Categorieën
Súdwest Wonen

24 woningen gepland op terrein De Finke Koudum

Súdwest-Fryslân gaat samen met zorgorganisatie Patyna bekijken of uitbreiding van woon- en zorgcomplex De Finke in Koudum haalbaar is met 24 woningen. In 2020 is Patyna gestart met de nieuwbouw van De Finke in Koudum. Het oorspronkelijke plan was groter dan wat er uiteindelijk gerealiseerd is. Daardoor is er op het terrein nog ruimte voor […]

Categorieën
Súdwest Wonen

Súdwest wil wonen op het water in Heeg onderzoeken

In plaats van ophogen, het land onder water laten lopen. Súdwest-Fryslân wil kijken naar een, mogelijk iconisch, innovatief water-woon-concept dat anticipeert op toekomstige opgaves omtrent klimaat, schoon water en natuur doelen. Tsjerkesleat in Heeg is de locatie die hiervoor naar voren wordt geschoven. Het college van Súdwest-Fryslân wil diverse duurzame ambities samen laten komen in […]

Categorieën
Politiek Sociaal Wonen

De Jonge komt gemeenten bij Wkb tegemoet

(tekst: Binnenlands Bestuur) De invoering van de Wkb blijft gekoppeld aan die van Omgevingswet. Toch maakt De Jonge het gemeenten makkelijker. Met een voorzorgsmaatregel heeft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) besloten om verbouwactiviteiten pas een half jaar na invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) onder gevolgklasse 1 te scharen. Daardoor […]

Categorieën
Cultuur Politiek Sociaal Wonen

Woonwagenbeleid moet weer op de politieke agenda

(tekst: Dominic Teodorescu, Sociale Vraagstukken) Een wooncrisis die al decennia voortkabbelt is het woonwagenstandplaatsentekort. Nederlandse woonwagenbewoners zijn een diverse groep die bestaat uit met name uit Reizigers, kermis- en circusexploitanten, Sinti en Roma. Het stelselmatig tegenwerken van woonwagenbewoners heeft in recente jaren meer aandacht gekregen nadat verscheidene instanties, zoals het College voor de Rechten van […]

Categorieën
Overheid Sociaal Wonen

‘Er zal weinig terechtkomen van de 900.000 nieuwe woningen’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Ook kleinschalige woningbouwprojecten buiten de steden lossen de woningnood niet zomaar op. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) riep deze week op om de woningnood op te lossen met meer kleinschalige woningbouw op landbouwgrond rond dorpen en steden. Zo lukt het om in 2030 de gewenste 900.000 nieuwe woningen te krijgen. […]

Categorieën
Economie Overheid Wonen

Overheid schat woningbouw te rooskleurig in

(tekst: Binnenlands Bestuur) Als ieder dorp en iedere stad er een straat bij zou bouwen, zou de woningcrisis zijn opgelost, stelt het Economisch Instituut voor de Bouw. De uitvoering van zeventien voorgenomen grootstedelijke projecten voor woningbouw in Nederland is te rooskleurig ingeschat door de overheid, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een […]

Categorieën
Overheid Politiek Sociaal Wonen

Provinciale afspraken voor bouw 900.000 nieuwe woningen

(tekst: Nieuwe Oogst) Alle twaalf provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale afspraken gemaakt over de bouw van ruim 900.000 woningen tot en met 2030. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/13/provinciale-afspraken-voor-bouw-900-000-nieuwe-woningen

Categorieën
Economie Europa Financiën Nederland Wonen

Stijging Nederlandse huizenprijzen in top 5 Europese Unie

(tekst: CBS) De huizenprijzen waren in het tweede kwartaal van 2022 18,2 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee staat Nederland nog altijd in de top vijf landen met de grootste stijging van de huizenprijzen in de Europese Unie. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat. In de huizenprijsindex zijn […]

Categorieën
Economie Sociaal Wonen

Meer ruimte en kansen op de woningmarkt

(tekst: NVM) De woningmarkt wordt wat rustiger en ruimer. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het derde kwartaal van 2022. Het groeiende woningaanbod zet met een plus van 80% in het derde kwartaal 2022 krachtig door ten opzichte van het derde kwartaal 2021. Aan het eind van het derde kwartaal […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Sneek Wonen

IJLSTERKADE SNEEK

Deze opname wordt ergens in de jaren vijftig gemaakt. U ziet drie huizenblokjes aan de IJlsterkade met meer naar links bedrijvigheid aan de Geeuw. Achter de huizen ziet u een opgespoten zandvlakte waarop de Lemmerweg-West staat gepland. Begin jaren zestig krijgt die wijk vorm. De eerst aangelegde straat was de Scherhemstraat. WD