Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Kunst

Adriaen van der Linde, een onbekende Bolswarder schilder (4)

Bolsward heeft de eeuwen door een schat aan cultuur voortgebracht. Heel bijzondere cultuur ook, voor zo’n kleine stad. Schrijvers, dichters, schilders, zilversmeden, noem maar op. Velen heb ik al her en der beschreven, van Gysbert Japix tot Frits van der Meer en van Claes Fransen Baerdt tot JanMurk de Vries, maar vele anderen nog niet. […]

Categorieën
Columns Cultuur Sociaal

Yesim Candan: Spreek mijn naam goed uit

(tekst: column van Yesim Candan op RTLNieuws) Yesim − je moet van goeden huize komen om mijn naam in Nederland goed uit te spreken. Er zit namelijk een accent onder de s, de cedille. Eigenlijk schrijf je mijn naam dus zo: Yeșim. En de ș spreek je uit als ‘sj’, als de c in champagne. […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Kunst

Adriaen van der Linde, een onbekende Bolswarder schilder (3)

Bolsward heeft de eeuwen door een schat aan cultuur voortgebracht. Heel bijzondere cultuur ook, voor zo’n kleine stad. Schrijvers, dichters, schilders, zilversmeden, noem maar op. Velen heb ik al her en der beschreven, van Gysbert Japix tot Frits van der Meer en van Claes Fransen Baerdt tot JanMurk de Vries, maar vele anderen nog niet. […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de Friese literatuur (19e eeuw): de Halbertsma’s en de Rimen en teltsjes

Koudum speelt geen grote rol in de Friese literatuur. Als Koudum al een rol speelt, dan is het niet meer dan een figurantenrol. Je moet het soms ver zoeken en dat heb ik dan ook gedaan. Zo zag ik op mijn zoektocht dat de beroemde 19e-eeuwse schrijver en taalwetenschapper Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869 ), toen […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Literatuur

Advyskommisje Gysbert Japicxpriis 2023 bekend

(tekst: provinsje Fryslân) Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe de advyskommisje fan de Gysbert Japicxpriis 2023 beneamd. De Gysbert Japicxpriis is de wichtichste literêre priis dy’t sûnt 1947 om it jier útrikt wurdt. It iene jier foar Frysktalige proaza, it oare jier foar Frysktalige poëzy. Yn 2023 wurdt de priis takend foar proaza dat yn de […]

Categorieën
Boeken Commentaar Cultuur Kunst Overheid Politiek

Wynia’s Week: Alleen brand kon naïef multicultureel woonexperiment stoppen

ASIEL Amsterdams woonproject gaf jonge statushouders volop gelegenheid tot wangedrag, schrijft René ter Steege| BEELDVORMING Roderick Veelo met een voorproefje uit zijn boek De schijn regeert: Ook media moffelen allochtone problemen weg. Bestel HIER | PENSIOEN Omstreden wet wordt er met smeermiddel en chantage doorgedrukt, denkt Menno Tamminga | PLAKTIVISTEN Wokisten kunnen zelf woke-kunst maken […]

Categorieën
Cultuur Sociaal

3 op de 4 vrouwen willen zelfstandig zijn

(tekst: CBS) Drie kwart van de vrouwen die geen onderwijs volgen en jonger dan 65 jaar zijn vindt het belangrijk zichzelf financieel te kunnen onderhouden. In de praktijk zijn dit er minder: 66 procent was economisch zelfstandig in 2021. Zij verdienden minstens het bijstandsniveau. Mannen zijn vaker economisch zelfstandig (81 procent), en hechten daar ook […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Kunst

Adriaen van der Linde, een onbekende Bolswarder schilder (2)

Bolsward heeft de eeuwen door een schat aan cultuur voortgebracht. Heel bijzondere cultuur ook, voor zo’n kleine stad. Schrijvers, dichters, schilders, zilversmeden, noem maar op. Velen heb ik al her en der beschreven, van Gysbert Japix tot Frits van der Meer en van Claes Fransen Baerdt tot JanMurk de Vries, maar vele anderen nog niet. […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Politiek

Sijbe Knol op Fedde Schurer-lêzing: Fryske Oanpak foar in Bettere Takomst

Taspraak útsprutsen troch FNP fraksjefoarsitter Sijbe Knolby de Fedde Schurer-lêzing op 19 novimber 2022. Middei Dames en Hearen. Moai dat de seal sa goed fold is. Tank oan de organisearjen en belutsen organisaasjes. Ek in wurd fan tank oan Tresoar dat wy hjir yn dizze prachtige romte telâne kinne. It is bysûnder om hjoed sprekke […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Kunst

Adriaen van der Linde, een onbekende Bolswarder schilder (1)

Bolsward heeft de eeuwen door een schat aan cultuur voortgebracht. Heel bijzondere cultuur ook, voor zo’n kleine stad. Schrijvers, dichters, schilders, zilversmeden, noem maar op. Velen heb ik al her en der beschreven, van Gysbert Japix tot Frits van der Meer en van Claes Fransen Baerdt tot JanMurk de Vries, maar vele anderen nog niet. […]