Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Geschiedenis Niet gecategoriseerd Súdwest

Gemeentesecretaris Hendrik Haitsma van Bolsward in oorlogstijd (2)

Behalve op een straatnaambordje in de wijk Zuid kom je de naam Hendrik Haitsma nauwelijks meer tegen in het oude stadje Bolsward, laat staan dat er nog over hem gesproken wordt. Na de oorlog, op 28 augustus 1947, is zijn naam vastgelegd in de naam van een relatief lange straat, vlakbij het Julianapark. En dan […]

Categorieën
Niet gecategoriseerd

MEER DOCENTEN ZIJN NIET ECHT NODIG

Er kwamen een aantal reacties binnen op mijn bijdrage waarin ik de onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf uit Rutte IV van onkunde beticht. Met het indienen van een wetsvoorstel dat eisen stelt aan personeelsbeleid van schoolbesturen, zoals Wiersma wil, komen er geen nieuwe docenten bij. Valse verwachtingen. . De inzet van Wiersma en Dijkgraaf gaat op […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Geschiedenis Niet gecategoriseerd Overpeinzingen uit Koudum Súdwest

Over leeuwerik en grutto, Troelstra en landschapspijn

In 2019 verscheen Mijn harp is voor jou. Gedichten van Piter Jelles Troelstra (1860-1930). Het is een bloemlezing uit de Friese gedichten van Troelstra met een Nederlandse vertaling van Abe de Vries daarnaast. De Vries schreef ook een tien pagina’s tellende inleiding waarin hij helder en kort het Fries dichterschap van Troelstra beschrijft. Het boek […]

Categorieën
Blik op Bolsward Boeken Bolsward Cultuur Geschiedenis Niet gecategoriseerd Súdwest

NICO VERHOEVEN, EEN VERGETEN DICHTER IN BOLSWARD?

In de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw kwam een relatief massale toeloop van kunstenaars naar Fryslân op gang. Met name vanuit de Randstad was de toestroom groot. Allen, het waren immers de zestiger jaren, op zoek naar een inspirerende, landelijke en o zo maagdelijke omgeving, waar ze meenden hun creativiteit onbelemmerd […]

Categorieën
Blik op Bolsward Bolsward Cultuur Geschiedenis Godsdienst Niet gecategoriseerd Politiek

Laurens ten Cate: een eloquent Bolswarder (2)

Voor de oorlog was vader Marius ten Cate lid van de Vrijzinnig-Democratische Bond, na 1945 sloot hij zich aan bij de pas opgerichte PvdA. Kerkelijk was de familie Vrijzinnig Nederlands Hervormd, waarbij ds. Vink, wonend in de oude pastorie bij de Sint Maartenskerk, verzetsman en fel SDAP-er, een familievriend was. Deze vrijzinnige stroming kende een […]

Categorieën
Foto's Geschiedenis Niet gecategoriseerd Sneek

KONINKLIJKE FAMILIE IN SNEEK (1925)

Op Stationsweb.nl trof ik bijgaande afbeelding aan, waarvan het origineel wordt bewaard in het Fries Scheepvaart Museum. Het was een regenachtige dag toen Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana op 9 september 1925 Sneek bezochten. Hein de Jong stelt op genoemde site dat het koninklijke gezelschap onderweg was naar Ameland. Tussendoor werd de Friese […]

Categorieën
Niet gecategoriseerd

Laurens ten Cate, een eloquent Bolswarder (3)

Laurens bezocht het openbare schooltje in de Kerkstraat. De familie Ten Cate woonde immers aan de Jongemastraat, ten noorden van de tramrails die besliste welke openbare school, er waren er destijds twee, bezocht diende te worden. Nauwelijks twee meter voor hun huis langs tufte de stoomtram over die rails… Na de lagere school bezocht Laurens […]

Categorieën
Foto's Niet gecategoriseerd

DRENTHE IS OER

Fotograaf Alma Wanningen voelt zich opperbest in Drentse natuurgebieden. Dit beeld legde ze vast van het Mantingerzand. Dit natuurgebied behoort tot het Natura 2000-landschap ‘Hogere zandgronden’. We kennen het begrip Natura-2000 gebieden inmiddels uit het stikstofdossier. Bezoekt u eens het Mantingerzand. Het is de moeite waard. U waant zich hier in een oorspronkelijk landschap. BREKT.NL […]

Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Niet gecategoriseerd Politiek

JOUKE HOSPES WEER VRIJ

De zestienjarige Jouke Hospes en twee anderen zijn vrijgelaten. ‘Er is geen aanleiding de verdachten langer vast te houden op de verdenking van poging doodslag’, aldus het Openbaar Ministerie. Overigens blijven de drie wel verdachten. De officier van justitie heeft nog geen beslissing genomen of ze al dan niet worden vervolgd.

Categorieën
Columns Niet gecategoriseerd

Fryslân is een achterland en doe wat CdK Brok

De provinsje Fryslân telt in Nederland niet echt mee. Het gewest van koe en kaas verkeert samen met Zeeland en Drenthe ergens onderin op de landelijke ladder. Het opvallende is dat er zich bijna niemand echt aan stoort. Randstedelijke media weten dat er in Fryslân iets met politiek plaatsvindt. Verder niet. Ze staan wel direct […]