Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Sneek

TOPFOTO VAN DE LEMMERWEG IN SNEEK, 1908

Dirk van der Meer promoveert een opname van de Lemmerweg in Sneek, daterend uit 1908, tot een topfoto. Dit werd mogelijk doordat hij de originele beeldopname op knappe wijze bewerkte. De watertoren, achterin het beeld, kwam ook in 1908 tot stand. Verder is rechts zichtbaar de aan de Kolk gelegen Nieuwe Stadsherberg. Wellicht is dit […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Geschiedenis Sneek

CENTRUM SNEEK BEGIN 1900

Een prachtige foto van hartje Sneek met een overzicht van mensen in de Nauwe Burgstraat. Vrijwel zeker dateert de afbeelding uit het begin van de vorige eeuw en is een uitgave van R. v. d. Meulen. WD

Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Geschiedenis Sneek

1948: HOOGEND IN SNEEK

Dirk van der Meer presenteert op Facebookpagina Sneek Van Aller Tijden een beeldfragment met daarop een regenachtige atmosfeer aan het Hoogend en rondom de Waterpoort. WD

Categorieën
Beeldschoon Sneek Sneek

STADSBEELD SNEEK BEGIN 1900

Een prachtige foto aan het Oud Kerkhof in Sneek uit het begin van de twintigste eeuw, gemaakt door fotograaf Obbema en bewerkt door Dirk van der Meer. De drie vrouwen staan enigszins bedeesd op de foto. Het kwam natuurlijk niet dagelijks voor dat ze werden gefotografeerd. WD

Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's

HUITEMA, EEN SCHILLENBOER IN SNEEK

Dirk van der Meer bewerkte nauwkeurig een foto van Huitema, een schillenboer in Sneek. Zijn paard staat geduldig voor de kar aan de Kruizenbroederstraat, terwijl hij schillen in de bak werpt. WD

Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Geschiedenis Sneek

SNEEK: RUST AAN DE LEMMERWEG

Dirk van der Meer bewerkte deze mooie foto van de Lemmerweg in Sneek. De afbeelding dateert uit 1908 of vlak daarna. De rijzige gestalte van de watertoren is zichtbaar aan het eind. Dit gebouw kwam in 1908 tot stand naar een ontwerp van architect G. Halbertsma. Links en rechts is aan de bebouwing van dit […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Sneek

SNEEK: STAMPVOLLE MARKTSTRAAT 1910

Een prentbriefkaart uit 1910 toont een enorme menigte op de Marktstraat in Sneek. De samensteller van de informatie van het Fries Scheepvaart Museum vermoedt dat het kan gaan om het vieren van Koninginnedag. WD

Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Sneek

Uitbreidingsplan Sneek 1925

In 1925 werd een uitbreidingsplan voor Sneek gepresenteerd. Het plan werd geregeld door gemeentearchitect Jan de Kok, die in 1922 in dienst van de gemeente kwam. De Woningwet uit 1901 was van invloed op deze gang van zaken, omdat deze wet voorschreef dat er in geval van stadsuitbreidingen plannen moesten komen. Rond 1900 was Sneek […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Onderwijs Sneek

SNEEKER GYMNASIUM 1919

Dirk van der Meer bewerkte en presenteerde bijgaande afbeelding van het Sneeker gymnasium Magister Alvinus. Het fraaie schoolgebouw stond aan het Oud Kerkhof en de Kerkgracht, dat jammer genoeg onder de slopershamer viel. Frits van der Meer uit Bolsward, de latere winnaar van de P.C. Hooft-prijs (1963, uitgereikt 1964), zat destijds als enige katholiek, op […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Geschiedenis

FOTOGALERIJ HISTORISCH SNEEK

Dirk van der Meer poetst historische foto’s van Sneek op, waardoor de afbeeldingen fraaier worden. Op zijn Facebookpagina Sneek Van Aller Tijden kunt u gerust om een kijkje te nemen. Bijgaande beeldfragmenten zijn daar ook te bezichtigen. De bijschriften van de hierbij gepresenteerde foto’s zijn eveneens aan Van der Meer ontleend. WD