Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de literatuur (19e eeuw): Jacob van Lennep – De roos van Dekama (1836)

De historische roman De roos van Dekama van Jacob van Lennep (1802-1868) speelt zich deels in Súdwest-Fryslân af. Koudum wordt drie keer genoemd in het boek dat wel een paar honderd bladzijden telt. Drie keer genoemd, dat zeg ik nu wel, maar als ik eerlijk ben wordt ‘Koudum’ maar twee keer genoemd, de derde keer […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Niet gecategoriseerd Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Over leeuwerik en grutto, Troelstra en landschapspijn

In 2019 verscheen Mijn harp is voor jou. Gedichten van Piter Jelles Troelstra (1860-1930). Het is een bloemlezing uit de Friese gedichten van Troelstra met een Nederlandse vertaling van Abe de Vries daarnaast. De Vries schreef ook een tien pagina’s tellende inleiding waarin hij helder en kort het Fries dichterschap van Troelstra beschrijft. Het boek […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

HET FRIES IN KOUDUM

Toen ik door oude nummers van de Koudumer dorpskrant Bulte Nijs bladerde, was een van de zaken die mij opvielen de aanwezigheid van het Fries. In de beginperiode, in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw, waren artikelen in het Fries ruim aanwezig. Opvallend was ook dat boven Nederlandstalige stukjes vaak een Friese titel […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Een boek over een invaldocent: Koos Tiemersma – De ynfaller

Met iets meer dan gewone belangstelling begon ik aan de nieuwste Friese roman van Koos Tiemersma. Ten eerste heb ik Tiemersma als schrijver aardig hoog zitten, ten tweede vond ik de titel extra interessant: De ynfaller. Toen ik – na mijn pensioen – nog maar net in Koudum woonde, ben ik ook een blauwe maandag […]

Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de literatuur: Jef Last

De Nederlandse schrijver Jef Last (1898-1972) was een geëngageerd schrijver en een avontuurlijk man. Hij had een zeer interessant leven dat ook zeer boeiend beschreven is door zijn biograaf Rudi Wester in het boek Bestaat er een raarder leven dan het mijne? Jef Last 1898-1972 uit 2021. Zijn boeken worden nu bijna niet meer gelezen, […]

Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Wim Zorn – De verkeerde zoon. Een autobiografie die leest als een roman

Eind juni verscheen het boek De verkeerde zoon van Wim Zorn uit Koudum. Wim Zorn (Utrecht, 1940) ken ik als kunstenaar en als dorpsgenoot. Maar dat hij (een internationaal gewaardeerde) kunstenaar zou worden, lag bepaald niet voor de hand, zo begrijp ik uit het boek over de eerste twintig jaar van zijn leven. Die jaren […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Overpeinzingen bij de nieuwe roman van Willem Verf

(betreft herhaling, WD) Al jarenlang schrijft de in Sneek geboren Willem Verf Friese romans waarin concrete maatschappelijke problematiek aangekaart wordt. Vaak kiest hij daarbij voor een meervoudig vertelperspectief. Ook al pakt dat de ene keer wat beter uit dan de andere keer, de boeken worden over het algemeen positief ontvangen. Het is aan te nemen […]

Categorieën
Boeken Fryslân Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

DE BIOGRAFIE VAN TONY FEITSMA

Koudum heeft een boekwinkel. Nu lees ik om diverse redenen het liefst van een e-reader, maar sommige boeken zijn daarvoor niet beschikbaar, zoals de meeste Friese boeken. Die bestel ik dus bij boekhandel Muizelaar. Dan moet je soms even geduld hebben, vooral als je vóór het weekend een boek bestelt. Dat is er pas op […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

SPANNUM EN WALING DYKSTRA

In een week tijd maakte ik twee keer het ritje van Koudum naar Spannum. Voor wie niet weet waar Spannum ligt: tussen Kubaard en Winsum. En voor wie het dan nog niet weet: tussen Bolsward en Leeuwarden. Nu is Spannum waarschijnlijk het meest bekend als woonplaats van wolkunstenares Claudy Jongstra. Die exposeerde eind vorig jaar […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

De biografie van Simke Kloosterman door Philippus Breuker

Toevallig sprak ik Philippus Breuker enkele weken voor de presentatie van zijn laatste boek De keunst as útwei. Biografy fan Simke Kloosterman (1876-1938). Toen hij over de te verschijnen biografie sprak, zei hij: “Het gaat je niet lukken om daar Koudum in tegen te komen”. Hij had natuurlijk gelezen dat ik in zijn boek over […]