Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Fryslân Geschiedenis Niet gecategoriseerd

Gysbert Japix en zijn Bolswarder woonplekken

Gysbert Japix (1602/3-1666) wordt beschouwd als de grondlegger van het Fries als geschreven taal. Tot dan toe was het Fries een spreektaal. Japix staat bekend als de bekendste Friese renaissanceschrijver. Hij kwam in Bolsward ter wereld als zoon van Ancke Willems en Jacob Gysberts, die van beroep kistenmaker was en burgemeester van Bolsward. De oorspronkelijke […]

Categorieën
Humor Niet gecategoriseerd

Moppentrommel: DE BESTE GRAP TEN TIJDE VAN BREZJNEV

Tijdens het leiderschap van Leonid Brezjnev in de voormalige Sovjet-Unie deden zich door bureaucratisch wanbeleid een serie tragikomische situaties voor. Onderstaande mededeling is daar een voorbeeld van. Een staatsburger uit Moskou heeft gespaard voor een Lada. Hij gaat naar de staatsfabriek van Lada en bestelt bij de verkoopmanager een auto. De verkoopmanager zegt: ‘Over tien […]

Categorieën
Humor Niet gecategoriseerd

Moppentrommel: POLITIEK

Tjitse Reitsma vraagt aan heit Reitsma: ‘Heit, wat is eigenlijk politiek?’Heit zegt: ‘Tjitse jongen, dat is heel eenvoudig. Kijk, ik breng het geld thuis, dus ben ik het KAPITALISME.Mem beheert het geld, dus zij is de REGERING.Pake ziet er op toe dat alles ordentelijk verloopt. Hij is de OVERHEID.Het dienstmeisje is de ARBEIDERSKLASSE.Wij hebben allen […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Niet gecategoriseerd Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Over leeuwerik en grutto, Troelstra en landschapspijn

In 2019 verscheen Mijn harp is voor jou. Gedichten van Piter Jelles Troelstra (1860-1930). Het is een bloemlezing uit de Friese gedichten van Troelstra met een Nederlandse vertaling van Abe de Vries daarnaast. De Vries schreef ook een tien pagina’s tellende inleiding waarin hij helder en kort het Fries dichterschap van Troelstra beschrijft. Het boek […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Geschiedenis Niet gecategoriseerd Súdwest

Gemeentesecretaris Hendrik Haitsma van Bolsward in oorlogstijd (2)

Behalve op een straatnaambordje in de wijk Zuid kom je de naam Hendrik Haitsma nauwelijks meer tegen in het oude stadje Bolsward, laat staan dat er nog over hem gesproken wordt. Na de oorlog, op 28 augustus 1947, is zijn naam vastgelegd in de naam van een relatief lange straat, vlakbij het Julianapark. En dan […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Niet gecategoriseerd Politiek

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (2)

Voor de oorlog was vader Marius ten Cate lid van de Vrijzinnig-Democratische Bond, na 1945 sloot hij zich aan bij de pas opgerichte PvdA. Kerkelijk was de familie Vrijzinnig Nederlands Hervormd, waarbij ds. Vink, wonend in de oude pastorie bij de Sint Maartenskerk, verzetsman en fel SDAP-er, een familievriend was. Deze vrijzinnige stroming kende een […]

Categorieën
Dieren Landbouw Niet gecategoriseerd Súdwest

Vogelgriep op grootouderdierenbedrijf in Koudum

(tekst: Nieuwe Oogst) Op een bedrijf met grootouderdieren voor vleeskuikens in het Friese Koudum is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 29.000 hanen en hennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/11/21/vogelgriep-op-grootouderdierenbedrijf-in-koudum

Categorieën
Landbouw Nederland Niet gecategoriseerd Politiek

VVD Gelderland wil af van geitenstop

(tekst: Nieuwe Oogst) De VVD in Gelderland vindt dat de geitenstop in die provincie wel lang genoeg heeft geduurd. Nieuwvestiging was vijf jaar lang niet mogelijk en mochten ook bestaande geitenbedrijven niet uitbreiden buiten hun huidige vergunning. Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/11/10/vvd-gelderland-wil-af-van-geitenstop

Categorieën
Bolsward Ethiek Fryslân Geschiedenis Godsdienst Niet gecategoriseerd Súdwest

De wereldvreemde jeugd van Titus Brandsma (4)

‘t Is donker, druilerig en koud op die vroege ochtend van woensdag 23 februari van het jaar 1881. Het is half vijf in de ochtend en op een stelpboerderij in de oude gemeente Wonseradeel komt een jongetje ter wereld. De wereldse naam wordt Anno Sjoerd. Op 15 mei 2022 werd Anno Sjoerd, als Titus Brandsma, […]

Categorieën
Foto's Muziek Niet gecategoriseerd

KERKJE VAN SCHAAPHOK

Mannie Moedt fotografeerde het kerkje van Schaaphok, dat omgebouwd werd tot woning. Het buurtschap Schaaphok ligt samen met het eveneens kleine Woudbloem in het – voor mij – indrukwekkende landschap tussen Grunn en Slochteren. Hopelijk staan er hier geen woningen gepland. Leeg mag leeg blijven. WD