Categorieën
Commentaar Landbouw Natuur en milieu Politiek

Omtzigt over rapport-Remkes

Pieter Omzigt geeft een eerste opsomming van wat hij goed en minder goed vindt aan het rapport-Remkes. Allereerst is hij verheugd dat Remkes de kloof tussen stad en platteland ziet. Daarnaast is voor het uitkopen van 500 tot 600 piekbelasters geen gedwongen uitkoopregeling in de stikstofwet geregeld, aldus het Tweede Kamerlid. Remkes is van mening […]

Categorieën
Commentaar Economie Financiën Landbouw Natuur en milieu Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

Wynia’s Week: D66 bekeerde zich wel erg laat tot anti-stikstofpartij

LATE BEKEERLING Nog maar kortgeleden pleitte D66’er Tjeerd de Groot nog voor het tolereren van een hogere stikstofuitstoot, betoogt Pieter de Jonge | INTELLIGENTSIA Denkende klasse dient de macht, constateert Coen de Jong | ARIB Paul Verburgt vindt dat de politiek moet stoppen met onderlinge ruzies en eindelijk onze problemen eens moet aanpakken | INFLATIE […]

Categorieën
Commentaar Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

Adri Duivesteijn schetst de karaktermoord op Khadija Arib

De aanpak van de kwestie-Arib deugt niet, volgens de bekende PvdA-er Adri Duivesteijn. Een klacht over een collega of ex-Kamervoorzitter dient bij de griffier van de Tweede Kamer te worden ingediend. Of bij de vertrouwenspersoon. In plaats daarvan stuurden twee ambtenaren anonieme brieven naar het Presidium. Bij het Presidium komt alles op het bordje van […]

Categorieën
Commentaar Ethiek Politiek

Khadija Arib is het slachtoffer van list en bedrog

Over de kwestie-Arib zal nog veel worden gezegd. Maaike van Charante zegt er interessante zaken over. Ze wijst erop dat begrippen als ‘schrikbewind’ en ‘machtsmisbruik’ ten aanzien van Aribs veronderstelde ongewenste gedrag tamelijk vaag zijn. Over ongewenste intimiteiten of andere zaken, die een zekere grens passeren, is niets bekend. Hoogleraar staatsrecht Paul Bovend´Eert benadrukt dat […]

Categorieën
Commentaar Politiek

Arib vertrekt uit Tweede Kamer

Zaterdag 1 oktober heeft Khadija Arib via Twitter bekendgemaakt dat ze de Tweede Kamer verlaat. Het besluit licht ze op dit kanaal toe. Arib beschouwt de anonieme ‘dolkstoten van de laatste dagen’ als een aanval op haar waardigheid. Arib werd in 2015 Kamervoorzitter en had de opdracht de ambtelijke organisatie te reorganiseren. ‘Sommigen zullen mijn […]

Categorieën
Commentaar Nederland Politiek

Sinds 2010 is het stil in de VVD …

De voorzitterverkiezingen in de VVD zijn van start gegaan. Interim-voorzitter Onno Hoes is kandidaat en ook Eric Wetzels, een ondernemer in kunststoffen. Hoes pleit ervoor dat landelijke VVD-politici ‘weer de zaaltjes in moeten’, aldus de NOS. Wetzels wil dat de regio’s meer de landelijke koers van de partij bepalen. Politiek verslaggever Wilma Borgman (NOS) doet […]

Categorieën
Commentaar Cultuur Ethiek Politiek

EEN VECHTPARLEMENT

Op woensdag 28 september komt in de publiciteit dat het Presidium van de Tweede Kamer een onderzoek instelt naar ‘mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter en huidig PvdA-Kamerlid Khadija Arib’, schrijft Nu.nl. Een zeer opvallende kwestie. Meestal buitelen Forum voor Democratie en D66 op een tamelijke onsympathieke wijze over elkaar heen. Het Presidium, dat een organiserende […]

Categorieën
Commentaar Landbouw Politiek

Peter Bontekoe wil een sterkere rol van de SER

Peter Bontekoe schrijft in een pessimistische getinte column op nieuweoogst.nl dat er in de glastuinbouw duizenden banen op het spel komen te staan. De reden daarvan is dat Rutte IV het mkb niet tegemoet komt in de stijgende energiekosten. In de ‘ons omringende landen wordt gezorgd dat bedrijven en burgers niet meer dan 15 procent […]

Categorieën
Commentaar Cultuur Ethiek Politiek Súdwest

Burgemeester Jannewietske de Vries krijgt waardering vanwege toegankelijkheid, haar integriteit is een ander verhaal

Woensdag 14 september 2022 ontvangt burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân een certificaat van Necker van Naem, waarop onder meer staat: ‘Toegankelijk en daadkrachtig zijn eigenschappen die bij haar passen.’ De reden van de uitreiking is dat zij voor de jaarlijkse verkiezing Beste Bestuurder over 2021, tot de laatste vijftig doordringt. In november 2019 neemt […]

Categorieën
Commentaar Politiek

VERKIEZINGSCAMPAGNE CDA LIGT OP KOERS

Het kan geen toeval meer zijn. De verkiezingscampagne van het CDA is aan de gang. Op Burendag 24 september staat staatssecretaris Marnix van Rij op de foto met zijn buurman Abdullah, een gevluchte Afghaan die een fietsenzaak runt in Amsterdam. Afgelopen week presenteerde het CDA sociaaldemocratisch gedachtegoed, hetgeen ook duidt op een koerswijziging. Minister Hugo […]