Categorieën
Onderwijs Onderzoek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Meeste vakbondsleden onder werknemers openbaar bestuur en onderwijs

(tekst: CBS) Het percentage vakbondsleden onder werknemers van 15 tot 75 jaar was in 2022 het hoogst in de bedrijfstakken openbaar bestuur (29) en onderwijs (27). Het gemiddelde onder alle werknemers was 16 procent. Dat meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO. Vandaag publiceert het […]

Categorieën
Fryslân Nederland Onderwijs Politiek

Aant Jelle Soepboer: Veel scholen hebben genoeg geld. Waar het om gaat is dat dat geld terechtkomt op de juiste plaats

(tekst: Andries Veldman op Liwwadders.nl) ‘Wêrom soest aardrijkskunde en geschiedenis net yn it Frysk leare kinne?’ Aant Jelle Soepboer wil een frisse wind door het land laten waaien. De nummer zeven op de kandidatenlijst van Pieter Omtzigt’s partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) houdt van een onorthodoxe en vooral praktische aanpak. Onderwijsman Soepboer, die jaren voor […]

Categorieën
Nederland Onderwijs Onderzoek Sociaal

Vier keer zoveel mannen als vrouwen onder jonge technici

(tekst: CBS) In 2022 waren er 609 duizend jonge mensen (15 tot 35 jaar) met een afgeronde technische opleiding. Onder deze jonge technici zitten in verhouding weinig vrouwen en deze vrouwen gingen ook minder vaak dan de mannen aan het werk in een technisch beroep. Het verschil tussen jonge vrouwen en mannen in de keuze […]

Categorieën
Columns Humor Onderwijs

HILDEGONDA: ‘DE SCHOOL RIEKT NAAR COMMUNISME’

Vorige week woont mijn echtgenote Hildegonda een voorlichtingsavond bij van de school waar Erna-Clazien, onze jongste dochter, na de zomervakantie in de brugklas komt. Hildegonda komt verbouwereerd thuis, terwijl ze niet gauw uit het lood is aangeslagen. ‘De school riekt naar communisme’, zegt ze. Volgens haar wordt deze onderwijsinstelling gekenmerkt door vier lagen van leidinggevenden. […]

Categorieën
Fryslân Ingezonden Onderwijs

Toezicht op openbaar onderwijs werkt netwerkcorruptie in de hand (1)

Wie vóór 1993 in het openbaar onderwijs werkte, was in dienst bij de gemeente of bij het Rijk. Wie als medewerker op zijn of haar school een probleem kreeg met een leidinggevende, kon dan aankloppen bij de wethouder van onderwijs of bij de onderwijscommissie van de gemeenteraad en op die manier had een medewerker in […]

Categorieën
Financiën Onderwijs Politiek Sociaal

Rente studielening vervijfvoudigt, BBB vraagt om opheldering

(tekst: BoerBurgerBeweging) Deze week (2-6 oktober, red.) werd bekend dat de rente op studieleningen komend jaar aanzienlijk zal stijgen naar ongeveer 2,55%. Deze voorspelde stijging vormt een aanzienlijke toename ten opzichte van het huidige rentepercentage van 0,46% dat momenteel door studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs wordt betaald. Dit is een enorme stijging […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Onderwijs Sneek

SNEEKER GYMNASIUM 1919

Dirk van der Meer bewerkte en presenteerde bijgaande afbeelding van het Sneeker gymnasium Magister Alvinus. Het fraaie schoolgebouw stond aan het Oud Kerkhof en de Kerkgracht, dat jammer genoeg onder de slopershamer viel. Frits van der Meer uit Bolsward, de latere winnaar van de P.C. Hooft-prijs (1963, uitgereikt 1964), zat destijds als enige katholiek, op […]

Categorieën
Onderwijs

Onderwijsraad: Overheid en schoolbesturen: herstel de bestuurlijke verhoudingen

(tekst: persbericht Onderwijsraad 28-09-2023) De overheid moet consistent sturen en zorgen voor een duidelijke positie voor schoolbesturen. Op hun beurt moeten schoolbesturen ervoor zorgen dat beslissingen over onderwijs zoveel mogelijk op school worden genomen en dat zij extern samenwerken als dat nodig is voor publieke belangen. Dit adviseert de Onderwijsraad in het advies Een duidelijke positie […]

Categorieën
Beleid Financiën Onderwijs Onderzoek

Minder studenten, hogere kosten, minder geld: RUG maakt zich grote zorgen

(tekst: Giulia Fabrizi op ukrant.nl) De financiële toekomst van de RUG is hoogst onzeker. Door onder meer oplopende energiekosten, een tegenvallende tegemoetkoming van het Rijk en dalende studentenaantallen vreest de universiteit grote problemen. ‘De universiteit wordt geconfronteerd met een behoorlijk aantal tegenvallers en die lijken allemaal tegelijk te komen’, zegt collegevoorzitter Jouke de Vries.  De […]

Categorieën
Commentaar Onderwijs

DE ONDERWIJSZAAK (5): VAN DOCENT NAAR SOCIAAL WERKER

Er waren in de vorige eeuw gymnasia waar voor een deel gepromoveerde docenten werkten. Aan het Magister Alvinus in Sneek werkten onder meer bioloog dr. Jan Pieter Otto en neerlandicus dr. Anne Wadman. Tot aan de Mammoetwet van 1968 werd van de docent in hoofdzaak kennisoverdracht verwacht. Door deze wet nam het algemeen vormend onderwijs […]