Categorieën
Nederland Onderzoek Wonen

Omzet bouw ruim 6 procent hoger in het derde kwartaal 2023

(tekst: CBS) De omzet in de bouw was het derde kwartaal 6,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen nam met 27 procent af tot 11,2 duizend. Het aantal faillissementen was in het derde kwartaal hoger. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De binnenlandse afzetprijzen van de hout- en […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Overheid Politiek Wonen

Nationale Aanpak Biobased Bouwen biedt perspectief

(tekst: LTO Nederland) Afgelopen woensdag (8 november, red.)  is het rapport over de Nationale Aanpak Biobased Bouwen naar de Tweede Kamer gestuurd. De focus van deze Nationale Aanpak ligt op de teelt, verwerking en toepassing van vezelgewassen als vlas, vezelhennep en olifantsgras. Met de Nationale Aanpak Biobased Bouwen stellen vier ministeries (BZK, EZK, IenW en LNV) tot […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Sneek Sociaal Wonen

ZOMERRAK SNEEK 1960

Zwart wit foto van de Zomerrakbuurt in Sneek waar eenvoudige woningen onbewoonbaar zijn verklaard. De beeldopname dateert uit 1960. WD

Categorieën
Natuur en milieu Politiek Wonen

200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased bouwen

(tekst: persbericht ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) De ministeries van BZK, I&W, LNV en EZK trekken 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Biobased bouwen is een zeer kansrijke methode om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is lager […]

Categorieën
Economie Financiën Onderzoek Wonen

Economisch beeld verslechtert verder in oktober

(tekst: CBS op Liwwadders.nl) Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in oktober negatiever dan in september, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van oktober presteerden 7 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. De conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. […]

Categorieën
Financiën Onderzoek Politiek Wonen

VEH: NHG is verdienmodel voor het Rijk geworden, premie moet omlaag

(tekst: VEH, Vereniging Eigen Huis, op Liwwadders.nl, 25 oktober) Vereniging Eigen Huis dringt er bij minister Kaag op aan om de premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) volgend jaar te verlagen. NHG heeft overvloedige reserves opgebouwd van ruim € 1,6 miljard en het aantal schadeclaims is klein. Bovendien wordt de helft van de […]

Categorieën
Súdwest Wonen

Behoefte aan woningen in Wommels en Witmarsum, Súdwest wijst kansrijke locaties aan

Súdwest-Fryslân bekijkt de behoefte aan de behoefte aan woningen in Wommels en Witmarsum. De gemeente stelt raad voor om het voorkeursrecht te vestigen op meerdere percelen in de twee dorpen. Aan het begin van de bestuursperiode in 2022 sprak het college de ambitie uit om minimaal 1.000 nieuwe woningen in vier jaar tijd te realiseren. […]

Categorieën
Sneek Súdwest Wonen

Súdwest en Elkien werken samen aan Sneeker toekomstwijk Het Eiland

Gemeente Súdwest-Fryslân en woningcorporatie Elkien gaan de wijk Het Eiland in Sneek toekomstbestendig maken. Daarvoor gaat Elkien 322 verouderde huizen slopen en nieuwe woningen bouwen die aan de huidige eisen voldoen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage en inwoners en andere belangstellenden kunnen hier hun reactie op geven. In het voorjaar van volgend jaar zal de […]

Categorieën
Beleid Fryslân Nederland Politiek Wonen

Provinsje en Fryske gemeenten wolle dúdlikens foar wenningbou yn de regio

(tekst: provinsje Fryslân) Fryske bestjoerders freegje de minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering him oan de makke ôfspraak yn de regionale wendeals te hâlden. Dêr is ôfpraat dat Fryske gemeenten in mienskiplike oanfraach dwaan kinne foar lytsere kearnen foar de Woningbouwimpuls (WBI ). Yn in konsultaasjeronde foar de wizige regeling liket dizze ôfspraak net neikommen […]

Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest Wonen

College Súdwest: doelgroepenverordening woningbouw start eventueel in november

Donderdag 23 november beslist de gemeenteraad over de nieuwe doelgroepenverordening van de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze verordening is opgesteld om de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen te stimuleren. Als de gemeenteraad positief besluit over de nieuwe verordening, kan de gemeente beter sturen op meer betaalbare woningen in nieuwbouwprojecten. De gemeente liet eerder al weten bezig […]