Categorieën
Overheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Uitstroom overheid ‘ongewenst hoog’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Hr-managers merken dat de uitstroom van medewerkers het afgelopen jaar hoger is dan gewenst. Die zorgen spannen de kroon bij de overheid. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ook voor een hogere uitstroom bij overheidsorganisaties. En die uitstroom is hoger dan gewenst, vindt bijna twee derde van de hr-verantwoordelijken. Dat blijkt uit […]

Categorieën
Onderwijs Overheid

‘Geen nieuwe schoolgebouwen zonder extra geld rijk’

(tekst: Binnenlands Bestuur) De huidige subsidieregelingen zorgen niet voor toekomstbestendige schoolgebouwen, aldus gemeenten en schoolbesturen. Schoolbesturen en gemeenten willen dat het rijk structureel meer geld uittrekt voor de verbetering en de vervanging van verouderde schoolgebouwen. Anders verandert er volgens hen niets. In een brief vragen ze de Tweede Kamer om steun. Leest u verder via: […]

Categorieën
Boeken Commentaar Cultuur Kunst Overheid Politiek

Wynia’s Week: Alleen brand kon naïef multicultureel woonexperiment stoppen

ASIEL Amsterdams woonproject gaf jonge statushouders volop gelegenheid tot wangedrag, schrijft René ter Steege| BEELDVORMING Roderick Veelo met een voorproefje uit zijn boek De schijn regeert: Ook media moffelen allochtone problemen weg. Bestel HIER | PENSIOEN Omstreden wet wordt er met smeermiddel en chantage doorgedrukt, denkt Menno Tamminga | PLAKTIVISTEN Wokisten kunnen zelf woke-kunst maken […]

Categorieën
Nederland Overheid Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Gemeenten willen uitstel omgevingswet tot 2014

(tekst: Binnenlands Bestuur) Inwerkingtreding van de Omgevingswet in januari 2024 is volgens onder meer de vier grote steden realistischer dan invoering op 1 juli 2023. Een twintigtal voornamelijk grote gemeenten ziet het niet zitten om de Omgevingswet al op 1 juli volgend jaar te laten ingaan. Een verantwoorde invoering van die wet kan op zijn […]

Categorieën
Overheid Sociaal

Helft alleenstaande vluchtelingen wordt herenigd met familie

(tekst: CBS) Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers. Voor 51 procent van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam, is binnen vijf jaar familie naar Nederland overgekomen. Voor andere asielzoekers was dit 27 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Tussen 2014 en 2020 […]

Categorieën
Overheid Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

De ‘macht’ van de waarnemer

(tekst: Binnenlands Bestuur) De waarnemend burgemeester is meer een ‘passant’ en kan daardoor onafhankelijker opereren dan een kroonbenoemde burgemeester. Waar een kroonbenoemde burgemeester nog wel eens op zijn tellen moet passen, omdat hij politiek kwetsbaar kan zijn, is de waarnemend burgemeester meer een ‘passant’. Hij kan zich daardoor over het algemeen meer veroorloven. ‘Ze houden […]

Categorieën
Overheid Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

VNG: ambtenaar 8% erbij in 2 jaar

(tekst: Binnenlands Bestuur) Een laatste bod is het niet, maar met 8 procent salarisverhoging en 2 extra vakantiedagen hoopt de VNG een nieuwe cao te kunnen afsluiten. De gemeentelijke werkgevers willen een tweejarige cao waarbij ambtenaren er in totaal 8 procent op vooruit gaan. Ze stellen ook voor het aantal bovenwettelijke vakantiedagen stapsgewijs te verhogen […]

Categorieën
Ethiek Overheid Sociaal

Rol burgerlijke stand verandert door nieuwe Transgenderwet

(tekst: Binnenlands Bestuur) ‘Trans personen zijn zich vaak niet bewust van alle consequenties. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet hen daarover voorlichten.’ Na de invoering van de nieuwe transgenderwet moeten ambtenaren van de burgerlijke stand transgenders actief voorlichten over de consequenties van de wijziging van de geslachtsregistratie. Weigerambtenaren worden niet verwacht. Leest u verder […]

Categorieën
Overheid Politiek Sociaal

‘Overheid heeft zich deels van eigen slagkracht beroofd’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Door morele, cognitieve en maatschappelijke tekorten verliest de overheid aan gezag, signaleert de ROB. Hoe is dat terug te winnen? Investeringen in de bekwaamheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid van de overheid zijn noodzakelijk om het gezag terug te winnen. Tot die conclusie komt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De overheid heeft […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Overheid Politiek

Nieuwe brandbrief van Overijssel aan minister over PAS-melders

(tekst: Binnenlands Bestuur) De Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben woensdag in een brief een dringende oproep gedaan aan Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof. De Provincie weet zich geen raad meer met de talloze verzoeken tot handhaving door milieuorganisaties als Mobilisation for the Environment (MOB) gericht tegen de zogenaamde PAS-melders. Deze PAS-melders zijn veehouders die […]