Categorieën
Onderwijs Súdwest

Súdwest: overeenkomst in onderwijs voor kinderen met autisme

Vandaag tekenden Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland, SBO de Súdwester en de gemeente Súdwest-Fryslân een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de financiering van de Structuur Plus groepen voor de komende drie schooljaren. De Structuur Plus groepen zijn een unieke voorziening in Friesland, waar kinderen met autisme de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De leerlingen komen uit de […]

Categorieën
Columns Economie Onderwijs

Econoom Gorter: Zorgt onderwijs voor ongelijkheid?

Mijn vader was een intelligent man. Maar aangezien hij in een eenvoudig milieu ter wereld was gekomen, zeiden zijn ouders: “Ga eerst maar ’s naar de lts.” En die heeft hij vanwege de oorlog niet afgemaakt, waardoor hij zijn hele leven last heeft gehouden van een ontoereikende vorming. Wat er van hem zou zijn geworden […]

Categorieën
Columns Onderwijs

DE ONDERWIJSZAAK (6): DE LESBOER

Toen ik in oktober 1988 een grote onderwijsinstelling voor mbo in Groningen binnenstapte als docent maatschappelijke vorming had ik geen besef van wat me te wachten stond. De lesboer leerde ik er kennen. Binnen de vakgroep gawalo: gas water lood, verzorgde ik mijn lessen.Overdag en in avonduren had ik jongens en mannen in de klas […]

Categorieën
Commentaar Onderwijs

DE ONDERWIJSZAAK (5): VAN DOCENT NAAR SOCIAAL WERKER

Er waren in de vorige eeuw gymnasia waar voor een deel gepromoveerde docenten werkten. Aan het Magister Alvinus in Sneek werkten onder meer bioloog dr. Jan Pieter Otto en neerlandicus dr. Anne Wadman. Tot aan de Mammoetwet van 1968 werd van de docent in hoofdzaak kennisoverdracht verwacht. Door deze wet nam het algemeen vormend onderwijs […]

Categorieën
Geschiedenis Onderwijs

DE ONDERWIJSZAAK (4): ZORGTEAMS

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werden traditionele maatschappelijke patronen, ook binnen het onderwijs, doorbroken. Vanuit de onderwijspedagogiek stroomden er goede gedachten naar de pedagogische academies en lerarenopleidingen om leerlingen in de lespraktijk meer individuele aandacht te geven. Dat uitgangspunt stond ook centraal in de lessen vakdidactiek en onderwijskunde aan de […]

Categorieën
Beleid Commentaar Financiën Geschiedenis Onderwijs

DE ONDERWIJSZAAK (3): DE HOS-NOTA

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd er door CDA-minister Deetman van Onderwijs flink bezuinigd op salarissen. Daarvoor zette hij de beruchte HOS-nota in ofwel de Herstructurering Onderwijs Salarisstructuur. Met name toekomstige docenten werden de dupe, want de nota hield in dat ze minder kregen betaald dan oudere collega’s. Deze laatste groep werd […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Onderwijs Sneek

Uitbreiding Sneeker Ambachtsschool

De Sneeker Ambachtsschool werd in 1903 geopend. Op bijgaande foto staat de eerste uitbreiding van de zogeheten Praktijkvleugel 1 in 1915. Het gebouw met de officiële ingang aan de Kloosterstraat 1 in de Noordoosthoek, viel in de jaren zeventig van de vorige eeuw onder de slopershamer. Aan de Graaf Adolfstraat volgde een nieuw onderwijscomplex. WD

Categorieën
Anekdotes Humor Onderwijs

DE ONDERWIJSZAAK (2): ANEKDOTE

De luchtige kant van de onderwijswereld werd en wordt geregeld vergeten, zeker in literatuur en onderzoeken. Gelukkig was ik ergens in de vorige eeuw getuige in een docentenkamer waar bijna dagelijks werd gelachen. De sfeer was nog niet aangetast door de grillen van een aanwezige onderwijsmanager. Een van de docenten verhaalde geregeld over zijn ervaringen […]

Categorieën
Columns Onderwijs Sociaal

Ernst-Jan de Bruijn: Laten we stoppen met de uitspraak dat armoede het IQ verlaagt

(tekst: column De Bruijn op SocialeVraagstukken.nl) ‘Armoede verlaagt het IQ.’ Deze uitspraak heeft u vast gehoord en is wat bij het grote publiek is blijven hangen van een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke toptijdschrift Science (Mani et al., 2013), en van het populairwetenschappelijke boek Schaarste (Mullainathan en Shafir, 2013). We kunnen deze uitspraak echter beter […]

Categorieën
Commentaar Cultuur Geschiedenis Onderwijs

DE ONDERWIJSZAAK (1): TOETSEN EN SELECTIE

Er wordt een start gemaakt met een artikelenreeks over het Nederlandse onderwijslandschap onder de titel: De Onderwijszaak. Al ruim dertig jaar worstelen professioneel opgeleide vrouwen en mannen voor de klas met allerlei opgelegde regelgeving. Ze trachten daarnaast leerlingen het een en ander bij te brengen. In eerste instantie waren het bepalingen afkomstig van het ministerie […]