Categorieën
Beleid Financiën Overheid Politiek Sociaal

‘Er mist een miljoen in de miljoenennota’

( tekst: Peter Brouwer, Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt, Goldschmeding Foundation op Liwwadders.nl) De Miljoenennota gaat al lang niet meer over miljoenen, maar over miljarden euro’s. Maar als je goed leest, ontbreekt in al deze grote getallen echter een miljoen. Namelijk de miljoen mensen in Nederland die wel kunnen en willen werken, maar nog altijd niet meekomen op […]

Categorieën
Beleid Overheid

Rijk neemt afscheid van New Public Management

(tekst: Hans Bekkers op BinnenlandsBestuur.nl) Bedrijfsmatig werken was decennia het credo bij het rijk. Die tijd is voorbij, zo klinkt althans door in de begroting van BZK. Goodbye New Public Management als sturingsfilosofie op de Haagse departementen. Binnenlandse Zaken (BZK) neemt er als coördinerend ministerie bedrijfsvoering officieel afstand van. Doelmatigheid Dat blijkt uit de begroting […]

Categorieën
Economie Financiën Onderzoek Overheid Politiek

Koopkrachtmaatregelen voorkomen oploop armoede, overheidstekort verandert niet

(tekst: CPB) De plannen uit de Miljoenennota voor 2024 die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag presenteerde, leiden tot een koopkrachtverbetering van de lagere inkomens. Daarmee wordt een toename van het aantal personen onder de armoedegrens voorkomen en daalt het aantal kinderen in armoede. Omdat de maatregelen gedekt worden door lastenverzwaringen blijft het overheidstekort onveranderd ten […]

Categorieën
Overheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

VNG: Opzegtermijn ambtenaar van een naar twee maanden

(tekst: Hans Bekkers op BinnenlandsBestuur.nl) Medewerkers die willen vertrekken bij een gemeente moeten dat voortaan twee maanden van te voren aan de werkgever officieel kenbaar maken. Die afspraak wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vastleggen in de nieuw af te sluiten cao voor gemeenteambtenaren. VervangingDe opzegtermijn voor medewerkers wordt in 2024 twee maanden in […]

Categorieën
Overheid Politiek

DE NOABERSTAAT VAN BBB

(tekst: voorlopig-verkiezingsprogramma BBB, pagina 21-22) BBB gelooft dat Nederlanders een overheid verdienen die mensen vertrouwt en een overheid die vertrouwd kan worden. Een overheid waar jojo-beleid verleden tijd is. Een regeling moet ook volgend jaar nog bestaan. Een vergunning moet ook voor de komende jaren wat waard zijn. Een betrouwbare overheid is cruciaal voor vertrouwen. […]

Categorieën
Commentaar Natuur en milieu Overheid

MONIQUE VAN ETTEN: OVERHEID MOET DE BIOLOGISCHE MARKT STIMULEREN

Monique van Etten is verontwaardigd dat BBB de Friese Landbouwagenda wil wijzigen en de rol van biologisch boeren minder wil accentueren. De Leeuwarder Courant publiceert op 15 augustus een ingezonden stuk van Van Etten onder de titel ‘Geef biologische markt een eerlijke kans’. Van Etten beweert dat, zoals BBB ook vindt, een betere toekomst van […]

Categorieën
Boeken Cultuur Interviews Nederland Overheid Politiek

Herman Tjeenk Willink: ‘Politiek is (mee)besturen geworden en besturen vooral regelen’

INTERVIEW Herman Tjeenk Willink: ‘Politiek is (mee)besturen geworden en besturen vooral regelen (tekst: Koen Bruning op SocialeVraagstukken.nl) Herman Tjeenk Willink (1942) publiceerde recent zijn boek Het tij tegen. In dit interview kijkt hij naar de politieke werkelijkheid van nu. ‘Er is druk van buiten de politiek nodig om de politieke onmacht te doorbreken, ook van burgerinitiatieven.’ Was […]

Categorieën
Overheid Politiek

Minister onderzoekt uitbreiding gemeenteraad en Staten

(tekst: Maria Bouwman op BinnenlandsBestuur.nl) Het werk van lokale volksvertegenwoordigers zou lijden onder tijdgebrek. Onderzoek moet uitwijzen of uitbreiding verlichting kan bieden. Niet alleen de Tweede Kamer, ook de gemeenteraad en de Provinciale Staten worden mogelijk groter. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot, inmiddels opgevolgd door Hugo de Jonge, laat onderzoeken of de […]

Categorieën
De Fryske Marren Financiën Overheid Sociaal Súdwest

Rijk sloopt eigen ambities met korten gemeentefonds

(tekst: Stijn Vos op BinnenlandsBestuur.nl) Het rijk schiet zichzelf in de voet met de beoogde besparing van drie miljard op het gemeentefonds vanaf 2026. Dat blijkt uit het rapport ‘Taken en middelen in balans’ dat BMC in opdracht van de VNG opstelde. Belangrijke ambities van de landelijke overheid, die (deels) door gemeenten worden uitgevoerd, dreigen […]

Categorieën
Onderzoek Overheid Politieke en ambtelijke cultuur

Kwart ambtenaren dubt over toekomst als externe

(tekst: Hans Bekkers op BinnenlandsBestuur.nl) Veruit de meeste ambtenaren denken dat externe collega’s voor hetzelfde werk als dat zij zelf doen meer betaald krijgen. Moeten gemeenten en provincies vrezen voor een verdere leegloop van hun organisatie? Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en IenO Research blijkt dat een kwart van de ambtenaren niet uitsluit een overstap […]