Categorieën
Anekdotes Cultuur Foto's Literatuur Súdwest

GERARD REVE IN GREONTERP

Clara Walstra richtte de fotocamera op een kunstobject van Gerard Reve in Greonterp. Het vertrek naar Friesland in 1964 van Gerard van het Reve – later noemt hij zich Gerard Reve – kwam vooral door zijn contact met de dichter Nico Verhoeven die vijf jaar eerder in Greonterp een woning kocht. Gerard van het Reve […]

Categorieën
Columns Cultuur Geschiedenis Nederland

DE NEDERLANDERTHALER

De Nederlanderthaler (of Neerlanderthaler – Homo sapiens nelanderthalensis) is een aparte en bijzondere soort der mensachtigen. Een soort die, merkwaardig genoeg, nogal ontbreekt in antropologische beschrijvingen en studies. De eerste archeologische vondst van een schedel dezer species werd geduid als pathologisch misvormd, die derhalve wel toebehoord zou hebben aan “een idioot”. Meerdere vondsten, van de […]

Categorieën
Cultuur Geschiedenis Landbouw Muziek

Terug naar het tuinpad van Sonneveld

Sam Dice Memories presenteert een prachtig fragment van een boer die zijn erf verlaat. Deze opname, daterend uit 1930, werd gemaakt in het buurtschap Hien, gemeente Neder-Betuwe. De bijdrage is ook zichtbaar op Facebookpagina Het oude boerenleven in Nederland. Het geheel herinnert aan het geweldige lied van Wim Sonneveld, ‘Het tuinpad van mijn vader’: https://www.youtube.com/watch?v=nmCILS_ungQ […]

Categorieën
Blik op Bolsward Cultuur Fryslân

Abe de Vries: Yn it belang fan in transparant prizeproses

Yn ús provinsje kinst skriuwe watst wolst. Dat de keizer gjin klean oan hat. Dat de sinne hjir yn it easten ûndergiet ynstee fan opkomt. Dat de diken op trochbrekken stean. Dat prestizjeuze prizen freegje om transparante prosedueres. It nuete skriuwers- en bestjoerdersfolkje jout syn mûs in tút, syn hûn in skop, syn kat in […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Taal

Kulturele apartheid yn Fryslân

(tekst: Abe de Vries) Wy libje yn in provinsje dêr’t apartheid hearsket. Kulturele apartheid. Frysktalige en Nederlânsktalige skriuwers en dichters libje yn twa wrâlden. En the powers that be dogge der sa’t liket werklik alles oan om dat sa te hâlden. As der yn ús lytse hoekje fan ‘e wrâld literêre barrens organisearre wurde, giet it steefêst […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

SPANNUM EN WALING DYKSTRA

In een week tijd maakte ik twee keer het ritje van Koudum naar Spannum. Voor wie niet weet waar Spannum ligt: tussen Kubaard en Winsum. En voor wie het dan nog niet weet: tussen Bolsward en Leeuwarden. Nu is Spannum waarschijnlijk het meest bekend als woonplaats van wolkunstenares Claudy Jongstra. Die exposeerde eind vorig jaar […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Literatuur Taal

OER HARMEN SYTSTRA: ‘ZIJNE GEDICHTJES HEBBEN VEELE VERDIENSTEN’

(tekst: Abe de Vries) Harmen Sytstra (1817-1862) is yn de Fryske skriftekennisse foaral in museumstik op de ôfdieling kultuernasjonalisme. Neffens ûnder mear Douwe Kalma en Eeltsje Boates Folkertsma hat er de earste en iennichste Fryske skriuwer yn de njoggentjinde ieu west dy’t sokssawat as syn Frysk-nasjonale taak ferstie. Dat oerhearskjende kultuernasjonale perspektyf, dat foar de […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

HET EINDE VAN DE GEMEENTE BOLSWARD

Nieuwjaarsdag 2011 komt een eind aan het zelfstandig bestaan van een eeuwenoude Friese gemeente. Bolsward maakt dan deel uit van een fusiegemeente, waarvan de naam Súdwest-Fryslân luidt. De plaats kent een tamelijk lange geschiedenis om te ontgroeien aan het omringende platteland en te worden tot een bestuurlijk zelfstandige gemeenschap, die in ieder geval aan het […]

Categorieën
Boeken Cultuur Kunst

Peter R. Hein uit Burgwerd is beeldhouwer, schilder en auteur

Peter R. Hein kwam na zijn werkzame leven als Universitair Hoofddocent Verloskunde in Nijmegen naar Friesland om zijn activiteiten als beeldend kunstenaar en schrijver verder vorm te geven. Hij is sedert de jaren zeventig actief als beeldend kunstenaar. In eerste instantie legde Peter zich toe op tekenen en schilderen. Tamelijk snel daarna volgde ook werk […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Overpeinzingen uit Koudum Taal

TIEN JAAR UTJOUWERIJ REGAAD

Utjouwerij Regaad bestaat deze maand tien jaar en dat verdient een hartelijke felicitatie. Regaad werd eind 2013 in Groningen opgericht door Anne Tjerk Popkema en een aantal kompanen, allen oud-leden van de Friese studentenvereniging Bernlef. Het doel van de uitgeverij is het bevorderen van het lezen van Friestalige boeken, vooral bij jongeren. Dat gebeurt door […]