Categorieën
Columns Cultuur Sociaal

Yesim Candan: Spreek mijn naam goed uit

(tekst: column van Yesim Candan op RTLNieuws) Yesim − je moet van goeden huize komen om mijn naam in Nederland goed uit te spreken. Er zit namelijk een accent onder de s, de cedille. Eigenlijk schrijf je mijn naam dus zo: Yeșim. En de ș spreek je uit als ‘sj’, als de c in champagne. […]

Categorieën
Financiën Sociaal

1 op de 4 mensen met armoederisico is een kind

(tekst: CBS) In 2021 maakten 891 duizend mensen deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens; een kwart daarvan was een minderjarig kind (209 duizend). Dat betekent dat 6,6 procent van alle kinderen leeft met armoederisico, een jaar eerder was dat nog 6,8 procent (218 duizend). Voor de bevolking als geheel bleef […]

Categorieën
Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Súdwest

‘Gemeente kan voorbeeld diversiteit zijn’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Diversiteit komt vooral goed naar voren in uitvoerende diensten en bij gemeenten. Het rijk kan daaraan een voorbeeld nemen. Begrip, gesprek en openheid. Kernbegrippen die nodig zijn om meer diversiteit in hogere functies bij de overheid te bewerkstelligen. Afgelopen week vierde het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR) zijn 15-jarig bestaan. ‘De eerste stappen […]

Categorieën
Overheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Uitstroom overheid ‘ongewenst hoog’

(tekst: Binnenlands Bestuur) Hr-managers merken dat de uitstroom van medewerkers het afgelopen jaar hoger is dan gewenst. Die zorgen spannen de kroon bij de overheid. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ook voor een hogere uitstroom bij overheidsorganisaties. En die uitstroom is hoger dan gewenst, vindt bijna twee derde van de hr-verantwoordelijken. Dat blijkt uit […]

Categorieën
Cultuur Sociaal

3 op de 4 vrouwen willen zelfstandig zijn

(tekst: CBS) Drie kwart van de vrouwen die geen onderwijs volgen en jonger dan 65 jaar zijn vindt het belangrijk zichzelf financieel te kunnen onderhouden. In de praktijk zijn dit er minder: 66 procent was economisch zelfstandig in 2021. Zij verdienden minstens het bijstandsniveau. Mannen zijn vaker economisch zelfstandig (81 procent), en hechten daar ook […]

Categorieën
Columns Politiek Sociaal

Geert Dales: Manon van de belastingdienst heeft weinig geleerd van toeslagenschandaal

”Teveel betaald? Had je maar niet zo dom moeten zijn” Soms zegt een persoonlijke ervaring meer dan tien rapporten. Onderzoekers van Deloitte constateerden in juli 2020 in een uitgebreid onderzoek naar de cultuur binnen de belastingdienst: “Er is nog veel ruimte voor verbetering”. Dat was dus jaren nadat het toeslagenschandaal aan het daglicht kwam. Ruim […]

Categorieën
Nederland Sociaal

Leger des Heils ziet grote stijging dakloze jongeren

(tekst: Leger des Heils) Het Leger des Heils constateert, op basis van eigen onderzoek, dat het aantal dakloze mensen fors (bijna 25%) is gestegen. Onder jongeren tussen 18 en 22 jaar is er zelfs sprake van een stijging van 50%. “Een schrikbarende constatering, zeker als je beseft dat we er alles aan proberen te doen […]

Categorieën
Overheid Sociaal

Helft alleenstaande vluchtelingen wordt herenigd met familie

(tekst: CBS) Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers. Voor 51 procent van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam, is binnen vijf jaar familie naar Nederland overgekomen. Voor andere asielzoekers was dit 27 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Tussen 2014 en 2020 […]

Categorieën
Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Kabinet wil minder hardvochtig handhaven

(tekst: Binnenlands Bestuur) De overheid wil uitkeringsontvangers vanuit vertrouwen bejegenen: ‘We gaan ervan uit dat mensen het goede willen doen.’ De focus in de sociale zekerheid lag de afgelopen jaren te veel op handhaving en fraudebestrijding, vinden ministers Van Gennip en Schouten. In plaats daarvan moet de mens weer centraal komen te staan. Leest u […]

Categorieën
Nederland Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Súdwest

Nieuwe rolverdeling tussen rijk en gemeenten nodig

(tekst: Adriaan de Jonge op BinnenlandsBestuur.nl) Het rijk is verantwoordelijk voor het bieden van bestaanszekerheid, maar gooit die taak steeds meer bij gemeenten over de schutting. Het is tijd voor een nieuwe inkomenspolitiek, stelt vereniging Divosa. Het huidige beleid slaagt er niet in om structurele bestaanszekerheid te garanderen en doet een bovenmatig beroep op de […]