Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de Friese literatuur (19e eeuw): de Halbertsma’s en de Rimen en teltsjes

Koudum speelt geen grote rol in de Friese literatuur. Als Koudum al een rol speelt, dan is het niet meer dan een figurantenrol. Je moet het soms ver zoeken en dat heb ik dan ook gedaan. Zo zag ik op mijn zoektocht dat de beroemde 19e-eeuwse schrijver en taalwetenschapper Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869 ), toen […]

Categorieën
Boeken Cultuur Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Klaas Werumeus Buning – No sa

“Kinsto Klaas Werumeus Buning net?”We zaten in de galerie in Koudum – waar we als bestuur van Stichting Utjouwerij DeRyp graag vergaderen – en er werden plannen gemaakt voor nieuwe uitgaven. Mijn beide medebestuursleden, door en door Workumers, begrepen maar nauwelijks dat ik zelfs niet van deze uit Workum afkomstige kunstschilder gehoord had. Die zou, […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Friese vertaling van John Steinbecks ‘Of Mice and Men’ gepresenteerd in It Heidenskip

Soms is het geweldig dat ik ‘gedwongen word’ tot het lezen van een boek dat ik uit mezelf waarschijnlijk niet zou lezen of herlezen. Dat herlezen gebeurde onlangs weer, omdat Utjouwerij DeRyp de Friese vertaling zou uitgeven van Of Mice and Men van Nobelprijswinnaar John Steinbeck (1902-1968). Het boek, in Amerika gepubliceerd in 1937, heb […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Overpeinzingen uit Koudum

Een Friese graphic novel

Niet voor niks schreef ik als slot van een van mijn vorige overpeinzingen uit Koudum dat het jammer was dat een boek niet als e-book verschenen was. Zo’n uitspraak vloeit me nu heel gemakkelijk uit de pen, hoewel ik dat tien jaar geleden niet voor mogelijk gehouden had. Als boekenliefhebber dacht ik dat een boek […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de literatuur: Gerrit Krol

De Nederlandse schrijver Gerrit Krol (1934-2013) is geboren en overleden in Groningen. Maar zijn vader, Idzard Krol werd geboren in Koudum (16 december 1906), zijn moeder Tjitske Groenhof kwam uit It Heidenskip. Gerrit Krol is vernoemd naar zijn opa die in Koudum woonde. Opa Gerrit Krol werd geboren in 1874, overleed in 1961 en is […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Elmar Kuiper  – In frjemde fûgel (2022)

Elmar Kuiper (1969) kennen we als dichter en beeldend kunstenaar. Hij laat op Facebook zien dat hij de laatste tijd weer verwoed schildert en hij publiceerde inmiddels acht dichtbundels, waarvan zes in het Fries en twee in het Nederlands. Voor het najaar staat een derde Nederlandse dichtbundel aangekondigd. Dat hij deze zomer een Friese verhalenbundel […]

Categorieën
Dieren Natuur en milieu Overpeinzingen uit Koudum

De zeearenden van Koudum

In de periode dat mijn vrouw en ik van Noord-Holland naar Koudum verhuisden, kwamen van de andere kant, vanuit Duitsland namelijk, twee zeearenden naar Koudum gevlogen. Nog niet als echtpaar, want de vogels vonden elkaar ergens in de bosjes aan de Fluessen tegenover vakantiepark De Kuilart. En wat hebben de zeearenden van Koudum het goed […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Fryslân yn de Gouden Iuw

In 2020 publiceerde Philippus Breuker, oud-medewerker van de Fryske Akademy en oud-hoogleraar Nederlands en Fries, een boek over zijn woonplaats Boazum in de Gouden eeuw. Dat was een boek over het dagelijks leven van gewone mensen in een (Friese) dorpsgemeenschap. In 2022 komt hij nu met een vervolg: Fryslân yn de Gouden Iuw. Het is […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

HET FRIES IN KOUDUM

Toen ik door oude nummers van de Koudumer dorpskrant Bulte Nijs bladerde, was een van de zaken die mij opvielen de aanwezigheid van het Fries. In de beginperiode, in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw, waren artikelen in het Fries ruim aanwezig. Opvallend was ook dat boven Nederlandstalige stukjes vaak een Friese titel […]

Categorieën
Overpeinzingen uit Koudum

Galamadammen, Jac. P. Thijsse en Koudum

Toen ik een paar jaar in Koudum woonde, liep daar opeens mijn oud-collega J. door de Hoofdstraat. Dat was een aangename verrassing, vooral omdat het een collega was waarmee ik goed kon opschieten, ook al gaf hij een heel ander vak dan ik. En wat een toeval dat hij hier loopt, dacht ik, maar dat […]