Categorieën
Economie Filosofie Geschiedenis

Sociale filosofie in de achttiende eeuw

(tekst: dr. Gerrit Gorter, econoom) De economische wetenschap is in de achttiende eeuw ontstaan. Zoals de mens beslissend is gevormd in zijn kinderjaren, zo draagt ook het huidig economisch denken het stempel van de omgeving waarin het tot stand is gekomen. Het is dus van belang iets meer te weten over de gangbare achttiende-eeuwse maatschappijopvatting, […]

Categorieën
Cultuur Ethiek Filosofie Geschiedenis Godsdienst Politiek

CDA-er Henri Bontenbal: EEN POLITIEK VAN HOOP

In het kerstreces bekeek ik de documentaire ‘The Swedish Theory of Love’. In deze documentaire uit 2015 schetst filmmaker Erik Gandini een somber beeld van de Zweedse samenleving. De Zweedse welvaartsstaat verzorgt haar burgers van de wieg tot het graf, zorgt voor gelijke kansen voor iedereen en faciliteert dat de Zweden onafhankelijk van elkaar kunnen […]

Categorieën
Columns Cultuur Filosofie Geschiedenis Godsdienst

CONTRAEVOLUTIE

Ondanks hun aanvankelijke verbijstering konden de wereldwijde wetenschappers, de antropologen, biologen en biotechnologen, paleontologen, fysici, medici en psychologen er niet langer omheen: ze moesten een harde en verontrustende conclusie trekken. Dat menselijke beschavingen na grote bloei op enig moment over de top gaan, was genoegzaam bekend. De geschiedenis toonde tal van voorbeelden: de oude Egyptische […]

Categorieën
Ethiek Filosofie Foto's

DOOR DE TUNNEL NAAR HET LICHT

Fotograaf Wim Schut heeft het allerbeste met de mensheid voor. Met bijgaande opname ‘Door de tunnel naar het licht’ brengt hij een flinke dosis optimisme en troost. WD

Categorieën
Cultuur Europa Filosofie Opvoeding

OPVOEDING IN ATHENE

In tegenstelling tot in Sparta was opvoeding in Athene niet alleen een staatszaak. In Athene was grotendeels het gezin verantwoordelijk voor opvoeding. Daar leefde de overtuiging, dat bij de opvoeding de vorming van geest en gemoed evenzeer beoefend moest worden, als de lichamelijke ontwikkeling. Van een onwetend mens zeggen wij, dat hij lezen noch schrijven […]

Categorieën
Filosofie Geschiedenis Opvoeding

Krijgsstaat Sparta

In de stadsstaat of krijgsstaat Sparta in het oude Griekenland was de opvoeding in handen van de staat. Vanaf het zevende levensjaar werden jongens grootgebracht om als soldaat te dienen en meisjes als soldatenmoeder. ‘Verleden en heden’ informeert dat boeken voor jongens niet waren weggelegd. Tijdens zogenaamde staatsmaaltijden werden de heldenverhalen van voorvaderen verteld. Opvoeding […]