Categorieën
Beeldschoon Sneek Economie Geschiedenis Sneek

KORTE BLIK OP BERVOETS SNEEK

Bijgaande foto spreekt me zeer aan en werd kundig bewerkt door Dirk van der Meer. Het beeld, dat uit circa 1910 dateert, straalt een ongedwongen atmosfeer uit met als ingrediënten: de handkarren, de luifels, de voetgangers en de man op de fiets langs de stoeprand. Bovenal valt het prachtige winkelpand van Bervoets op met de […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Geschiedenis Sneek

KONINKLIJKE FAMILIE IN SNEEK (1925)

Op Stationsweb.nl trof ik bijgaande afbeelding aan, waarvan het origineel wordt bewaard in het Fries Scheepvaart Museum. Het was een regenachtige dag toen Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana op 9 september 1925 Sneek bezochten. Hein de Jong stelt op genoemde site dat het koninklijke gezelschap onderweg was naar Ameland. Tussendoor werd de Friese […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Sneek

DE WATERPOORT PRONKT IN HET WATER

Fotografe Maaike Abma presenteert op mooie wijze de Waterpoort. Het meest bekende bouwwerk van Sneek spiegelt en pronkt zelfs in het water. WD

Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Sneek

EELTJE HALBERTSMASTRAAT SNEEK

Niks blieft utselfde en dat geldt ok voor de Eeltje Halbertsmastraat. Un jaar of 70 leden sag die dur heel anders út. Jonge gesinnen, jonge boomkes en moderne straatverlichting. Gelukkig hef ik de foto nog. Sjoerd Vriesema

Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Geschiedenis Sneek Verkeer

FOTO MET BETEKENIS VOOR SNEEK

Een foto wint aan extra waarde als de fotograaf er iets onbedoelds mee bereikt. Daar is deze opname een voorbeeld van, althans voor mij. Aan de hand van diverse aspecten licht ik het een en ander toe. Allereerst valt de mooie architectuur van de fraaie villa’s langs de Bolswarderweg op. De ruime vrijstaande woningen vormen […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Sneek

KLEINZAND SNEEK, ROND 1900

Dirk van der Meer bewerkte deze prachtige beeldopname van het Sneeker Kleinzand, rond 1900. Deze historische foto is ook te bezichtigen op Facebookpagina Sneek Van Aller Tijden. WD

Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Geschiedenis Sneek

SCHAATSWEDSTRIJD IN SNEEK

Dirk van der Meer presenteert een winterse opname met een schaatswedstrijd in Sneek. De opname dateert uit het begin van de vorige eeuw en werd als kaart uitgegeven door uitgeverij R. v. d. Meulen. Het betreft een authentiek beeld met vier schaatsers in diverse wedstrijdkleding. IJsclub Friso organiseerde de hardrijderij op de Oude IJsbaan of […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Onderwijs Sneek

SNEEKER GYMNASIUM 1919

Dirk van der Meer bewerkte en presenteerde bijgaande afbeelding van het Sneeker gymnasium Magister Alvinus. Het fraaie schoolgebouw stond aan het Oud Kerkhof en de Kerkgracht, dat jammer genoeg onder de slopershamer viel. Frits van der Meer uit Bolsward, de latere winnaar van de P.C. Hooft-prijs (1963, uitgereikt 1964), zat destijds als enige katholiek, op […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Sneek

STADSBEELD SNEEK BEGIN 1900

Een prachtige foto aan het Oud Kerkhof in Sneek uit het begin van de twintigste eeuw, gemaakt door fotograaf Obbema en bewerkt door Dirk van der Meer. De drie vrouwen staan enigszins bedeesd op de foto. Het kwam natuurlijk niet dagelijks voor dat ze werden gefotografeerd. WD

Categorieën
Beeldschoon Sneek Foto's Geschiedenis Sneek

OOSTERDIJK SNEEK, 1939

Dirk van der Meer uit Sneek bewerkte weer een prachtig stadsbeeld uit de Sneeker binnenstad, om precies te zijn de Oosterdijk in 1939. Hij noemt de foto ‘overbelicht’, maar de charme van de opname is er niet minder door geworden. De luifel vooraan links in beeld is, volgens mij, van C&A. Vanaf de tweede helft […]