Categorieën
Nederland Overheid Sneek Súdwest Techniek Verkeer Vervoer

Slimme en veilige steden zijn ondemocratisch

(tekst: Vivien Butot op SocialeVraagstukken.nl) De ‘slimme stad’ is de laatste twee decennia een invloedrijk concept voor stedelijk bestuur geworden. De belofte van de slimme stad is dat ‘slimme’ informatietechnologieën en de data die ze produceren actuele en precieze inzichten bieden in het functioneren van stedelijke processen en activiteiten. Die inzichten kunnen gebruikt worden om […]