Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

HET FRIES IN KOUDUM

Toen ik door oude nummers van de Koudumer dorpskrant Bulte Nijs bladerde, was een van de zaken die mij opvielen de aanwezigheid van het Fries. In de beginperiode, in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw, waren artikelen in het Fries ruim aanwezig. Opvallend was ook dat boven Nederlandstalige stukjes vaak een Friese titel […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Een boek over een invaldocent: Koos Tiemersma – De ynfaller

Met iets meer dan gewone belangstelling begon ik aan de nieuwste Friese roman van Koos Tiemersma. Ten eerste heb ik Tiemersma als schrijver aardig hoog zitten, ten tweede vond ik de titel extra interessant: De ynfaller. Toen ik – na mijn pensioen – nog maar net in Koudum woonde, ben ik ook een blauwe maandag […]

Categorieën
Overpeinzingen uit Koudum

Galamadammen, Jac. P. Thijsse en Koudum

Toen ik een paar jaar in Koudum woonde, liep daar opeens mijn oud-collega J. door de Hoofdstraat. Dat was een aangename verrassing, vooral omdat het een collega was waarmee ik goed kon opschieten, ook al gaf hij een heel ander vak dan ik. En wat een toeval dat hij hier loopt, dacht ik, maar dat […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Overpeinzingen uit Koudum

Een Friese graphic novel

Niet voor niks schreef ik als slot van een van mijn vorige overpeinzingen uit Koudum dat het jammer was dat een boek niet als e-book verschenen was. Zo’n uitspraak vloeit me nu heel gemakkelijk uit de pen, hoewel ik dat tien jaar geleden niet voor mogelijk gehouden had. Als boekenliefhebber dacht ik dat een boek […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Overpeinzingen uit Koudum

Koudum en de literatuur: Gerrit Krol

De Nederlandse schrijver Gerrit Krol (1934-2013) is geboren en overleden in Groningen. Maar zijn vader, Idzard Krol werd geboren in Koudum (16 december 1906), zijn moeder Tjitske Groenhof kwam uit It Heidenskip. Gerrit Krol is vernoemd naar zijn opa die in Koudum woonde. Opa Gerrit Krol werd geboren in 1874, overleed in 1961 en is […]

Categorieën
Cultuur Godsdienst Niet gecategoriseerd Overpeinzingen uit Koudum

Het Marcusevangelie en Erasmus

Hoeveel kerkgenootschappen Koudum ooit telde, weet ik als import-Koudumer natuurlijk niet precies. Maar getuige de kerkgebouwen – die lang niet allemaal meer als kerk fungeren – moeten het er aardig wat geweest zijn. Daar zal ik vast nog wel eens vaker over peinzen. Een van de kerkgenootschappen die in ieder geval nog wel bestaat en […]

Categorieën
Commentaar Kunst Overpeinzingen uit Koudum

EEN EXPOSITIE OPENEN

Toen wij zes jaar geleden naar Koudum verhuisden, deden we dat onder andere om daar een galerie te beginnen. Zo werd ik assistent-galeriehouder, ongeschoold dat wel. Een taak die daarbij hoorde, was zo nu en dan een praatje houden bij een opening. Niet direct een taak die ik uit mijn mouw schudt en dat merkte […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Niet gecategoriseerd Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Dodenherdenking in Koudum 4 mei 2022

In alle plaatsen waar ik gewoond heb, ben ik gewend om de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei bij te wonen. Een enkele keer lukte dat wegens omstandigheden niet, maar veel Dodenherdenkingen heb ik niet overgeslagen. Even twee minuten stilstaan bij oorlogsslachtoffers is nu ook weer niet zoveel moeite. Al moet ik zeggen dat vanwege een […]

Categorieën
Overpeinzingen uit Koudum

NAAR KOUDUM TOE

Dat deze overpeinzingen uit Koudum komen, had ik tien jaar geleden echt niet kunnen bedenken. Om te begrijpen hoe dat toch mogelijk geworden is, moeten we terug naar april 2016. “Waar ligt Koudum?” vroeg mijn vrouw. ”In de zuidwesthoek van Friesland, zeg maar zo’n beetje tussen Stavoren, Hindeloopen en Workum in, maar dan een paar […]