Categorieën
Bolsward Commentaar Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest Verkeer Vervoer Workum

PVDA-WETHOUDER RIETMAN START MET DE EINDFASE VAN DE AUTOLUWE PROEF IN SNEEK EN MIST DE BEGINFASE

De opzet van de autoluwe proef in de Sneker binnenstad is gebaseerd op een ondoordachte grondslag. Verantwoordelijk PvdA-wethouder Michel Rietman heeft in samenwerking met betrokken beleidsambtenaren fouten gemaakt van kinderlijk niveau. Er is begonnen met een soort van eindfase, waardoor de verkeerspilot eerder wordt afgebouwd en niet opgebouwd. Inwoners en winkeliers van de Waterpoortstad zitten […]

Categorieën
Bolsward Commentaar Cultuur Economie Geschiedenis Politiek Sneek Sport Súdwest Workum

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân maken antireclame voor Sneek

PvdA-wethouder Michel Rietman, die de uitvoering van de autoluwe pilot in de Sneker binnenstad voor zijn rekening neemt, ontvangt veel kritiek. Echter, de andere leden van B&W dragen ook verantwoordelijkheid, te weten: burgemeester Jannewietske de Vries (PvdA) en wethouders Marianne Poelman (PvdA), Bauke Dam (CDA), Petra van den Akker (CDA) en Henk de Boer (FNP). In […]

Categorieën
Commentaar Fryslân Politiek

Sybrand Buma in de LC van 25-11-2011: ‘De wereld verandert nou eenmaal en ook Friesland moet daarin mee’

Sybrand Buma wordt in augustus 2019 burgemeester van Leeuwarden. In november 2011 bezoekt hij Fryslân in de rol van CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Het jaar daarvoor verkrijgt hij die positie. In een jaar tijd stelt Buma intern de boel op orde, waardoor hij naar buiten toe nogal onzichtbaar is, schrijft Nynke Smedeman. Slechte peilingen […]

Categorieën
Commentaar Fryslân Media

MEDIAZAKEN (5): VOLOP GESUBSIDEERD OMROP FRYSLAN STAAT GRAAG BIJ DE BIERPOMP

Omrop Fryslân beschikt over riante geldstromen. Tegelijk kan de vraag worden gesteld welke journalistieke kwaliteit daartegenover staat. Reden genoeg voor een kritisch beschouwing op basis van diverse invalshoeken en geraadpleegde bronnen. Enkele hoge inkomsten uit 2021 en 2022 Over 2021 ontvangt de zender € 10.922.031 subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en […]

Categorieën
Commentaar Politiek

WAT IS DE TOEKOMST VAN NSC?

Honderdvijftig leden van Nieuw Sociaal Contract kwamen vrijdagavond 16 februari in Zwolle bijeen over het vertrek van de partij uit de kabinetsformatie. Voorman Pieter Omtzigt spreekt er over een te verbeteren communicatie en dat deze ledenbijeenkomst bijzonder is, omdat geen enkele andere partij zoiets doet. Ook geeft hij toe zelf een foutje te kunnen maken […]

Categorieën
Bolsward Commentaar Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sneek Súdwest Workum

Eind 2021 geeft CdK Arno Brok de aanzet tot het vertrek van gemeentesecretaris Pieter Zondervan in Súdwest; burgemeester Jannewietske de Vries wordt blijkbaar gepasseerd en mist dus gezag

Twee jaar geleden is het op maandag 31 januari 2022 formeel de laatste werkdag van gemeentesecretaris Pieter Zondervan in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij is gedwongen op te stappen vanwege het wegpesten van ambtenaren. Burgemeester Jannewietske de Vries staat dat allemaal toe. Het is niemand minder dan Commissaris der Koning Arno Brok die het vertrek van […]

Categorieën
Commentaar Media Politiek Sneek Súdwest

WEER KRITIEK OP DE AUTOLUWE PILOT IN DE LEEUWARDER COURANT

De Leeuwarder Courant schenkt wederom aandacht aan de autoluwe pilot in de Sneker binnenstad. Het betreft een hoofdartikel in de editie van woensdag 14 februari. En ook nog een ingezonden stuk in de LC van vandaag. Inmiddels hebben allerlei media geschreven over de autoluwe proef in de binnenstad van Sneek, en zullen dat blijven doen. […]

Categorieën
Commentaar Ethiek Politiek Súdwest

POSITIE PVDA-WETHOUDER MICHEL RIETMAN IN SWF WANKELT

De positie van PvdA-wethouder Michel Rietman in het college van Súdwest-Fryslân is nagenoeg onhoudbaar. Er vallen de wethouder twee ernstige fouten te verwijten over zijn optreden met betrekking tot de autoluwe proef in de Sneker binnenstad. Het gaat om opzettelijk frauduleus handelen en het onjuist informeren van de raad: het hoogste orgaan van het gemeentelijk […]

Categorieën
Bolsward Commentaar Politiek Sneek Súdwest Verkeer Vervoer Workum

PVDA-WETHOUDER RIETMAN LIET OPZETTELIJK ONJUISTE DATA INVOEREN OM DE AUTOLUWE PROEF BIJ TE STUREN

Hylke Jellema, raadslid Forum voor Democratie in Súdwest-Fryslân, haalde boven water dat PvdA-wethouder Michel Rietman een maand lang onjuiste gegevens liet invoeren in navigatiesystemen en apps om ontwikkelingen van de autoluwe pilot tussentijds bij te sturen. In de raadsvergadering van donderdag 8 februari kwam dit aan de orde in het Bestjoershûs aan de Marktstraat in […]

Categorieën
Commentaar Geschiedenis Nederland Sneek Verhalen

SNEKER KLAAS DIJKSTRA (1895-1969) DACHT DAT DE AARDE PLAT WAS

Tegenwoordig wordt al dan niet vanuit complotkringen wel naar voren gebracht dat de aarde plat is of dat zou kunnen zijn. De uit Sneek afkomstige koperslager en pseudowetenschapper Klaas Dijkstra (1895-1969) is in de vorige eeuw ervan overtuigd dat de aarde plat is. Degene die dat denkt en verkondigt wordt een morosoof genoemd.   Tussen […]