Categorieën
Commentaar Fryslân Media Niet gecategoriseerd

MEDIAZAKEN (5): VOLOP GESUBSIDEERD OMROP FRYSLAN STAAT GRAAG BIJ DE BIERPOMP

Omrop Fryslân beschikt over riante geldstromen. Tegelijk kan de vraag worden gesteld welke journalistieke kwaliteit daartegenover staat. Reden genoeg voor een kritisch beschouwing op basis van diverse invalshoeken en geraadpleegde bronnen. Enkele hoge inkomsten uit 2021 en 2022 Over 2021 ontvangt de zender € 10.922.031 subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en […]

Categorieën
Niet gecategoriseerd Politiek

PVV veruit de grootste: ‘Wilders deelt rechtse dreun uit’

(tekst: RTL.nl) De PVV krijgt volgens de laatste prognose 37 zetels, dat zijn er 20 meer dan de partij nu heeft. De voorspelde winnaar Geert Wilders is naar eigen zeggen ‘niet langer te negeren’ en veroorzaakt volgens buitenlandse media ook in Europa ‘schokgolven’. Het is The Day After en dit moet je weten over de […]

Categorieën
Humor Niet gecategoriseerd

Moppentrommel: DE BESTE GRAP TEN TIJDE VAN BREZJNEV

Tijdens het leiderschap van Leonid Brezjnev in de voormalige Sovjet-Unie deden zich door bureaucratisch wanbeleid een serie tragikomische situaties voor. Onderstaande mededeling is daar een voorbeeld van. Een staatsburger uit Moskou heeft gespaard voor een Lada. Hij gaat naar de staatsfabriek van Lada en bestelt bij de verkoopmanager een auto. De verkoopmanager zegt: ‘Over tien […]

Categorieën
Niet gecategoriseerd Poëzie

Olijfbomen, melk, wijnranken, honing

’t Buurkind sterft bij smaakgebrek,’t wil gevoed zijn met melk en lofin de schaduw van de grote olijfboom. In de ogen de wakende wankele droomsoezend boven extreem koude kilheidvan ’t andere angstige nabuurlootje. De wijnrank z’n honingzoete druivenhangen wel ’t allerhoogst, dochde traptreden gebrekkig gammel,‘n misstap stort de beklimmersrap-ruw-rauw-roemloos naar benee.Van de sjofelste besjes perst […]

Categorieën
Niet gecategoriseerd Politiek Sneek Sociaal Súdwest

College Súdwest wil nieuwe opvanglocatie vluchtelingen naast Harinxmapark

Eind mei van dit jaar liet gemeente Súdwest-Fryslân weten Harinxmaland als kansrijk gebied te zien voor een nieuwe opvanglocatie voor vluchtelingen. Na gesprekken met omwonenden en een onderzoek van een extern bureau, heeft de gemeente de voorkeur voor ten westen van het Harinxmapark. De gemeenteraad beslist daarover in november. De aanleiding voor de plannen van […]

Categorieën
Geschiedenis Niet gecategoriseerd Súdwest

Leeuwarder Straatweg Scharnegoutum

Een historische afbeelding van de Leeuwarder Straatweg langs Scharnegoutum. Het betreft een ansichtkaart uit de eerste decennia van de twintigste eeuw. WD

Categorieën
Humor Niet gecategoriseerd

Moppentrommel: POLITIEK

Tjitse Reitsma vraagt aan heit Reitsma: ‘Heit, wat is eigenlijk politiek?’Heit zegt: ‘Tjitse jongen, dat is heel eenvoudig. Kijk, ik breng het geld thuis, dus ben ik het KAPITALISME.Mem beheert het geld, dus zij is de REGERING.Pake ziet er op toe dat alles ordentelijk verloopt. Hij is de OVERHEID.Het dienstmeisje is de ARBEIDERSKLASSE.Wij hebben allen […]

Categorieën
Niet gecategoriseerd Súdwest Wonen

5,2 miljoen euro extra voor woningbouw in Súdwest

Er wordt 5,2 miljoen extra geïnvesteerd voor woningbouw in Súdwest. Er is een toezegging van het Rijk voor 2,6 miljoen en daar is als eis aan verbonden dat de gemeente het bedrag verdubbeld. Daarmee is er 5,2 miljoen beschikbaar voor betaalbare woningen. Eind maart diende de gemeente, na aansporing van minister Hugo de Jonge, de […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Fryslân Geschiedenis Niet gecategoriseerd

Gysbert Japix en zijn Bolswarder woonplekken

Gysbert Japix (1602/3-1666) wordt beschouwd als de grondlegger van het Fries als geschreven taal. Tot dan toe was het Fries een spreektaal. Japix staat bekend als de bekendste Friese renaissanceschrijver. Hij kwam in Bolsward ter wereld als zoon van Ancke Willems en Jacob Gysberts, die van beroep kistenmaker was en burgemeester van Bolsward. De oorspronkelijke […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Geschiedenis Niet gecategoriseerd Súdwest

Gemeentesecretaris Hendrik Haitsma van Bolsward in oorlogstijd (2)

Behalve op een straatnaambordje in de wijk Zuid kom je de naam Hendrik Haitsma nauwelijks meer tegen in het oude stadje Bolsward, laat staan dat er nog over hem gesproken wordt. Na de oorlog, op 28 augustus 1947, is zijn naam vastgelegd in de naam van een relatief lange straat, vlakbij het Julianapark. En dan […]