Categorieën
Foto's Natuur en milieu

NAJAARSPRACHT

Een schitterende blik op het najaar wordt verzorgd door Gert Jan Zuidema. De fotograaf zegt dat dat het niet gemakkelijk is een dergelijke opname te maken, maar hij is wat mij betreft voor deze toets geslaagd. De paddenstoel die in het midden van de foto prijkt, is duurzaam digitaal vereeuwigd. WD

Categorieën
Financiën Nederland Politiek

Floriade loopt uit op financieel debacle

(tekst: Nieuwe Oogst) Met nog eens 6,6 miljoen euro extra loopt het totale verlies voor de organisatie van de Floriade in het Flevolandse Almere op tot bijna 100 miljoen euro. Het grotere verlies voor de Floriade is waarschijnlijk het gevolg van nog weer tegenvallende bezoekersaantallen. Aanvankelijk ging Floriade BV, de organisator van het grote tuinbouwevenement, […]

Categorieën
Overheid Politiek Súdwest

Bruins Slot wil in gesprek met burgemeesters over takenpakket

(tekst: Binnenlands Bestuur) De vele taken die de burgemeester erbij kreeg, maakt dat die als ware ‘evenwichtskunstenaar’ moet optreden, aldus minister Bruins Slot. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) wil in gesprek met burgemeesters over wat er onder hun takenpakket valt en wat niet. Dat zegt ze in een toespraak op het congres van het […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Fryslân yn de Gouden Iuw

In 2020 publiceerde Philippus Breuker, oud-medewerker van de Fryske Akademy en oud-hoogleraar Nederlands en Fries, een boek over zijn woonplaats Boazum in de Gouden eeuw. Dat was een boek over het dagelijks leven van gewone mensen in een (Friese) dorpsgemeenschap. In 2022 komt hij nu met een vervolg: Fryslân yn de Gouden Iuw. Het is […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek Súdwest

Ruimte in vergunningen Súdwest-Fryslân blijft behouden

(tekst: Nieuwe Oogst) Gemeente Súdwest-Fryslân gaat het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân’ zodanig herschrijven dat de ruimte die in de huidige vergunningen zit voor melkveehouderijen ook in de toekomst nog kan worden gebruikt. Dat is de uitkomst van overleg tussen LTO Noord en de gemeente eerder deze week. Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/06/ruimte-in-vergunningen-sudwest-fryslan-blijft-behouden

Categorieën
Politiek Súdwest

Bertus Walsma verlaat raad van Súdwest

Bertus A. Walsma van GBTL (GemeenteBelangen-TotaalLokaal) stopt als raadslid en fractievoorzitter in Súdwest-Fryslân. Hij neemt in de raadsbijeenkomst van 10 november 2022 afscheid van de gemeentelijke politiek. Walsma debuteerde in 2002 als raadslid in Wymbritseradiel. Hij bleef politiek actief in de raad van deze gemeente tot aan de fusie van Súdwest-Fryslân in 2011. Drie jaar […]

Categorieën
Foto's Humor Natuur en milieu

T.A.V. DE HEIDE NIET LUCHTFIETSEN A.U.B.

Geertje Duinkerken presenteert belangstellenden een prachtig beeld. Het biedt een ruime blik op een vertrouwd Drents heidelandschap met daarboven een fraaie wolkenpartij die passeert. Ze maakte de foto op de Börkerheide in de omgeving van Westerbork. Drenthe is een echte fietsprovincie, maar geen landsdeel voor luchtfietsers. De inwoners zijn nuchter ingesteld en niet bijzonder gecharmeerd […]

Categorieën
Economie Sociaal Wonen

Meer ruimte en kansen op de woningmarkt

(tekst: NVM) De woningmarkt wordt wat rustiger en ruimer. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers en analyse van NVM-dochter brainbay over het derde kwartaal van 2022. Het groeiende woningaanbod zet met een plus van 80% in het derde kwartaal 2022 krachtig door ten opzichte van het derde kwartaal 2021. Aan het eind van het derde kwartaal […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

Reacties politiek: van ‘vasthouden aan 2030’ tot ‘jaartal is niet heilig’

(tekst: Veldpost) Politieke partijen reageren wisselend op het rapport dat Johan Remkes woensdag presenteerde. Zo vinden D66, GroenLinks en de PvdA dat het kabinet snel aan de slag moet en dat de deadline van 2030 in stand moet blijven, terwijl voor BBB, ChristenUnie en de SGP dat het jaartal ‘niet heilig is’. Leest u verder […]

Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

Provincies: goed om piekbelasters aan te pakken

(tekst: Binnenlands Bestuur) Het Interprovinciaal Overleg steunt de aanpak van piekbelasters om op korte termijn de stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen. Een duidelijk perspectief voor de landbouw kan eigenlijk geen vertraging meer verdragen. Het is goed dat Johan Remkes dit onderstreept in zijn rapport over het stikstofprobleem, vindt het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een eerste […]