Categorieën
Economie Ethiek Filosofie Landbouw Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sneek Súdwest

LEZING SIEBREN DE RINGH OVER DOORGESCHOTEN REGELGEVING IN DE STOLP SNEEK OP 23 JUNI

Organisatieadviseur Siebren de Ringh uit Gaast spreekt op zondagmiddag 23 juni in de Stolp, Smidsstraat 6 te Sneek, over de doorgeschoten regelgeving in Nederland. Vanaf 13.30 uur is de inlooptijd. De lezing begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De Ringh schetst een deel van de politieke cultuur als oorzaak van de vele […]

Categorieën
Filosofie Politiek

Joram Feitsma: De valse hoop van het hoofdlijnenakkoord

Een kernspanning waar bestuur zich toe heeft te verhouden, is die van de korte tegenover de lange termijn. Politici en bestuurders dienen op twee borden tegelijk te schaken: urgente belangen in het hier-en-nu dienen, zonder de relevante belangen van toekomstige generaties uit het oog te verliezen. Palliatief Die opdracht is des te belangrijker in een […]

Categorieën
Economie Filosofie Geschiedenis

Sociale filosofie in de achttiende eeuw

De economische wetenschap is in de achttiende eeuw ontstaan. Zoals de mens beslissend is gevormd in zijn kinderjaren, zo draagt ook het huidig economisch denken het stempel van de omgeving waarin het tot stand is gekomen. Het is dus van belang iets meer te weten over de gangbare achttiende-eeuwse maatschappijopvatting, die we nu aan de […]

Categorieën
Economie Filosofie

MALTHUS EN DE OPWARMING VAN DE AARDE

Ruim twee eeuwen geleden maakte een essay van de Engelse geestelijke Thomas Robert Malthus furore. Malthus had een simpele en daardoor aansprekende redenering. Als er niets veranderde zou de bevolkingsomvang elke vijfentwintig jaar verdubbelen. De voedselproductie kon deze bevolkingsexplosie echter niet bijhouden, waardoor periodiek optredende hongersnoden zouden optreden om bevolkingsomvang en voedselproductie weer met elkaar […]

Categorieën
Cultuur Europa Filosofie Opvoeding

OPVOEDING IN ATHENE

In tegenstelling tot in Sparta was opvoeding in Athene niet alleen een staatszaak. In Athene was grotendeels het gezin verantwoordelijk voor opvoeding. Daar leefde de overtuiging, dat bij de opvoeding de vorming van geest en gemoed evenzeer beoefend moest worden, als de lichamelijke ontwikkeling. Van een onwetend mens zeggen wij, dat hij lezen noch schrijven […]

Categorieën
Cultuur Ethiek Filosofie Geschiedenis Godsdienst Politiek

CDA-er Henri Bontenbal: EEN POLITIEK VAN HOOP

In het kerstreces bekeek ik de documentaire ‘The Swedish Theory of Love’. In deze documentaire uit 2015 schetst filmmaker Erik Gandini een somber beeld van de Zweedse samenleving. De Zweedse welvaartsstaat verzorgt haar burgers van de wieg tot het graf, zorgt voor gelijke kansen voor iedereen en faciliteert dat de Zweden onafhankelijk van elkaar kunnen […]

Categorieën
Columns Cultuur Filosofie Geschiedenis Godsdienst

CONTRAEVOLUTIE

Ondanks hun aanvankelijke verbijstering konden de wereldwijde wetenschappers, de antropologen, biologen en biotechnologen, paleontologen, fysici, medici en psychologen er niet langer omheen: ze moesten een harde en verontrustende conclusie trekken. Dat menselijke beschavingen na grote bloei op enig moment over de top gaan, was genoegzaam bekend. De geschiedenis toonde tal van voorbeelden: de oude Egyptische […]

Categorieën
Ethiek Filosofie Foto's

DOOR DE TUNNEL NAAR HET LICHT

Fotograaf Wim Schut heeft het allerbeste met de mensheid voor. Met bijgaande opname ‘Door de tunnel naar het licht’ brengt hij een flinke dosis optimisme en troost. WD

Categorieën
Filosofie Geschiedenis Opvoeding

Krijgsstaat Sparta

In de stadsstaat of krijgsstaat Sparta in het oude Griekenland was de opvoeding in handen van de staat. Vanaf het zevende levensjaar werden jongens grootgebracht om als soldaat te dienen en meisjes als soldatenmoeder. ‘Verleden en heden’ informeert dat boeken voor jongens niet waren weggelegd. Tijdens zogenaamde staatsmaaltijden werden de heldenverhalen van voorvaderen verteld. Opvoeding […]