Categorieën
Defensie Fryslân

‘Commissie geluidhinder vliegbasis (COVM) is van weinig betekenis’ – ‘Jarige commissie heeft alleen nut voor carrière basiscommandant’

(tekst: Andries Veldman op Liwwadders.nl) Het is een illusie om te denken dat er via de weg van het indienen van procedures en bezwaren vliegbasis Leeuwarden opgeheven kan worden. Er is procedureel veel mis rond de vliegbasis en daar is weinig aan te doen. De vliegbasis maakt gebruik van de ongeschreven wet: ‘dwingende reden van […]