Categorieën
Foto's Geschiedenis Súdwest Wonen

WONINGWETWONINGEN MAKKUM 1930

Een beeldopname van woningwetwoningen in de Doniastraat te Makkum. ‘De tien woningen, een blokje van zes en twee dubbele woningen, zijn gebouwd in 1930 door de Bouwvereniging Wonseradeel. Tot 1948 was de straatnaam Nieuwbuurt en werden de haaks hierop staande oudere rij huizen Ald Nijbuurt genoemd (links op de foto nog te zien)’, aldus de […]

Categorieën
Interviews Nederland Politiek Wonen

‘Ouderwets? Dat zie ik als compliment’

Door Martijn Delaere op BinnenlandsBestuur.nl Zuid-Holland vond dat ze zelf het beste kon oordelen over de eigen bouwplannen, ook als die tegen de zin van Hugo de Jonge waren. Gedeputeerde Anne Koning van Zuid-Holland lag overhoop met de minister. Hij wil dat de provincie meer bouwt, zij vreest dat de nieuwbouw onbetaalbaar wordt voor de […]

Categorieën
Commentaar Geschiedenis Sneek Verkeer Vervoer Wonen

UITBREIDINGSPLAN SNEEK 1925: ONTLAST DE BINNENSTAD VAN VERKEER

Op dinsdag 2 januari 2024 wordt de pilot voor een autoluwe Sneeker binnenstad ingevoerd. De discussies daarover zijn soms wat oververhit. Reeds in 1925, een eeuw eerder, werd een uitbreidingsplan voor Sneek gepresenteerd. Hierin werden reeds voorstellen gedaan om de binnenstad van verkeer te ontlasten. Het uitbreidingsplan werd geregeld door gemeentearchitect Jan de Kok, die […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Sneek Sociaal Wonen

ZOMERRAK SNEEK 1960

Zwart wit foto van de Zomerrakbuurt in Sneek waar eenvoudige woningen onbewoonbaar zijn verklaard. De beeldopname dateert uit 1960. WD

Categorieën
Economie Financiën Onderzoek Welzijn Wonen

NVM-onderzoek Recreatiewoningmarkt 2023: Markt in rustiger vaarwater

Persbericht van NVM Utrecht, 18 juni 2024 – Het aantal transacties en vraag naar recreatiewoningen is in 2023 fors teruggelopen na de topjaren 2021 en 2022. In totaal werden 3718 recreatiewoningen verkocht. Dit is een groot verschil van -34% met de verkopen in 2022. Dit constateert de NVM in haar onderzoeksrapport “De Nederlandse markt voor recreatiewoningen, […]

Categorieën
De Fryske Marren Fryslân Súdwest Welzijn Wonen

Joure, Burgum en Stiens zijn de leefbaarste kleinere woonplaatsen in Friesland

(tekst: persbericht op Liwwadders.nl) De leefbaarheid in grotere woonplaatsen en steden in Friesland is iets minder gunstig dan in kleinere woonplaatsen. Dat heeft onder andere te maken met de sociale samenhang, de overlast en het gevoel van (on)veiligheid, en de staat van de woningvoorraad. Dit komt onder meer naar voren uit het eindrapport ‘Geluk in […]

Categorieën
Juridisch Nederland Politiek Wonen

Zuid-Holland buigt voor dreigement minister De Jonge

De provincie past het eigen woningbouwbeleid naar zijn wensen aan. (tekst: Jurgen Tiekstra op BinnenlandsBestuur.nl) Door te dreigen met een instructie heeft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken de provincie Zuid-Holland op de knieën gekregen. Noodgedwongen past de Zuid-Hollandse GroenLinks-PvdA-gedeputeerde Anne Koning het eigen woningbouwbeleid aan. ‘Ik zie daarom onvoldoende aanleiding om mijn juridisch […]

Categorieën
Commentaar Onderwijs Politiek Sneek Wonen

KRIJGT SNEEK EEN WATERTAXI?

Tijdens de bewonersbijeenkomst op dinsdagavond 4 juni in de rsg Magister Alvinus over de Gebiedsvisie Spoorzone-Veemarktterrein is door de gemeente Súdwest-Fryslân naar voren gebracht dat er een watertaxi in de toekomst tussen het Sneker station en het Pottengebied kan gaan varen, aldus een aanwezige. Ook werden de aanwezigen getrakteerd op de nieuwbouw van een schoolcampus […]

Categorieën
Fryslân Politiek Wonen

Nieuwe potentiële grootschalige woningbouwgebieden nodig, ook in Fryslân

(tekst: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) Grootschalige woningbouw is nu en voor de toekomst nodig om gegarandeerde woningbouw op de juiste plekken en met de juiste aanpak te realiseren. Daarom wijst het Rijk nieuwe potentiële grootschalige woningbouwgebieden aan voor na 2030. Bij de nieuw te bouwen woningen wordt er nadrukkelijk gekeken naar nieuwe potentiële […]

Categorieën
Commentaar Economie Financiën Politiek Sociaal Wonen

ING: ‘Huurregulering lost woningtekort niet op en zorgt juist voor hogere huren’

(tekst: ING, expertquote ANP Expert Support Sophie Kraaijeveld, op Liwwadders.nl) Het voorstel voor de Wet Betaalbare Huur, waar de Eerste Kamer zich nu over buigt, zorgt op korte termijn voor huurverlaging, maar lost de onderliggende oorzaak van de hoge huren in de vrije sector niet op. Deze nieuwe huurregulering zorgt juist voor een verder oplopend […]