Categorieën
Bolsward Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sneek Súdwest Verkeer Vervoer Workum

Súdwest-Fryslân: GESPREKKEN INWONERS EN ONDERNEMERS AANLEIDING VOOR AANPASSINGEN AAN PROEF AUTOLUWE BINNENSTAD

(tekst: gemeente Súdwest-Fryslân)

Súdwest-Fryslân wil de binnenstad veiliger en leefbaarder maken. De hoeveelheid verkeersbewegingen door de binnenstad en de veiligheidsbeleving van fietsers en voetgangers waren aanleiding voor de start van de proef autoluwe binnenstad. Zes weken later wil de gemeente, op ingeving van inwoners en ondernemers, een aantal aanpassingen doorvoeren om de proef te verbeteren.

Eind januari werden 80 gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers. Daarnaast is de gemeente al sinds de start van de proef in gesprek met een werkgroep met daarin ondernemers en inwoners uit de binnenstad. Naar aanleiding van de gesprekken en de ervaringen vanuit de mienskip gaat de gemeente nu een aantal verbeteringen doorvoeren.

Overzicht van de persconferentie op woensdagochtend 14 februari over de autoluwe pilot van de Sneker binnenstad. © Jeroen van der Kallen

Wethouder Michel Rietman: “Het doel van deze proef is bijdragen aan een veiligere en leefbaardere binnenstad. Daarbij blijven alle woningen en winkels bereikbaar. Uiteraard is het wennen voor inwoners en ondernemers. Daarom hebben we vanaf het begin af aan de mensen opgezocht en proberen we in gesprek te blijven.”

Ontheffingen voor thuiszorg, verloskundigen én personenvervoer

Gedurende de eerste zes weken van de proef is op verschillende momenten, ook tijdens de 10 minutengesprekken, gevraagd naar ontheffingsmogelijkheden voor zorg gerelateerde beroepen. Met name voor thuiszorg en verloskundigen die, om snel bij een cliënt of patiënt te kunnen komen, wel door het centrum moeten. Die ruimte wil de gemeente bieden en dus kunnen zorg gerelateerde beroepen nu ontheffingen voor de doorrijverboden in het centrum aanvragen. Ook voor personenvervoer, zoals vervoer voor speciaal onderwijs, wil de gemeente een uitzondering maken. In beide gevallen geldt dat de aanvragers daarbij wel duidelijk moeten kunnen aangeven waarom zij een ontheffing voor de binnenstad nodig zijn.

Het college van Súdwest tijdens de Fjoerkoertoer 2024. © Tom Coehoorn

Tijden autoluw binnenkort naar 12:00 – 17:00

Op de Worp Tjaardastraat, de Goeman Borgesiuslaan, de Berkenlaan en de Willem Lodewijkstraat is de verkeersdrukte met name tijdens spits op einde van de middag flink toegenomen. Om hier tijdens de piek in de spits lucht te creëren, wil de gemeente het tijdsslot van de autoluwe binnenstad aanpassen naar 12:00 – 17:00 uur. Op dit moment geldt een eindtijd van 18:00 uur. Hiervoor neemt de gemeente direct een verkeersbesluit. De gemeente heeft wel te maken met een wettelijke inspraakperiode.

Aanpassingen Noorderhoek en Sperkhem

Naast het aanpassen van de tijden om de alternatieve routes binnen de ring Sneek tijdens de middagspits te ontlasten, wil de gemeente snelheidsremmende maatregelen nemen. Dit om de veiligheid te borgen en doorgaand verkeer aan te moedigen de rondweg op te zoeken. Op de Worp Tjaardastraat, Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan wordt, als het aan de gemeente ligt, de maximale snelheid 30 km/u en vervalt de voorrangsweg. Deze maatregel wil de gemeente eerst nog voorleggen aan inwoners van de Noorderhoek.

