Categorieën
Cultuur Landbouw Nederland Onderwijs Overheid Sneek Súdwest Verkeer

IN VOORBEREIDING: LEZING OVER DOORGESCHOTEN REGELGEVING

Binnenkort presenteert BREKT.NL een spreker die deze maand in Sneek een lezing houdt over de cultuur van de overdreven regelgeving in Nederland. Er wordt nog overleg gevoerd over thematiek die hier op aansluit: bijvoorbeeld over wat de gevolgen zijn voor burgers en ondernemers. En vormt doorgeschoten regelgeving ook een onderdeel van het bijna overal in […]

Categorieën
Commentaar Onderwijs Politiek Sneek Wonen

KRIJGT SNEEK EEN WATERTAXI?

Tijdens de bewonersbijeenkomst op dinsdagavond 4 juni in de rsg Magister Alvinus over de Gebiedsvisie Spoorzone-Veemarktterrein is door de gemeente Súdwest-Fryslân naar voren gebracht dat er een watertaxi in de toekomst tussen het Sneker station en het Pottengebied kan gaan varen, aldus een aanwezige. Ook werden de aanwezigen getrakteerd op de nieuwbouw van een schoolcampus […]

Categorieën
Columns Onderwijs

PATROON VAN MEER INCIDENTEN IN HET ONDERWIJS REEDS DECENNIA DUIDELIJK

Het is me toch wat: de Inspectie van het Onderwijs ziet de laatste vier maanden het hoogste aantal heftige meldingen ooit binnenkomen. Deze gang van zaken is in de jaren negentig van de vorige eeuw al voorspelbaar, als er een enorme schaalvergroting in het voortgezet onderwijs aanbreekt. Tijdens mijn eerste onderwijsbaantje in 1988 aan een […]

Categorieën
Nederland Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs ziet meer heftige incidenten op middelbare scholen

(tekst: NOS Nieuws) De Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen vier maanden het hoogste aantal meldingen ooit binnengekregen van heftige incidenten op middelbare scholen. De meldingen variëren van drugsverkoop in het fietsenhok en vechtpartijen tot, in één geval, van prostitutie op het toilet, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bestuurder Rutger Pol van de inspectie […]

Categorieën
Columns Economie Geschiedenis Onderwijs

GERRIT GORTER: HET NEGEREN VAN DE GESCHIEDENIS

Er zijn heel wat wijze uitspraken over kennis van het verleden gedaan. Bijvoorbeeld dat we zonder kennis van de geschiedenis de fouten uit het verleden blijven herhalen. Of dat het heden de totaalsom van de geschiedenis is en dat we zonder kennis van het verleden blind zijn. Alle reden dus om in het onderwijs veel […]

Categorieën
Dieren Foto's Natuur en milieu Onderwijs

GERDA BRENGT HET VERLANGEN NAAR DE OUDE SCHOOLPLAAT TERUG

Fotografe Gerda Bijker-Bos brengt door de toegevoegde beeldopname het verlangen naar de schoolplaat van vroeger terug. Op de foto ziet u enkele weidevogels als de kievit, de tureluur en de grutto. Daarnaast de gans en een altijd aansprekende ree. In de negentiende eeuw ontstond het zogenaamde aanschouwelijke onderwijs waarbij schoolplaten werden gebruikt ter illustratie van […]

Categorieën
Commentaar Onderwijs

DE ONDERWIJSZAAK (5): VAN DOCENT NAAR SOCIAAL WERKER

Er waren in de vorige eeuw gymnasia waar voor een deel gepromoveerde docenten werkten. Aan het Magister Alvinus in Sneek werkten onder meer bioloog dr. Jan Pieter Otto en neerlandicus dr. Anne Wadman. Tot aan de Mammoetwet van 1968 werd van de docent in hoofdzaak kennisoverdracht verwacht. Door deze wet nam het algemeen vormend onderwijs […]

Categorieën
Commentaar Fryslân Geschiedenis Onderwijs Politiek Sneek Sociaal Verkeer Vervoer Workum

LC 03-12-1969: SPOORLIJN SNEEK-WORKUM IN DE KNEL

De Leeuwarder Courant (LC) bericht op 3 december 1969 over een door Gedeputeerde Staten (GS) geïnitieerde bijeenkomst over de dreigende opheffing van het spoortraject Sneek-Staveren. GS verwachtte het voorgenomen schrappen van deze spoorlijn niet van de regering, mede omdat de provincie veel werk verrichtte om de bootverbinding Staveren-Enkhuizen in stand te houden. De hearing van […]

Categorieën
Columns Humor Onderwijs

HILDEGONDA: ‘DE SCHOOL RIEKT NAAR COMMUNISME’

Vorige week woont mijn echtgenote Hildegonda een voorlichtingsavond bij van de school waar Erna-Clazien, onze jongste dochter, na de zomervakantie in de brugklas komt. Hildegonda komt verbouwereerd thuis, terwijl ze niet gauw uit het lood is aangeslagen. ‘De school riekt naar communisme’, zegt ze. Volgens haar wordt deze onderwijsinstelling gekenmerkt door vier lagen van leidinggevenden. […]

Categorieën
Columns Onderwijs

DE ONDERWIJSZAAK (6): DE LESBOER

Toen ik in oktober 1988 een grote onderwijsinstelling voor mbo in Groningen binnenstapte als docent maatschappelijke vorming had ik geen besef van wat me te wachten stond. De lesboer leerde ik er kennen. Binnen de vakgroep gawalo: gas water lood, verzorgde ik mijn lessen.Overdag en in avonduren had ik jongens en mannen in de klas […]