Categorieën
Overheid Súdwest Wonen

Súdwest wil 2,6 miljoen van het Rijk voor snellere woningbouw

Súdwest-Fryslân doet voor het project Woonregio Súdwest-Fryslân een subsidieaanvraag bij het Rijk voor het versneld toevoegen van meer betaalbare woningen in zes deelprojecten. Met de aanvraag van 2,6 miljoen subsidie wil de gemeente het tekort aan betaalbare en geschikte woningen oplossen. Het gaat om woningen in zes locaties in Workum-Zuid, Woudsend-It Skar, Scharnegoutum-Noord, Boazum, Sneek-Harinxmaland […]

Categorieën
Economie Financiën Overheid

Toeristenbelasting met sprong omhoog

(tekst: Binnenlands Bestuur) In 2023 betalen toeristen gemiddeld 11,7 procent meer aan toeristenbelasting dan in 2022. Net als vorig jaar heffen negen van de tien gemeenten die belasting. De hondenbelasting daalt juist, met bijna 15 procent. Liefst 17 procent van de gemeenten die in 2022 nog hondenbelasting kenden, schaft die belasting nu af. Dat blijkt […]

Categorieën
Overheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Veel gemeenten treuzelen met anti-discriminatie

(tekst: Adriaan de Jong op BinnenlandsBestuur.nl) Bijna twee op de drie gemeenten hadden in 2022 geen antidiscriminatiebeleid – een minimale verbetering ten opzichte van vijf jaar eerder. Slechts een derde van alle gemeenten voert actief beleid tegen discriminatie. Dat kan en moet beter, vindt onderzoeker Hanneke Felten. Er is een rijk palet aan acties die […]

Categorieën
Overheid Súdwest

Griffies komen te weinig aan adviestaak toe

(tekst: Binnenlands Bestuur) Om hun lokale ambities te verwezenlijken, leunen gemeenteraden sterk op ondersteuning en advies van griffies. Gezien de toenemende hoeveelheid en complexiteit van onderwerpen waarmee gemeenten te maken krijgen, wordt de roep om de griffies te versterken steeds sterker. Is dat terecht? Necker deed er onderzoek naar. Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/drukke-griffies-komen-te-weinig-aan-adviestaak-toe

Categorieën
Overheid Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

‘Lokale’ kandidaten, regionaal geluid tegenover ‘stapelaars’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Stikstofplannen, zonnevelden, meer geld naar het openbaar vervoer of juist naar autowegen. Dat de Provinciale Staten belangrijk werk doen, is duidelijk. Maar wie zíjn die mensen in het Provinciehuis, en wat drijft ze? Anders dan Kamerleden opereren Statenleden vaak in stilte. In deze serie zet Binnenlands Bestuur een aantal kandidaten uit een specifieke groep […]

Categorieën
Ethiek Natuur en milieu Overheid Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Akkerbouwer Boelo ten Have blijft sceptisch na rapport gaswinning Groningen: ‘Zo voorspelbaar’

(tekst: Veldpost) Akkerbouwer Boelo ten Have uit Drieborg (GR) kijkt met een realistische blik naar de conclusies en aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie over zestig jaar gaswinning in Groningen. „De commissie legt het ei, maar ik denk niet dat het uitgebroed gaat worden. Kijk maar naar de toeslagenaffaire. Daar schiet het ook niet op.” Hij […]

Categorieën
Natuur en milieu Overheid Súdwest

‘Alle ballen Omgevingswet op kleine gemeenten’

(tekst: Martin Hendriksma op Binnenlands Bestuur) Onder de Omgevingswet moeten gemeenten straks integraal werken. Vooral de kleinere worstelen volgens Nicole Groen nog volop. Een paar jaar lang combineerde Nicole Groen (53) haar baan als ambtenaar bij de directie ruimte en duurzaamheid  van de gemeente Amsterdam met een lidmaatschap van de raad in Landsmeer (12.000 inwoners). […]

Categorieën
Economie Financiën Fryslân Overheid

Fryslân stimulearret ynnovatyf ûndernimmen mei MIT-subsydzjes

(tekst: provinsje Fryslân) It programma MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimulearret ynnovative ûntwikkelingen. Foar twa fan de subsydzjes út it MIT-programma is foar Noard-Nederlân fan ‘t jier 7 miljoen euro beskikber: MIT Haalbaarheid en MIT Research & Development (R&D) Samenwerking. De earste subsydzje kin fan 4 april ôf oanfrege wurde by it Samenwerkingsverband Noord Nederland […]

Categorieën
Overheid Sociaal

Ondersteuning voor werkzoekenden schiet tekort

(tekst: Binnenlands Bestuur) Ook de inkomensondersteuning is onvoldoende: één op de vijf bijstandsontvangers kampt met schulden. De arbeidsmarkt staat te springen om personeel, maar toch lukt het gemeenten en uitkeringsinstantie UWV niet om werkzoekenden aan een baan te helpen. Zeker één op de drie klanten van de zogenaamde re-integratieondersteuning, krijgt onvoldoende hulp. Professionals hebben vaak […]

Categorieën
Overheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Help, een sociaal werker achter de voordeur

(tekst: Thomas Kampen op SocialeVraagstukken.nl) De overheid komt steeds vaker achter de voordeur van mensen. Dat is niet vanzelfsprekend. In het verleden rustte er zelfs een taboe op wat toen ‘huisbezoek’ heette. Dat veranderde eind negentiende eeuw toen pioniers als Johanna ter Meulen en Louise Went binnen het woningmaatschappelijk werk bij mensen thuiskwamen en hen […]