Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest Wonen

Uitbreidingsplan Folsgare komt weer op gang

Het college van Súdwest-Fryslân stelt 84.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar voor de woningbouwontwikkeling in Folsgare. Daarmee blaast het college, mede op verzoek van de inwoners van het dorp, nieuw leven in de ontwikkeling van het uitbreidingsplan waarvan in 2007 al de eerste fase werd uitgevoerd.  In 2007 werd de eerste fase van het uitbreidingsplan aan de […]

Categorieën
Súdwest Wonen

Haalbaarheidsonderzoek woningbouw Stavoren

De gemeente Súdwest-Fryslân werkt mee aan een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van maximaal 35 woningen in het plan Woonwaterrijk fase 2 in Stavoren. Een derde betreft starterswoningen. Projectontwikkelaar Mandess Vastgoed B.V. uit Tubbergen voert het onderzoek uit. Een belangrijk onderdeel in de overeenkomst met de ontwikkelaar is dat alle woningen permanent bewoond moeten worden. Dit […]

Categorieën
Fryslân Wonen

Nije wenromte troch werbestimming

De provinsje Fryslân stelt 1,3 miljoen euro beskikber foar it bouwen fan selsstannige wenten yn besteande frijkommende gebouwen. Sa kin gau nije wenromte realisearre wurde en krije leechsteande gebouwen in nije funksje. De regeling wurdt op 1 july 2022 iepensteld. De provinsje ferwachtet dat de regeling foarsjocht yn in ferlet. Earder koe de Regeling Herbestemming […]

Categorieën
Súdwest Wonen

20 nieuwe woningen in Oosthem

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met de eerste plannen van de ontwikkeling Ald Rien fase 2 in Oosthem. Het betreft een plan voor maximaal 20 koopwoningen die worden gerealiseerd met bijbehorend openbaar gebied. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage. Woonwijk Ald Rien is het nieuwste deel van Oosthem. De eerste fase van het gebied […]

Categorieën
Politiek Súdwest Wonen

43 woningen gepland in Makkum

Het college van Súdwest-Fryslân heeft ingestemd met de plannen voor 43 nieuwe woningen op de voormalige Tichelaar locatie aan de Turfmarkt in Makkum. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt de komende weken ter inzage. Het plan is een initiatief van Paavon Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna. De initiatiefnemers richten zich met name het uitbreiden van het aantal […]

Categorieën
Sneek Súdwest Wonen

Plan voor 116 nieuwe woningen aan rondweg Sneek

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan voor 116 nieuwe woningen op ontwikkelgebied Het Perk, gelegen aan de rondweg in Sneek. Elkien en Frisoplan B.V. willen appartementen, rijwoningen en waterwoningen ontwikkelen. Verantwoordelijk wethouder Michel Rietman is content met deze ontwikkeling. Rijwoningen, waterwoningen en sociale huurappartementen Het terrein waarop voorheen garage Wander en […]

Categorieën
Súdwest Wonen

Nieuwe woningen in Gauw

Op het bedrijventerrein aan de Boeijengastrjitte 34 in Gauw verschijnen drie nieuwe woningen. De initiatiefnemer wil er loodsen slopen om vervolgens drie nieuwe woningen te realiseren. De bestaande bedrijfswoning met schuur is geschikt voor een woning met beroep aan huis. In totaal komen er in het plan dus vier woningen.    Het college van Súdwest […]

Categorieën
Economie Sociaal Wonen

Meer ruimte op markt recreatiewoningen

(tekst NVM) In 2021 zijn circa 6.100 recreatiewoningen in Nederland verkocht. Dit is een daling van bijna 23% ten opzichte van het recordjaar 2020. Toen wisselden ruim 7.800 woningen van eigenaar. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde NVM-rapport: “De Nederlandse markt voor recreatiewoningen 2021”. De gemiddelde verkoopprijs is, vergeleken met 2020, met 1,2% licht gestegen […]

Categorieën
Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Wonen

‘Leeuwarder ambtenaar helpt huisjesmelkers in Vlietzone’

Opmerkelijk. Dat is de reactie van bewoners van de Vlietzone op het besluit van de gemeente Leeuwarden om opnieuw onderzoek te gaan doen in de wijk. De gemeente Leeuwarden inventariseert momenteel wat er leeft onder de bewoners van de als arm gekwalificeerde wijken van de stad: zeven stuks. Na allerlei eerder onderzoek, protesten, klachten en […]

Categorieën
Nederland Wonen

Tevredenheid met woning licht opgelopen

Bijna 86 procent van de huishoudens gaven in 2021 aan tevreden te zijn met hun woning. Van de huishoudens in een koopwoning was bijna 95 procent (zeer) tevreden met de woning. Huurders waren met ruim 72 procent minder vaak tevreden. Dat blijkt uit het Woononderzoek Nederland 2021. Deze enquête wordt driejaarlijks gehouden onder bijna 47 […]