Marktstraat Sneek. © Dirk van der Meer (Facebookpagina ‘Sneek Van Aller Tijden’)

“We zijn onder andere in gesprek geweest met het wijkplatform Noorderhoek en met organisator van het protest. Zij gaven aan hinder te ondervinden van het toegenomen verkeer in de Noorderhoek. De aanpassing van de maximum snelheid is eerder al ter sprake gekomen als wens vanuit de inwoners en dit kwam ook nu weer naar voren. We hebben er vertrouwen in dat de voorgestelde maatregel gaat helpen, maar voordat we dit daadwerkelijk invoeren, willen we dit bespreekbaar maken in de wijk”, licht wethouder Rietman het proces toe. Ook hierover neemt de gemeente een verkeersbesluit.

GemeenteBelangen-TotaalLokaal is tegen de huidige autoluwe pilot.

Ook in de wijk Sperkhem wil de gemeente snelheidsremmende maatregelen. Hiervoor gaat zij op korte termijn in gesprek met de inwoners. Voorbeelden van snelheidsremmende maatregelen zijn matrixborden met daarop de gereden snelheid, bebording of visuele (geen fysieke) versmallingen.

Praktische aanpassingen aan de proef autoluwe binnenstad

Naar aanleiding van de persoonlijke ervaringen van ondernemers en inwoners, voert de gemeente ook op zeer korte termijn een aantal acties uit. Zo worden de gele verkeersborden rond het centrum op verzoek van ondernemers verwijderd. Daarvoor in de plaats komen binnen zes weken welkomstborden bij de ingangswegen van Sneek. De andere verkeersborden blijven staan. Bovendien wordt op de plekken waar het doorrijverbod geldt belijning op het wegdek aangebracht om extra aandacht te vestigen op dat punt.

GBTL-raadslid Carla van der Hoek deelt koekjes uit op de demonstratie tegen de autoluwe pilot van zaterdag 27 januari. En het protest van Tjeerd Ligthart is helder. © Jeroen van der Kallen

Alle winkels en woningen zijn bereikbaar

Uit de gesprekken met inwoners en ondernemers bleek ook dat het doel van de proef niet altijd even duidelijk was. Dit zal de komende tijd in de communicatie uitingen duidelijk naar voren worden gebracht. Daarbij wordt ook aan de bereikbaarheid van het centrum meer aandacht gegeven. Alle winkels en woningen in de binnenstad zijn bereikbaar. Dat blijft zo. De gemeente doet daarbij een oproep aan ondernemers om hun klanten dat ook vooral te blijven vertellen.

Hoofdartikel van de LC over de autoluwe pilot in de editie van woensdag 14 februari.

Navigatiesysteem en fictieve afsluiting

Afgelopen week kwam naar voren dat een aantal bruggen rond het centrum fictief afgesloten waren in de navigatiesystemen. Hiermee wilde de gemeente de bewoners in de straten die zich zorgen maakten over een forse toename van de verkeersdruk tegemoetkomen.

“Het was dus een actie met goede bedoelingen. We zien helaas nu dat het als een boomerang terugkomt. Dat vinden we erg jammer, maar ook begrijpelijk. We hebben het negatieve effect niet goed ingeschat. Inmiddels is dit herstelt en kijken we hoe de we proef verder kunnen verbeteren zodat we de binnenstad veiliger en leefbaarder maken. Want dat is het uiteindelijke doel waar we voor gaan.”

Twee inloopbijeenkomsten en 10 minutengesprekken

De 10 minutengesprekken eind januari werden positief ontvangen. Aanwezigen gaven aan dit een fijne manier van overleg te vinden. Dat is voor de gemeente reden om ook in februari op diezelfde manier met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan. 28 februari staan deze gesprekken gepland. Belangstellenden kunnen zich binnenkort weer inschrijven via de website van de gemeente. Daarnaast geeft de gemeente aan twee momenten te organiseren, één in de Noorderhoek en één in Sperkhem, om daar met de inwoners te praten over verkeersmaatregelen in de wijk om het ervaren ongemak te verminderen.