Categorieën
Nederland Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

‘We moeten niet naïef zijn over populisme’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Rianne Donders waarschuwt voor de gevolgen van ongeremd populisme voor de democratie. ‘Het algemeen belang dreigt onder te sneeuwen.’ Half oktober stapte Rianne Donders op als burgemeester van Roermond. Ze vond het verschil in opvattingen tussen haar en meerderheid van de gemeenteraad ‘onoverbrugbaar’, waardoor ze haar opdracht als burgemeester niet volledig kon […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Súdwest

Molen ‘t Lam Woudsend

Harry Muis laat molen ‘t Lam Woudsend fotografisch schitteren. Hieronder meer over de kenmerken en geschiedenis van deze bijzondere molen. Molen ‘t Lam in Woudsend is een stellingmolen: dat is een hoge molen in de bebouwde kom om voldoende wind te vangen. ‘Om dan de molen te kunnen bedienen moet er halverwege de hoogte een […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Kunst

Adriaen van der Linde, een onbekende Bolswarder schilder (3)

Bolsward heeft de eeuwen door een schat aan cultuur voortgebracht. Heel bijzondere cultuur ook, voor zo’n kleine stad. Schrijvers, dichters, schilders, zilversmeden, noem maar op. Velen heb ik al her en der beschreven, van Gysbert Japix tot Frits van der Meer en van Claes Fransen Baerdt tot JanMurk de Vries, maar vele anderen nog niet. […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

Toekomst van de landbouw: Grondwaterpeil gaat omhoog in zand- en veengebieden

(tekst: Veldpost) De regering wil het grondwaterpeil in vrijwel heel Nederland verhogen, schreef Mark Harbers, minister voor Infrastructuur & Waterstaat, in zijn ‘water en bodem’-Kamerbrief. Dat gaat spelen in laagveengebieden en op zandgronden. Hebben boeren daar nog iets over in te brengen? Nou, een beetje. Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/600552-toekomst-van-de-landbouw-grondwaterpeil-gaat-omhoog-in-zand-en-veengebieden/

Categorieën
Energie Natuur en milieu Politiek

In Nijmegen vanaf 2028 alleen elektrische snor- en bromfietsen

(tekst: Binnenlands Bestuur) Het bestuurscollege van Nijmegen wil per 1 januari 2028 alle brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor weren uit de bebouwde kom van Nijmegen en het aanliggende dorp Lent. Dat schreef GroenLinks-wethouder Cilia Daemen dinsdag aan de raad. Op 21 december neemt deze een besluit over het collegevoorstel. Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nijmegen-weert-vanaf-2028-niet-elektrische-snor-en-bromfietsen-uit-bebouwde-kom

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de Friese literatuur (19e eeuw): de Halbertsma’s en de Rimen en teltsjes

Koudum speelt geen grote rol in de Friese literatuur. Als Koudum al een rol speelt, dan is het niet meer dan een figurantenrol. Je moet het soms ver zoeken en dat heb ik dan ook gedaan. Zo zag ik op mijn zoektocht dat de beroemde 19e-eeuwse schrijver en taalwetenschapper Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869 ), toen […]

Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politiek

Grip op kwaliteit Fries Natuurnetwerk

Met de druk op de biodiversiteit en grote vraagstukken als stikstof en klimaat is zicht op de kwaliteit van de Friese natuur enorm belangrijk. Daarom wil de provincie daar voldoende grip op houden. Enerzijds door het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te actualiseren. De afgelopen jaren lag de focus voor het Friese Natuurnetwerk […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Literatuur

Advyskommisje Gysbert Japicxpriis 2023 bekend

(tekst: provinsje Fryslân) Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe de advyskommisje fan de Gysbert Japicxpriis 2023 beneamd. De Gysbert Japicxpriis is de wichtichste literêre priis dy’t sûnt 1947 om it jier útrikt wurdt. It iene jier foar Frysktalige proaza, it oare jier foar Frysktalige poëzy. Yn 2023 wurdt de priis takend foar proaza dat yn de […]

Categorieën
Humor

Moppentrommel: GOOCHELAAR

Dorpsonderwijzer Reitsma praat met de leerlingen over stelen, roven, ontvreemden en zakkenrollen. Achterin de klas let Tjitske echter niet goed op. Onderwijzer Reitsma vraagt juist daarom aan haar: ‘Wat ben ik als ik een euro uit je broekzak steel?’‘Dan bent u een goochelaar meester!’, zegt Tjitske.

Categorieën
Onderwijs Overheid

‘Geen nieuwe schoolgebouwen zonder extra geld rijk’

(tekst: Binnenlands Bestuur) De huidige subsidieregelingen zorgen niet voor toekomstbestendige schoolgebouwen, aldus gemeenten en schoolbesturen. Schoolbesturen en gemeenten willen dat het rijk structureel meer geld uittrekt voor de verbetering en de vervanging van verouderde schoolgebouwen. Anders verandert er volgens hen niets. In een brief vragen ze de Tweede Kamer om steun. Leest u verder via: […]