Categorieën
Beleid Dieren Landbouw Natuur en milieu Onderzoek

‘Aanzienlijke variatie in duurzaamheidsprestaties boeren’

(tekst: Job Hiddink op NieuweOogst.nl) LNV investeert de komende jaren 10 miljoen euro extra in doelsturing binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de ontwikkeling van kritische prestatie-indicatoren (kpi’s). Dit staat in de begroting voor 2024. Doel is om duurzaamheidsprestaties van boeren integraal meetbaar te maken. Maar dat is soms best lastig. Leest u […]

Categorieën
Beleid Fryslân Nederland Politiek Wonen

Provinsje en Fryske gemeenten wolle dúdlikens foar wenningbou yn de regio

(tekst: provinsje Fryslân) Fryske bestjoerders freegje de minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering him oan de makke ôfspraak yn de regionale wendeals te hâlden. Dêr is ôfpraat dat Fryske gemeenten in mienskiplike oanfraach dwaan kinne foar lytsere kearnen foar de Woningbouwimpuls (WBI ). Yn in konsultaasjeronde foar de wizige regeling liket dizze ôfspraak net neikommen […]

Categorieën
Beleid Politiek Súdwest

Jacoline Engelmoer, raadslid Nieuw Sociaal, over het grootste bestemmingsplan in Nederland (Súdwest)

Keek op de Week is een blik op de politiek van Nieuw Sociaal, die 2 raadszetels heeft in de raad van Súdwest-Fryslân. In deze editie, nummer 39, schrijft Jacoline Engelmoer over haar ervaringen met een complex onderwerp: het grootste bestemmingsplan van Nederland, dat van toepassing is op de grootste gemeente van ons land: Súdwest-Fryslân. Raadslid […]

Categorieën
Beleid Interviews Landbouw Overheid Politiek

Harm Holman (NSC) is ‘bang dat sector over paar jaar om zeep is geholpen’

(tekst: Veldpost op veld-post.nl) Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, wil het stikstofbeleid op de kop gooien. De veestapel moet afgestemd worden op de hoeveelheid grond in ons land en ook kan de piekbelastersaanpak volgens de partij de prullenbak in. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens het landouwdebat van LTO Nederland en ledenblad […]

Categorieën
Beleid Overheid Politiek

Tweede Kamer schaart zich voorzichtig achter ruimere inlichtingenwet

(tekst: Villamedia/ANP) De Tweede Kamer schaart zich voorzichtig achter de tijdelijke, ruimere inlichtingenwet. Met die wet kunnen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) sneller zicht krijgen op spionagepogingen van landen als Rusland of China. Politieke partijen maakten zich zorgen of de privacy van burgers niet in de knel […]

Categorieën
Beleid Financiën Politiek

OPROEP AAN LIJSTSTREKKERS: STOP DUBBELE VERHOGING BIERBELASTING

(tekst: Nederlandse Brouwers) Op zaterdag 14 oktober komt een oproep met als titel ‘De maat is vol’ in een aantal media. Hierin worden de lijstrekkers en hun partijen opgeroepen om af te zien van deze desastreuse maatregel. Daarnaast staat sinds twee weken een petitie online die nu al ruim 55.000 handtekeningen heeft gekregen en die […]

Categorieën
Beleid Súdwest

Gemeente Súdwest-Fryslân doet al ervaring op met registratie impactvolle algoritmes

(tekst: Centric/BinnenlandsBestuur.nl) Als overheid moet je inwoners altijd kunnen uitleggen hoe je een bepaald besluit hebt genomen. Dat betekent ook inzage geven in de algoritmes die je gebruikt. Verschillende gemeenten doen ervaring op met het doorgronden en registreren van impactvolle algoritmes. Zoals de gemeente Súdwest-Fryslân. De overheid gebruikt steeds vaker algoritmes, bijvoorbeeld om haar dienstverlening […]

Categorieën
Beleid Landbouw Natuur en milieu Nederland Onderzoek Politiek

Minister Van der Wal de mist in met uitleg over stikstofonderzoek Universiteit Amsterdam

(tekst: Stichting Agrifact) Op 29 september 2023 reageert Christianne Van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, op het stikstofonderzoek van Universiteit van Amsterdam. In haar brief verwart de Minister het begrip depositie voortdurend met concentratie en verspreiding. Daardoor kloppen nogal wat van haar beweringen niet. Depositie is de hoeveelheid stikstof (de kilo’s) die op de bodem […]

Categorieën
Beleid Ethiek Sociaal

Stop met het werven van pleegouders

(tekst: Manouk Visser op SocialeVraagstukken.nl) Al jaren zijn er te weinig pleegouders. Pleegzorg Nederland rapporteerde op 31 december 2022 dat er 561 kinderen wachtten op een plek bij een pleegouder. Het aantal nieuwe pleeggezinnen neemt sinds 2015 af en was in 2022 historisch laag (Jeugdzorg Nederland, 2023, p. 4). Toch blijft het werven van pleegouders in beleidsstukken […]

Categorieën
Beleid Financiën Onderwijs Onderzoek

Minder studenten, hogere kosten, minder geld: RUG maakt zich grote zorgen

(tekst: Giulia Fabrizi op ukrant.nl) De financiële toekomst van de RUG is hoogst onzeker. Door onder meer oplopende energiekosten, een tegenvallende tegemoetkoming van het Rijk en dalende studentenaantallen vreest de universiteit grote problemen. ‘De universiteit wordt geconfronteerd met een behoorlijk aantal tegenvallers en die lijken allemaal tegelijk te komen’, zegt collegevoorzitter Jouke de Vries.  De […]