

Ergens ver in de vorige eeuw ligt een middenstander in een Fries dorp op sterven. Hij dicteert aan zijn zoon moeiteloos de namen van klanten en de nog te betalen bedragen. En dan is hij moe. De zoon vraagt nog wel: ‘Vader, wilt u me niet de schuldeisers noemen?’‘Dat is niet nodig jongen, die komen […]

Categorieën
Humor

Moppentrommel: DE HUILENDE VROUW ONDER DE PREEK

Een vrouw snikt onder de preek van de dominee. Het is een mistroostig tafereel. Na de kerkdienst zoekt de voorganger de vrouw op en vraagt: ‘Dus u was nogal onder de indruk van mijn preek?’‘Welnee’, zegt ze, ‘mijn zoon wil zeer graag dominee worden, net als u. Tsja, en aan u zie ik nu duidelijk […]

Categorieën
Humor

Moppentrommel: EEN HAAR IN DE SOEP

Een vertegenwoordiger heeft er bijna een werkdag opzitten. Hij is onderweg naar huis, maar zijn maag begint te knorren. In een bekend chauffeurscafé steekt hij aan en bestelt er een kop soep ter versterking van de inwendige mens. De soep smaakt hem, maar na enkele lepels ziet hij een haar in de soep drijven. ‘Kijk […]