Categorieën
Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Ondanks politiek wangedrag werkt ex-wethouder Gea Wielinga bij het Wetterskip. Integriteit burgemeester Jannewietske de Vries in het geding

In Súdwest-Fryslân negeerden voormalig CDA-wethouder Gea Wielinga en PvdA-burgemeester Jannewietske de Vries in de vorige collegeperiode vaker dan een enkele keer de bestaande integriteitscode. Desondanks ging Wielinga eind januari 2023 aan de slag als Opgave Watermanager bij Wetterskip Fryslân. Door de aanwezigheid van De Vries als burgemeester loopt het aanzien van Nederlands grootste gemeente verder […]

Categorieën
Cultuur Ethiek Onderzoek Overheid Politiek Zorg

Minste vertrouwen in Tweede Kamer in 10 jaar tijd

(tekst: CBS) In het laatste kwartaal van 2022 had 25 procent van de 15-plussers vertrouwen in de Tweede Kamer. Dit is het laagste niveau sinds 2012, toen dit onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd. Ook het vertrouwen in politici is met 21 procent aanzienlijk lager dan in voorafgaande jaren. Het vertrouwen in rechters, politie en […]

Categorieën
Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

‘Trek integriteitsnormen rijk en lokaal bestuur gelijk’

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl) Bij gemeenten ontstaat het beeld dat het rijk meer en strengere integriteitsnormen aan decentrale overheden oplegt dan aan zichzelf. Normen die door het rijk worden opgelegd hebben niet automatisch een hoog draagvlak onder gemeentebestuurders en -ambtenaren. Om het draagvlak te vergroten stelt de VNG voor om tussen het rijk en […]

Categorieën
Ethiek Politiek

Bruins Slot verstevigt integriteitsregels

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl) Bruins Slot wil de verschillen in het integriteitsbeleid van verschillende bestuurslagen die zich niet goed laten rechtvaardigen wegnemen. Alle wethouders, gedeputeerden en dagelijks bestuurders van waterschappen moeten een grondige risicoanalyse ondergaan voor hun benoeming. Dat schrijft BZK-minister Hanke Bruins Slot in de nota integriteit openbaar bestuur die zij vandaag naar […]

Categorieën
Ethiek Media Politie

D66-er en Woudsender Tjeerd de Groot vrijgesproken voor belediging ‘fascist’ tegenover ON!-verslaggever

De rechter heeft Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66 uit Woudsend, vrijgesproken voor de beledigende kwalificatie ‘fascist’ aan het adres van een journalist van ON!. Hij maakte de opmerking op 6 december 2022. Het OM stelt dat er weliswaar een strafbaar feit is gepleegd maar dat De Groot de gewraakte uitlating op 8 december, […]

Categorieën
Ethiek Filosofie Foto's

DOOR DE TUNNEL NAAR HET LICHT

Fotograaf Wim Schut heeft het allerbeste met de mensheid voor. Met bijgaande opname ‘Door de tunnel naar het licht’ brengt hij een flinke dosis optimisme en troost. WD

Categorieën
Ethiek Onderwijs Politiek

Minister Wiersma ging tekeer tegen ambtenaren: “Soms te veeleisend geweest”

(tekst: Omrop Fryslân) Minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft zich schuldig gemaakt aan ontoelaatbaar gedrag. Hij ging in zijn eerste jaar als een razende keer tegen ambtenaren, zo werd bekend. Ambtenaren hebben hun verhaal anoniem aan De Telegraaf verteld. De 37-jarige Wiersma, geboren en getogen in Franeker, erkent dat hij te ver is gegaan. […]

Categorieën
Ethiek Overheid Politieke en ambtelijke cultuur

Van vertrouwen naar betrouwbaarheid

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl) Een goed besef van de relatie tussen vrijheid, grondrechten en de wet is belangrijk voor ons vertrouwen in en de betrouwbaarheid van de overheid, betoogt hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht Ingrid Leijten. Zij sprak afgelopen vrijdag haar inaugurele rede uit aan Tilburg University. ‘Dit geldt te meer in tijden […]

Categorieën
Columns Ethiek Fryslân Politiek

FNP PLEEGT KIEZERSBEDROG

Na het mislopen van een plek in de formatie schrijft Sijbe Knol, politiek leider FNP, op 31 maart: ‘Tige spitich mar we bliuwe striidber.’ Een kranige uitlating. Bijna drie weken later pleegt zijn partij kiezersbedrog, want het gekozen Statenlid Fedde Breeuwsma stelt zijn zetel ter beschikking aan partijgenoot Gerben van der Mei. Het was de […]

Categorieën
Cultuur Ethiek Filosofie Geschiedenis Godsdienst Politiek

CDA-er Henri Bontenbal: EEN POLITIEK VAN HOOP

In het kerstreces bekeek ik de documentaire ‘The Swedish Theory of Love’. In deze documentaire uit 2015 schetst filmmaker Erik Gandini een somber beeld van de Zweedse samenleving. De Zweedse welvaartsstaat verzorgt haar burgers van de wieg tot het graf, zorgt voor gelijke kansen voor iedereen en faciliteert dat de Zweden onafhankelijk van elkaar kunnen […]