Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Cultuur Geschiedenis Niet gecategoriseerd Súdwest

NICO VERHOEVEN, EEN VERGETEN DICHTER IN BOLSWARD?

In de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw kwam een relatief massale toeloop van kunstenaars naar Fryslân op gang. Met name vanuit de Randstad was de toestroom groot. Allen, het waren immers de zestiger jaren, op zoek naar een inspirerende, landelijke en o zo maagdelijke omgeving, waar ze meenden hun creativiteit onbelemmerd […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Fryslân Geschiedenis Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (4)

Waar Laurens ten Cate eveneens mee opviel, was met zijn politieke stellingname. De maatschappelijk vernieuwende en vaak onstuimige jaren zestig gaven hem de ruimte om zijn visie op de politiek in Nederland duidelijk kenbaar te maken. Als vooraanstaand lid van de PvdA (afd. Oranjewoud..) schaarde hij zich aanvankelijk, 1966, tamelijk fel achter de doelstellingen van […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (3)

Laurens bezocht het openbare schooltje in de Kerkstraat. De familie Ten Cate woonde immers aan de Jongemastraat, ten noorden van de tramrails die besliste welke openbare school, er waren er destijds twee, bezocht diende te worden. Nauwelijks twee meter voor hun huis langs tufte de stoomtram over die rails… Na de lagere school bezocht Laurens […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Literatuur Politiek

Abe de Vries: In yn ‘e steek litten kultuer

(tekst: Abe de Vries) Sa by de tiid lâns hawwe hiel wat pommeranten út de kultuerwrâld moard en brân skreaud as der wer ris barbaarske besunigingen drigen op de help en stipe fan de oerheid. Alle kearen wol koenen wy de klok dan lyksette op de klank fan sympatike, stypjende lûden. Fan politisy of oare […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Niet gecategoriseerd Politiek

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (2)

Voor de oorlog was vader Marius ten Cate lid van de Vrijzinnig-Democratische Bond, na 1945 sloot hij zich aan bij de pas opgerichte PvdA. Kerkelijk was de familie Vrijzinnig Nederlands Hervormd, waarbij ds. Vink, wonend in de oude pastorie bij de Sint Maartenskerk, verzetsman en fel SDAP-er, een familievriend was. Deze vrijzinnige stroming kende een […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

HET FRIES IN KOUDUM

Toen ik door oude nummers van de Koudumer dorpskrant Bulte Nijs bladerde, was een van de zaken die mij opvielen de aanwezigheid van het Fries. In de beginperiode, in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw, waren artikelen in het Fries ruim aanwezig. Opvallend was ook dat boven Nederlandstalige stukjes vaak een Friese titel […]

Categorieën
Cultuur Dieren Fryslân Geschiedenis

De NVSW bestaat 75 jaar (1)

De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) viert het 75-jarig bestaan (1947-2022). Met ongeveer vierduizend leden vormt de NVSW de grootste rashondenvereniging van Nederland en dat is iets om trots op te zijn. Organisatorisch heeft deze vereniging de boel goed op orde. Vrijwilligers zorgen voor een breed scala aan activiteiten voor leden en honden. […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Súdwest

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (1)

Dit jaar een eeuw geleden werd op woensdag 30 augustus 1922 in het fraaie huis aan de Jongemastraat 10 in Bolsward het eerste kind in het doktersgezin Ten Cate geboren. Het kreeg de naam Laurens Othmar mee, namen die in de familie Ten Cate al aanwezig waren. Zo was Othmar ten Cate in 1806 een […]

Categorieën
Cultuur Dieren Interviews

EEN KAUKAAS IS EIGEN BAAS

De Kaukasische Owcharka is een van de meest imponerende hondenrassen ter wereld. Het ras doet al eeuwenlang dienst als bewaker van schapenkuddes en ander vee. Tegen de schemering wordt de Kaukasische Owcharka actiever, omdat beren en wolven in het donker een gevaar vormen voor de kuddes. De Kaukaas is een authentieke gebruikshond die dus in […]

Categorieën
Cultuur Sociaal

Sociale Vraagstukken: Wat moslims écht vinden van vrouwen

We kunnen veel zeggen over de opvattingen van moslims over vrouwen, maar niet dat er weinig over gezegd wordt. Er wordt bij hoog en bij laag van alles beweerd. Maar hoe zit het nu? Integreren moslimmigranten wel degelijk of zorgt hun religie voor een permanent seksistisch gedachtegoed? Saskia Glas van de Radboud Universiteit deed onderzoek. […]