Categorieën
Foto's Natuur en milieu Water

ONDER VOL ZEIL

Fotograaf Harrie Muis presenteert enkele Lemsteraken onder vol zeil. Een prachtig sportief schouwspel. WD

Categorieën
Energie Fryslân Súdwest Water

1,2 miljoen foar gâns ûnthjit projekt Blue Energy

(tekst: persbericht provinsje Fryslân) Deputearre Steaten stellen goed 1,2 miljoen euro beskikber foar it opskalen fan it ynnovative Blue Energy projekt op de Ofslútdyk. Mei it jild wurdt de besteande pilot op de Ofslútdyk opwurdearre nei in 16,5 kW Blue Energy-ynstallaasje. Dêrneist wurdt it jild brûkt foar de ûntwikkeling fan in ekologysk ferantwurde wetterynname en […]

Categorieën
Financiën Landbouw Natuur en milieu Nederland Water

Groningen: 750.000 euro voor projecten schoner oppervlaktewater en klimaatadaptatie

(tekst: persbericht provincie Groningen) De provincie Groningen stelt samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s ruim 750.000 euro subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit en klimaatneutrale landbouw. Dat is nodig omdat de landbouwsector steeds meer te maken krijgt met de gevolgen van klimaatverandering, zoals te veel of juist te weinig […]

Categorieën
Fryslân Politiek Water

Rijk draagt bij aan versterken Friese IJsselmeerkust

(tekst: provinsje Fryslân) Het Rijk stelt ruim 12,6 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de Friese IJsselmeerkust. Dat schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in haar brief aan Gedeputeerde Staten. Het geld is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het herstel en een duurzame inrichting van de Friese IJsselmeerkust. Versterken Friese IJsselmeerkust (VFIJ) […]

Categorieën
Fryslân Water

Wetterskip Fryslân presenteert: ‘Mei-inoar wurkje oan wetter, foar no en foar letter!’

(tekst: Wetterskip Fryslân) Mei-inoar wurkje oan wetter, foar no en foar letter! Hiervoor zetten BBB, Water Natuurlijk Fryslân, PvdA, VVD, FNP, Geborgd Landbouw en Geborgd Natuur zich de komende vier jaar in bij Wetterskip Fryslân. Vandaag presenteerde formateur Klaas van Weperen een coalitieakkoord, met de hoofdlijnen voor het beleid tot 2027. (Samen werken aan water, voor […]

Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Water

Gerben de Boer en Frank Jorna uit Súdwest vrijwel zeker in dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân

Na stemming op dinsdag 23 mei maken, vrijwel zeker, drie melkveehouders deel uit van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân: Gerben de Boer uit Tirns, Frank Jorna uit Easterwierrum en Cees Pieter van Burgsteden uit Oosterwolde. Gerben de Boer vertegenwoordigt BBB en neemt de verantwoordelijkheid voor de beleidsonderdelen watersysteem, zoetwaterbeheer en veenweideprogramma. Hij beschikt over […]

Categorieën
Economie Financiën Fryslân Landbouw Natuur en milieu Water

Toekomst van Friese platteland begint vandaag

(tekst: provinsje Fryslân) De toekomst van het Friese platteland staat centraal in het concept gebiedsprogramma van het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG). Fryslân wil werk maken van de opgaven voor natuur, klimaat, water en landbouw. En daarbij een vitaal platteland behouden. De conceptversie wordt de komende maand voorgelegd aan alle betrokken partijen voor een reactie. […]

Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politiek Water

Dieper baggeren van vaargeul Boontjes in de Waddenzee: it kin nèt!

Elsa van der Hoek, Statenlid GrienLinks, wil van het college van Gedeputeerde Staten weten waarom het besluit over het meer of minder baggeren van de vaargeul de Boontjes in de Waddenzee opnieuw uitgesteld is. Van der Hoek: “Er wordt tien keer meer slib uit de geul gehaald dan verwacht. Uit de recente onderzoeken blijkt dan […]

Categorieën
Columns Godsdienst Landbouw Overheid Politiek Water

Bert Luijendijk: ‘Gun boeren een deal zoals die van de schippers’

(tekst: opiniërend artikel van Bert Luijendijk op NieuweOogst.nl) Er zijn diverse overeenkomsten te benoemen tussen de crises in de binnenvaartsector aan het eind van de vorige eeuw en de huidige onvrede bij de boerenbedrijven. Een evenredige vrachtverdeling bood de binnenvaartsector sinds de jaren dertig bestaanszekerheid met door de overheid vastgestelde minimumtarieven voor het vervoer. Maar […]

Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Water

LTO Noord vindt Friese water- en bodemvisie ‘schokkend’

(tekst: Tienke Wouda op NieuweOogst.nl) Als het aan provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ligt, gaat het veenweidepeil in Friesland in de toekomst in de zomer geleidelijk naar plasdras, een drooglegging van 0 tot maximaal 20 centimeter. LTO Noord noemt deze visie ‘schokkend’. Volgens de organisatie zal op veel plekken toekomstbestendige landbouw niet meer mogelijk zijn. […]