Categorieën
Beleid Cultuur Onderzoek Sociaal

Het nationale humeur over de samenleving ontleed

(tekst: Bram Geurkink en Emily Miltenburg op SocialeVraagstukken.nl) Terugkerende lezers van Sociale Vraagstukken zullen denken: nóg een studie naar maatschappelijk onbehagen? Al in 2013 riep de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling op dit onbehagen niet te beschouwen als het einde van een maatschappelijk debat, maar als het begin. En om de meerstemmigheid erachter te erkennen, met onbehagen als […]

Categorieën
Beleid Europa Landbouw Natuur en milieu Overheid Politiek

Meer dan 175 boeren in Limburg geïnteresseerd in stoppen

(tekst: Tienke Wouda op NieuweOogst.nl) Meer dan 175 Limburgse boeren hebben bij de provincie gemeld dat ze interesse hebben in het beëindigen van hun bedrijf. Dat stelt een woordvoerder van de provincie. De Europese Commissie gaf begin deze maand groen licht voor de piekbelastersaanpak. Boeren bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen zich laten uitkopen via twee […]

Categorieën
Beleid Economie Financiën Sociaal

VERSTERK DE VEERKRACHT VAN DE ZZP-ER

(teks: Paul de Beer op SocialeVraagstukken.nl) Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn kwetsbaar. Dat is een van de redenen voor de regering om strengere eisen te stellen. Zo wordt overwogen een minimumuurtarief in te voeren: wie minder dan 35 euro per uur verdient, moet een arbeidsovereenkomst als werknemer krijgen. Dan heb je ook recht op het minimumloon […]

Categorieën
Beleid Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

STOOMCURSUS STIKSTOF VOOR STATENLEDEN

(tekst: De Nieuwe Denktank) De Nieuwe Denktank kijkt terug op een geslaagde eerste editie van onze Stoomcursus Stikstof voor Statenleden. Op 20 april verzamelde zich in Zwolle een politiek divers gezelschap. Statenleden van veel verschillende fracties zijn door de coauteurs van het stikstofrapport van DND bijgespijkerd over de mogelijkheden die de provincie heeft om haar eigen […]

Categorieën
Beleid Fryslân Landbouw Natuur en milieu

Boeren in Zuidoost-Friesland hoeven minder stikstof te reduceren

(tekst: Tienke Wouda op NieuweOogst.nl) Boeren in Zuidoost-Friesland hoeven vermoedelijk minder stikstof te reduceren dan de provincie aanvankelijk voor ogen had. Om de provinciale opgave van 47 procent reductie te halen, koerst Fryslân op generiekere maatregelen voor alle boeren. Het provinciebestuur verwacht dinsdag met een concept-Fries Programma Landelijk gebied (FPLG) te komen. De nieuwe Gedeputeerde […]

Categorieën
Beleid Financiën Fryslân Natuur en milieu Politiek

Provinsje: Ruim 2 miljoen IMF-subsidie voor verduurzaming

(tekst: provinsje Fryslân) De noodzaak voor het verduurzamen van gemeenschapsvoorzieningen is van groot belang voor het voortbestaan van verenigingen en stichtingen, en daarmee voor de leefbaarheid in Fryslân. Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt de provincie Fryslân voor 2.325.000 euro  subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Per aanvraag is 35.000 euro beschikbaar en […]

Categorieën
Beleid Landbouw Natuur en milieu Politiek

LTO: Nederlands stikstofbeleid is onwerkbaar blijkt weer uit natuurdoelanalyses

(tekst: persbericht LTO) In de afgelopen weken zijn in verschillende provincies natuurdoelanalyses (NDA’s) verschenen. In Noord-Brabant is als gevolg daarvan de vergunningverlening met onmiddellijke ingang stopgezet. Bestudering van deze NDA’s laat zien dat de meerderheid van de trends in de natuur überhaupt niet bekend is. In Noord-Brabant blijkt dat van meer dan 50% van alle habitats […]

Categorieën
Beleid Nederland

Planbureau fantaseert over Nederland in 2050

(tekst: Binnenlands Bestuur) Rapport met vier toekomstscenario’s op basis van politieke opvattingen. In het nieuwe rapport Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050 probeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zich in te denken hoe ons land er over 27 jaar uit kan zien. Het gaat hier om een denkoefening, bedoeld voor bestuurders die de […]

Categorieën
Beleid Europa Landbouw Natuur en milieu Politiek

Europese Commissie: ‘Minder veehouderijen hoeven hun uitstoot te verminderen’

(tekst: Veldpost) Volgens de Europese Commissie is het niet juist dat de Europese Richtlijn Industriële Emissie veel meer varkens- en pluimveehouders treft met strengere uitstootregels dan aanvankelijk was aangekondigd. ‘Door het nieuwe voorstel van de Europese Commissie (EC) krijgen juist minder veehouders te maken met strengere regels. Tegelijktijd zorgt het voorstel ervoor dat de grootste […]

Categorieën
Beleid Economie Financiën

Hein Schumacher: flinke tegenwind FrieslandCampina door inflatie

(tekst: Nieuwe Oogst) Na een jaar met goede financiële resultaten heeft FrieslandCampina volgens CEO Hein Schumacher nu te maken met ‘flinke tegenwind’. Door de hoge inflatie is er sprake van vraaguitval. De inflatie is nu minder hoog dan in de tweede helft van 2022, maar jaar op jaar is er nog steeds inflatie, waarschuwt de […]