Categorieën
Commentaar Geschiedenis Politiek Sneek Súdwest Verkeer Vervoer

EEN ONJUISTE VISIE OP DE INFRASTRUCTUUR VAN SNEEK

In het verleden zijn er minimaal twee missers gemaakt met betrekking tot de infrastructuur van Sneek. De eerste dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw, de tweede rond 1970. De fouten hadden te maken met groepsbelangen en niet met het algemeen belang. Jaren dertig Toen er in de jaren dertig van de vorige […]

Categorieën
Commentaar Sneek Súdwest Verkeer

DOORBRAAK AUTOLUWE PROEF SNEEK: CDA-FRACTIE WIL OPENING PRINS HENDRIKKADE

De CDA-fractie in de gemeente Súdwest-Fryslân dringt bij het college al enige tijd aan op drastische maatregelen van de autoluwe binnenstad Sneek. De meeste relevante daarvan is de opening van de Prins Hendrikkade. Daarnaast zijn de christendemocraten van mening dat het college in gesprek dient te gaan met belanghebbenden als ondernemers en de werkgroep binnenstad […]

Categorieën
Commentaar Ethiek Fryslân Politiek Sneek Súdwest

PROVINSJE FRYSLÂN BEËINDIGT CONTRACT MET PIETER ZONDERVAN

De provinsje Fryslân heeft het tot 1 januari 2025 lopende contract met programma-manager Pieter Zondervan vervroegd beëindigd, aldus de Leeuwarder Courant van woensdag 12 juni. Onder leiding van Zondervan werkte een Friese stuurgroep van onder meer gemeentelijke overheden, Wetterskip en landbouw- en natuurorganisaties tussen 2022 en midden 2023 aan een eerste conceptplan voor het Fries […]

Categorieën
Commentaar Ethiek Sneek Súdwest Verkeer

HOE PVDA-BURGEMEESTER JANNEWIETSKE DE VRIES VAN SÚDWEST VERSTEK LAAT GAAN MET DE AUTOLUWE PROEF SNEEK

Burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân laat het ten aanzien van de autoluwe proef in de Sneker binnenstad afweten. Ofschoon daar duidelijk officieel omschreven burgemeesterstaken voor bestaan, zoals: het toezien op uitvoering van gemeentelijk beleid, bevorderen van integriteit en bewaken van veiligheid. Geen toezicht op uitvoering autoluwe proef Burgemeester De Vries heeft niets […]

Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Verkeer

Bijeenkomst Verenigd Ondernemend Sneek dinsdag 11 juni: algemene stemming tegen de autoluwe proef

Op de bijeenkomst van Verenigd Ondernemend Sneek (VOS) op dinsdagavond 11 juni heerst een algemene stemming tegen de autoluwe proef, aldus een aanwezige. Ook tonen leden zich verontwaardigd over de gang van zaken rond de verkeersproef, onder wie nieuwe gezichten. Tijdens deze samenkomst doet Jan Gerbrand Krol, binnenstadmanager namens de VOS, zijn best om duidelijk […]

Categorieën
Commentaar Ethiek Natuur en milieu Nederland

EEN MISKLEUN VAN NATUURMONUMENTEN: PARKEERBIJDRAGE VOOR NIET-LEDEN BIJ HET BLAUWE MEER

Natuurmonumenten begaat een blunder door parkeergeld voor niet-leden te vragen bij het parkeren bij het Blauwe Meer, een zandgat dat deel uitmaakt van natuurgebied Leggelderveld in Drenthe. Het betalen van de parkeerbijdrage gaat hier in op zaterdag 15 juni. Overigens geldt dit parkeerbeleid ook voor tal van andere natuurgebieden in Nederland. De volgende tarieven staan […]

Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Súdwest Verkeer

AUTOLUWE PROEF SNEEK: GEEN DAG ZONDER GEVAAR

BREKT.NL krijgt bijna dagelijks meldingen binnen van gevaarlijke situaties, die worden veroorzaakt door een slecht voorbereide en uitgevoerde autoluwe proef van de Sneker binnenstad. Op bijgaande foto’s kunt u duidelijk zien wat er op donderdagmiddag 6 juni aan de Prins Hendrikkade rond 15.30 uur plaatsvindt. Wederom is dit gebeuren geen goede promotie van de stad […]

Categorieën
Commentaar Nederland Zorg

Genoeg getreuzeld: laat de Nederlandse Zorgautoriteit eindelijk eens de grote verzekeraars aanpakken

(tekst: Eduard Bomhoff op wyniasweek.nl) Een minuscule drie kleine boetes heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vorig jaar opgelegd. Een oogkliniek en een tandarts hadden fout gedeclareerd en in de wijkverzorging waren twee kleine partijen gefuseerd zonder eerst om toestemming te vragen. Heel vreemd, want er zijn zoveel klachten over tekortschietende zorg en de NZa is […]

Categorieën
Bolsward Commentaar Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sneek Súdwest Workum

Eind 2021 geeft CdK Arno Brok de aanzet tot het vertrek van gemeentesecretaris Pieter Zondervan in Súdwest; burgemeester Jannewietske de Vries wordt blijkbaar gepasseerd en mist dus gezag

Twee jaar geleden is het op maandag 31 januari 2022 formeel de laatste werkdag van gemeentesecretaris Pieter Zondervan in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij is gedwongen op te stappen vanwege het wegpesten van ambtenaren. Burgemeester Jannewietske de Vries staat dat allemaal toe. Het is niemand minder dan Commissaris der Koning Arno Brok die het vertrek van […]

Categorieën
Commentaar Politiek Súdwest Verkeer

COLLEGE SÚDWEST BEANTWOORDT VRAGEN OVER CO2-UITSTOOT EN AUTOLUWE PROEF ONVOLLEDIG

Op woensdag 1 mei dient fractievoorzitter Pieter Jan Scholtanus van Mooi SWF een viertal vragen in bij het college over wat de relaties zijn tussen CO2-uitstoot en de autoluwe proef. Het college stuurt Mooi SWF met een kluitje in het riet, omdat slechts drie van de vier vragen worden beantwoord. Via een van de onderaan […]