Categorieën
Onderzoek Politie Sociaal

Crisisbeleid heeft ‘gebiedsgebonden politie’ onvoldoende benut

(tekst: artikel het programma Politie en Wetenschap op Liwwadders.nl) Politiestraatwerk onder corona. Verbinding tussen landelijk beleid en lokale gemeenschap’ In het coronabeleid is het vermogen van de politie om lokaal maatwerk te leveren onvoldoende benut. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Politiestraatwerk onder corona’, uitgevoerd door NHL Stenden Hogeschool, Open Universiteit en de Politieacademie in opdracht […]

Categorieën
Economie Sociaal

‘Jacht op Nederlandse arbeidskrachten’

(tekst: persbericht Emigratiebeurs op Liwwadders.nl) Buitenlandse bedrijven en overheden maken jacht op Nederlandse arbeidskrachten. De enorme internationale personeelstekorten worden veroorzaakt door een inhaalslag na Corona, de sterk aantrekkende economie, vergrijzende samenleving en de grote investeringen in de energietransitie. Bedrijven en overheden presenteren zich nadrukkelijk op 1 en 2 april tijdens de 25e editie van de EmigratieBeurs […]

Categorieën
Economie Sociaal

Arbeidsmarkt zeer krap, nieuw personeel werven blijft moeilijk

(tekst: Binnenlands Bestuur) Het is steeds interessanter voor werknemers over te stappen. Om dat te voorkomen zouden werkgevers meer kunnen doen aan behoud van mensen. Ondanks een lichte daling van het aantal vacatures, was de arbeidsmarkt was eind vorig jaar nog steeds zeer krap. Dat blijkt uit de Spanningsindicator van UWV over het vierde kwartaal […]

Categorieën
Overheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Veel gemeenten treuzelen met anti-discriminatie

(tekst: Adriaan de Jong op BinnenlandsBestuur.nl) Bijna twee op de drie gemeenten hadden in 2022 geen antidiscriminatiebeleid – een minimale verbetering ten opzichte van vijf jaar eerder. Slechts een derde van alle gemeenten voert actief beleid tegen discriminatie. Dat kan en moet beter, vindt onderzoeker Hanneke Felten. Er is een rijk palet aan acties die […]

Categorieën
Economie Interviews Sociaal

Leo Lucassen: ‘Wie geen migratie wil, moet snijden in de economie’

(tekst: Tine Danckaers en Lisa Develtere op SocialeVraagstukken.nl) Geen thema is zo gepolariseerd als migratie. Historicus Leo Lucassen mengt zich in het verhitte debat gewapend met cijfers en pragmatisme. ‘Iemand moet het doen, onwaarheden met feiten te lijf gaan.’ Leo Lucassen moet een waaier aan visitekaartjes in zijn bureaulade hebben. Hij is hoogleraar arbeids- en […]

Categorieën
Onderzoek Sociaal

Kinderen bijstandsouders al vanaf verwekking op achterstand

(tekst: Yvonne Jansen op BinnenlandsBestuur.nl) Kinderen in gezinnen met bijstand staan vaak al vanaf hun verwekking al op achterstand. Risicofactoren in het gezin waarin ze opgroeien zijn onder meer een laag onderwijs- en welvaartsniveau van de ouders, scheiding en mentale gezondheid. Bij kinderen waarbij in de eerste duizend levensdagen geen bijstandsinkomen was, kwamen twee of […]

Categorieën
Beeldschoon Sneek Geschiedenis Politiek Sneek Sociaal

DE SNEEKER AANHANG VAN DREES

Een prachtige foto van Sneeker heren op de vensterbank van het Gerechtsgebouw op de hoek Marktstraat/Kleine Kerkstraat. De opname dateert uit 1956. Dit jaar loodste PvdA-minister Ko Suurhoff (1905-1967) van Sociale Zaken de AOW (Algemene Ouderdomswet) door het parlement. De AOW verving de noodwet Ouderdomsvoorziening van Drees uit 1947 die vanaf 65 jaar financiële ondersteuning […]

Categorieën
Economie Financiën Sociaal

Meeste mensen ontstijgen armoederisico van hun ouders

(tekst: persbericht CBS op Liwwadders.nl) Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden 25 jaar later in een eigen huishouden een armoederisico van 9,6 procent. Ruim 9 van de 10 kinderen uit een laag-inkomensgezin liepen dus later geen risico op armoede. In totaal maakte bijna 5,5 procent van de inwoners […]

Categorieën
Sociaal Zorg

Werkdruk werknemers ziekenhuizen terug op niveau van voor corona

(tekst: persbericht CBS op Liwwadders.nl) De helft van de werknemers in ziekenhuizen en in de overige medisch specialistische zorg vond in het tweede kwartaal van 2022 de werkdruk (veel) te hoog. Dat zijn er naar verhouding meer dan tijdens in 2020 en 2021, toen de ziekenhuizen te maken kregen met de gevolgen van de coronapandemie, […]

Categorieën
Economie Sociaal Zorg

Ziekteverzuim in vierde kwartaal 2022 opnieuw hoger

(tekst: CBS) Het ziekteverzuim van werknemers lag in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanaf 2016 is dat elk jaar zo geweest. Eind vorig jaar was het ziekteverzuim 5,6 procent. Dat is bijna net zo hoog als in 2000, toen het hoogste verzuim werd gemeten uit de […]