Colofon

BREKT.NL is een initiatief van Wiebe Dooper, historicus en journalist uit Sneek. Hij voert ook de eindredactie.

Auteursrechten behoren tot de schrijver van het desbetreffende artikel.

Fotografen hebben de rechten over gebruikt fotomateriaal.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van artikelen of fragmenten daarvan, heeft u tevoren toestemming nodig van Wiebe Dooper.

Contact is mogelijk via: info@brekt.nl