Categorieën
Overheid Súdwest Wonen

Súdwest wil 2,6 miljoen van het Rijk voor snellere woningbouw

Súdwest-Fryslân doet voor het project Woonregio Súdwest-Fryslân een subsidieaanvraag bij het Rijk voor het versneld toevoegen van meer betaalbare woningen in zes deelprojecten. Met de aanvraag van 2,6 miljoen subsidie wil de gemeente het tekort aan betaalbare en geschikte woningen oplossen. Het gaat om woningen in zes locaties in Workum-Zuid, Woudsend-It Skar, Scharnegoutum-Noord, Boazum, Sneek-Harinxmaland […]

Categorieën
Sociaal Wonen

‘Verhuurverbod voor slecht geïsoleerde woningen’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Milieuorganisatie Natuur en Milieu vindt dat particuliere verhuurders zo snel mogelijk een verhuurverbod opgelegd moeten krijgen voor woningen met een E-, F- of G-energielabel. Ook zouden koopwoningen met deze labels alleen nog verkocht mogen worden ‘als de verduurzaming naar ten minste label D geborgd is’. Dat standpunt neemt de organisatie in bij […]

Categorieën
Nederland Sneek Wonen

Mensen met herkomst buiten Nederland wonen relatief vaak in grote steden

(tekst: CBS) In grote steden wonen naar verhouding veel mensen met een buitenlandse herkomst. Op 1 januari 2022 was bijna 15 procent van de Nederlandse bevolking in het buitenland geboren, zij kwamen als migrant naar Nederland. Daarnaast is bijna 12 procent geboren in Nederland en heeft ten minste één ouder die in het buitenland is […]

Categorieën
Súdwest Wonen

24 woningen gepland op terrein De Finke Koudum

Súdwest-Fryslân gaat samen met zorgorganisatie Patyna bekijken of uitbreiding van woon- en zorgcomplex De Finke in Koudum haalbaar is met 24 woningen. In 2020 is Patyna gestart met de nieuwbouw van De Finke in Koudum. Het oorspronkelijke plan was groter dan wat er uiteindelijk gerealiseerd is. Daardoor is er op het terrein nog ruimte voor […]

Categorieën
Súdwest Wonen

Súdwest wil wonen op het water in Heeg onderzoeken

In plaats van ophogen, het land onder water laten lopen. Súdwest-Fryslân wil kijken naar een, mogelijk iconisch, innovatief water-woon-concept dat anticipeert op toekomstige opgaves omtrent klimaat, schoon water en natuur doelen. Tsjerkesleat in Heeg is de locatie die hiervoor naar voren wordt geschoven. Het college van Súdwest-Fryslân wil diverse duurzame ambities samen laten komen in […]

Categorieën
Politiek Sociaal Wonen

De Jonge komt gemeenten bij Wkb tegemoet

(tekst: Binnenlands Bestuur) De invoering van de Wkb blijft gekoppeld aan die van Omgevingswet. Toch maakt De Jonge het gemeenten makkelijker. Met een voorzorgsmaatregel heeft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) besloten om verbouwactiviteiten pas een half jaar na invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) onder gevolgklasse 1 te scharen. Daardoor […]

Categorieën
Cultuur Politiek Sociaal Wonen

Woonwagenbeleid moet weer op de politieke agenda

(tekst: Dominic Teodorescu, Sociale Vraagstukken) Een wooncrisis die al decennia voortkabbelt is het woonwagenstandplaatsentekort. Nederlandse woonwagenbewoners zijn een diverse groep die bestaat uit met name uit Reizigers, kermis- en circusexploitanten, Sinti en Roma. Het stelselmatig tegenwerken van woonwagenbewoners heeft in recente jaren meer aandacht gekregen nadat verscheidene instanties, zoals het College voor de Rechten van […]

Categorieën
Overheid Sociaal Wonen

‘Er zal weinig terechtkomen van de 900.000 nieuwe woningen’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Ook kleinschalige woningbouwprojecten buiten de steden lossen de woningnood niet zomaar op. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) riep deze week op om de woningnood op te lossen met meer kleinschalige woningbouw op landbouwgrond rond dorpen en steden. Zo lukt het om in 2030 de gewenste 900.000 nieuwe woningen te krijgen. […]

Categorieën
Economie Overheid Wonen

Overheid schat woningbouw te rooskleurig in

(tekst: Binnenlands Bestuur) Als ieder dorp en iedere stad er een straat bij zou bouwen, zou de woningcrisis zijn opgelost, stelt het Economisch Instituut voor de Bouw. De uitvoering van zeventien voorgenomen grootstedelijke projecten voor woningbouw in Nederland is te rooskleurig ingeschat door de overheid, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een […]

Categorieën
Overheid Politiek Sociaal Wonen

Provinciale afspraken voor bouw 900.000 nieuwe woningen

(tekst: Nieuwe Oogst) Alle twaalf provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale afspraken gemaakt over de bouw van ruim 900.000 woningen tot en met 2030. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/13/provinciale-afspraken-voor-bouw-900-000-nieuwe-woningen