Home

 • Adriaen van der Linde, een onbekende Bolswarder schilder (4)

  Adriaen van der Linde, een onbekende Bolswarder schilder (4)

  Bolsward heeft de eeuwen door een schat aan cultuur voortgebracht. Heel bijzondere cultuur ook, voor zo’n kleine stad. Schrijvers, dichters, schilders, zilversmeden, noem maar op. Velen heb ik al her en der beschreven, van Gysbert Japix tot Frits van der Meer en van Claes Fransen Baerdt tot JanMurk de Vries, maar vele anderen nog niet. […]

 • POËZIE

  SNEEK EN SU

  De kontreien ken ik fan leep en skries
  Met de hond ofer paden
  De Groene Dyk, de Swette del

  Feul feranderde lâns rânnen fan ‘e stad
  Mar boerderijen blefen groate skepen
  In eindeloas groen laan

  Ut Sneekers bleef ongewiezigd
  In toan en dialekt
  Ok sij dy ut spraken

  Wat behelst meensen einliks in Sneek?
  Hoe siën se teugen de groate wereld an?
  Of blieft ut bei un burrel, un glas wyn?

  Dizze stad ken eltsenien bekoare
  Lui dy fertrokken, keere werom
  Onwennich as noait tefoaren

  © Wiebe Dooper

 • Limerick

  VOGELBENDE
  VOGELBENDE

  Een vogelbende uit Oude Schans

  brengt het hele dorp in disbalans

  Daarom het bevel,

  oppakken dat stel:

  een PESTvogel, SLECHTvalk en ROTgans

  © Sjoerd Vriesema