Categorieën
Cultuur Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

BERT LOOPER OVER DE IDENTITEIT VAN KOUDUM

Bert Looper kreeg van Tresoar de mogelijkheid om een jaartje eerder te stoppen als directeur dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat stelde hem in staat om een soort afscheidstournee langs Friese steden en dorpen te houden. Koudum was de laatste van de 24 dorpen die hij op deze tournee aandeed. En de moeilijkste, zo zei […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

DRIEDUBBEL MOOI

Binnenkort krijgt Marita Mathijsen de Everwinus Wassenbergh Penning. Dat zal de gemiddelde lezer begrijpelijkerwijs niet veel – of misschien wel helemaal niks – zeggen, maar ik vind dat in driedubbel opzicht mooi. Ik zal uitleggen waarom en dan moet ik natuurlijk beginnen met wat die prijs inhoudt. De Everwinus Wassenbergh Penning – door de organisatoren […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Een boek over een invaldocent: Koos Tiemersma – De ynfaller

Met iets meer dan gewone belangstelling begon ik aan de nieuwste Friese roman van Koos Tiemersma. Ten eerste heb ik Tiemersma als schrijver aardig hoog zitten, ten tweede vond ik de titel extra interessant: De ynfaller. Toen ik – na mijn pensioen – nog maar net in Koudum woonde, ben ik ook een blauwe maandag […]

Categorieën
Boeken Cultuur Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Klaas Werumeus Buning – No sa

“Kinsto Klaas Werumeus Buning net?”We zaten in de galerie in Koudum – waar we als bestuur van Stichting Utjouwerij DeRyp graag vergaderen – en er werden plannen gemaakt voor nieuwe uitgaven. Mijn beide medebestuursleden, door en door Workumers, begrepen maar nauwelijks dat ik zelfs niet van deze uit Workum afkomstige kunstschilder gehoord had. Die zou, […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Elmar Kuiper  – In frjemde fûgel (2022)

Elmar Kuiper (1969) kennen we als dichter en beeldend kunstenaar. Hij laat op Facebook zien dat hij de laatste tijd weer verwoed schildert en hij publiceerde inmiddels acht dichtbundels, waarvan zes in het Fries en twee in het Nederlands. Voor het najaar staat een derde Nederlandse dichtbundel aangekondigd. Dat hij deze zomer een Friese verhalenbundel […]

Categorieën
Cultuur Muziek Overpeinzingen uit Koudum

BENT U EEN KOUDUMER?

‘Binne jo in Koudumer?’ Dat lijkt een eenvoudige vraag: ’Bent u een Koudumer?’ Maar ik vond het vrij moeilijk om daar een eenvoudig antwoord op te geven. Ik zat achter mijn bureau in onze galerie waar de expositie over 75 (+ 1) jaar van fanfare Nij Libben net was begonnen. De bezoekers kwamen uit Balk […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

HET FRIES IN KOUDUM

Toen ik door oude nummers van de Koudumer dorpskrant Bulte Nijs bladerde, was een van de zaken die mij opvielen de aanwezigheid van het Fries. In de beginperiode, in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw, waren artikelen in het Fries ruim aanwezig. Opvallend was ook dat boven Nederlandstalige stukjes vaak een Friese titel […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Niet gecategoriseerd Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Over leeuwerik en grutto, Troelstra en landschapspijn

In 2019 verscheen Mijn harp is voor jou. Gedichten van Piter Jelles Troelstra (1860-1930). Het is een bloemlezing uit de Friese gedichten van Troelstra met een Nederlandse vertaling van Abe de Vries daarnaast. De Vries schreef ook een tien pagina’s tellende inleiding waarin hij helder en kort het Fries dichterschap van Troelstra beschrijft. Het boek […]

Categorieën
Boeken Fryslân Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

DE BIOGRAFIE VAN TONY FEITSMA

Koudum heeft een boekwinkel. Nu lees ik om diverse redenen het liefst van een e-reader, maar sommige boeken zijn daarvoor niet beschikbaar, zoals de meeste Friese boeken. Die bestel ik dus bij boekhandel Muizelaar. Dan moet je soms even geduld hebben, vooral als je vóór het weekend een boek bestelt. Dat is er pas op […]

Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de literatuur (19e eeuw): Jacob van Lennep – De roos van Dekama (1836)

De historische roman De roos van Dekama van Jacob van Lennep (1802-1868) speelt zich deels in Súdwest-Fryslân af. Koudum wordt drie keer genoemd in het boek dat wel een paar honderd bladzijden telt. Drie keer genoemd, dat zeg ik nu wel, maar als ik eerlijk ben wordt ‘Koudum’ maar twee keer genoemd, de derde keer […]