Categorieën
Beleid Interviews Overheid

Ombudsmannen: overheid moet haar gedrag veranderen

Bestaande wetten en regels zouden genoeg ruimte bieden om burgers te helpen. (tekst: Koen Enneking op BinnenlandsBestuur.nl) De overheid lost problemen in de praktijk vaak op met meer regels, wetten en ingewikkelde processen. Dat terwijl de meeste problemen van burgers hiermee niet worden voorkomen of opgelost. Dat schrijven de Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman in […]

Categorieën
Beleid Commentaar Financiën Geschiedenis Onderwijs

DE ONDERWIJSZAAK (3): DE HOS-NOTA

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd er door CDA-minister Deetman van Onderwijs flink bezuinigd op salarissen. Daarvoor zette hij de beruchte HOS-nota in ofwel de Herstructurering Onderwijs Salarisstructuur. Met name toekomstige docenten werden de dupe, want de nota hield in dat ze minder kregen betaald dan oudere collega’s. Deze laatste groep werd […]

Categorieën
Beleid Klimaat Onderzoek Overheid Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

‘Het klimaatbeleid is te technocratisch’

Onderzoek van de Vrije Universiteit en het PBL met honderd rijksambtenaren. (tekst: Jurgen Tiekstra op BinnenlandsBestuur.nl) Vanuit de gedachte dat goed klimaatbeleid alleen maar geboren kan worden uit een getransformeerde beleidscultuur, deden zo’n honderd rijksambtenaren de afgelopen twee jaar mee met de Lerende Evaluatie Klimaatbeleid. Het gaat om de ministeries van Economische Zaken, Landbouw, Infrastructuur […]

Categorieën
Beleid Economie Nederland Onderzoek

STRABO: Het rampenplan van de autoluwe binnenstad, toegelicht met nieuw en feitelijk onderzoek

(voorpublicatie, komt binnenkort ook beschikbaar in de vakmedia) Autoluw beleid is een ramp voor de retail en ook voor de complete binnenstad. Omdat er onlangs onderzoek is uitgevoerd door Platform Binnenstadsmanagement, waarmee het belang van de auto op de retailomzet in de binnenstad op incorrecte wijze wordt teruggedrongen, krijgt het autoluwe beleid echter wél een steun […]

Categorieën
Beleid Verkeer Vervoer

Autobezoeker zorgt voor leeuwendeel retailomzet en de denkfout van Platform Binnenstadsmanagement

(Dit artikel is met toestemming van Hans van Tellingen, een van de auteurs, op BREKT.NL geplaatst.) De autobezoeker is verreweg de grootste omzetverschaffer voor winkels, winkelcentra, winkelgebieden en binnensteden. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Onlangs is er over dit onderwerp door Platform Binnenstadsmanagement nieuw onderzoek verricht in achttien binnensteden. Onze complimenten voor […]

Categorieën
Beleid Financiën Fryslân Natuur en milieu Politiek

GrienLinks wil duidelijkheid over kosten aquaducten

(tekst: persbericht op Liwwadders.nl) In Fryslân zijn vijf bruggen op de vaarweg Lemmer-Delfzijl aan vervanging toe, onder meer bij Spannenburg en Kootstertille. Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit vervanging door een nieuwe brug of een aquaduct. Statenfractie GrienLinks vraagt zich af wie die keuze mag maken, wat dat kost, en of de belangen van […]

Categorieën
Beleid Fryslân Politiek

Oanpassing Omjouwingsferoardering

(tekst: provinsje Fryslân) It kolleezje fan Deputearre Steaten hat it ûntwerp fan de oanpassing fan de provinsjale Omjouwingsferoardering fêststeld. Dat ûntwerp leit fan 2 april oant en mei 13 maaie 2024 op besjen. Ynwenners, organisaasjes en oerheden kinne yn dy perioade reagearje op de wizige feroardering. Yn de Omjouwingsferoardering steane alle regels foar it fysike […]

Categorieën
Beleid Europa Landbouw Nederland Politiek

Cor Pierik trekt motie in: ‘BBB blijft zich met hand en tand verzetten tegen generieke korting’

(tekst: Veldpost) BBB trekt een motie in die al anticipeert op een generieke korting. Na het indienen hiervan ontstond flinke onrust onder boeren. Tweede Kamerlid Cor Pierik (BBB) geeft tekst en uitleg. BBB deed een verzoek aan de regering om bij een telling voor de vaststelling van een eventuele generieke dier- of fosfaatrechtenkorting, een referentieperiode […]

Categorieën
Beleid Landbouw Natuur en milieu Politiek

DE NIEUWE DENKTANK: ONZE PLANNEN VOOR 2024

Anderhalf jaar na de start van De Nieuwe Denktank is het moment aangebroken om te versnellen. Vorig jaar boekten we onze eerste successen. We hebben met in- en externe deskundigen een volledig, concreet toepasbaar en juridisch houdbaar alternatief voor het stikstofbeleid uitgewerkt: beter voor mens, natuur en economie, eerlijker en minder bureaucratisch dan het huidige […]

Categorieën
Beleid Fryslân Klimaat Natuur en milieu Politiek

Extinction Rebellion Fryslân: provincie houdt zich niet aan het mensenrecht – Gesprek met directeur Jelmer Algra 

(tekst: persbericht op Liwwadders.nl) Extinction Rebellion Fryslân: “Provincie houdt zich niet aan het mensenrecht dat iedereen in Fryslân recht heeft op een schone, gezonde en duurzame leefomgeving”  Actievoerders van Extinction Rebellion Fryslân gaan dinsdag 19 maart van 16.00 tot +/- 17.00 uur in gesprek met directeur Jelmer Algra van de provincie Fryslân.   De actievoerders van XR zullen Algra duidelijk maken dat […]