Categorieën
Bolsward Columns Sneek Súdwest Verkeer Vervoer Workum

EEN KRABBEL AAN PETRA VAN DEN AKKER, DE STILLE CDA-WETHOUDER IN SWF

In 2022 volgt Petra van den Akker partijgenote Gea Wielinga op als CDA-wethouder in Súdwest-Fryslân. Daarvoor maakt Van den Akker gedurende 2011-2022 deel uit van de CDA-fractie in Súdwest-Fryslân en daarvoor is ze raadslid van de christendemocraten in de gemeente Sneek. Van den Akker loopt dus al wat jaren mee in de lokale politiek en er mag worden verondersteld dat ze enige kennis van zaken heeft van relevante vraagstukken die in Súdwest spelen, zoals de autoluwe pilot.

Beste wethouder Van den Akker, beste Petra,

Als raadsverslaggever van het Sneeker Nieuwsblad woon ik in de jaren 2018 en 2019 bijna alle raadsvergaderingen bij en zit je naast fractievoorzitter Douwe Attema. Geen enkele keer ben je, volgens mij, aan het woord geweest. En met het vertrek van wethouder Gea Wielinga staat na jarenlang wachten eindelijk de deur open voor het verlangde wethouderschap. Je stil en geduldig aanwezig zijn wordt eindelijk beloond.

Logo Nieuw Sociaal, een jonge politieke partij Súdwest, met name gevormd door voormalige partijgenoten van Petra van den Akker en Bauke Dam.

Overigens is in het politieke circuit bekend dat je intern bij het CDA flink hebt uitgehaald naar vertrekkende partijgenoten, die overstappen naar Nieuw Sociaal. De landelijke malaise van het ooit zo trotse CDA sijpelde dus ook in onze gemeente door.

Jij bent als wethouder onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles historie, onderwijs, cultuur en handhaving. En natuurlijk, ook als inwoner van Sneek, kom je natuurlijk wel eens op de Oosterdijk waar een fiets- en brommerverbod geldt. Het is niet lastig er te constateren dat Jan en alleman zich daar niets van aantrekt.

Passerende pizzabezorgers op snelle e-bikes, jongeren op gevaarlijke fatbikes, huisvrouwen op gewone fietsen, mannen op sportfietsen en bestuurders van scooters en brommers zorgen voor onveiligheid op deze prominente winkelstraat. Jij laat, deel uitmakend van het college van Súdwest, die onveiligheid gewoon voortbestaan, omdat het fiets- en bromfietsverbod niet of nauwelijks wordt gehandhaafd. Dat mag eens te meer gezegd worden, omdat jij wethouder van handhaving bent.

Groot artikel in de Volkskrant van donderdag 25 januari over de autoluwe pilot in de Sneker binnenstad.

Jij hebt als wethouder ermee ingestemd om de autoluwe pilot per 2 januari van start te laten gaan. Zelfs de Volkskrant wijdt op donderdag 25 januari een groot artikel aan de verkeersproef, waar je collega-wethouder Michel Rietman zijn handenvol aan heeft. Hij is een eigentijdse modelpoliticus die prat gaat op communiceren, zich beroept op onderzoeken en enquêtes, maar er nog weinig van begrijpt dat dit ridicule plan in deze vorm op een bepaald moment de prullenbak ingaat.

De toenemende verkeersintensiteit aan het kruispunt op de Goeman Borgesiuslaan is CDA-wethouder Petra van den Akker uiteraard niet ontgaan. © BREKT.NL

Indien jij de infrastructuur van Sneek een beetje kent, kom jij ook tot de conclusie dat de pilot verkeerd is opgezet. De verkeersdrukte aan de Berkenlaan (Bomenbuurt), Goeman Borgesiuslaan (Noordoosthoek) en Worp Tjaardastraat (Noorderhoek) brengt net als die aan de Oosterdijk onveilige situaties met zich mee. En als er straks ergens een ongeluk gebeurt, is het hek van de dam. Dan word jij daarop – geheel terecht – aangesproken.

Ook CDA-wethouder Bauke Dam geeft instemming aan de autoluwe pilot. © CDA SWF

Wat mij betreft mag je naar buiten toe stil blijven opereren, maar sla binnenskamers eens hard op de tafel tijdens het gezamenlijke college-overleg om het belachelijke autoluwe plan te schrappen. Je kan tegen collega Rietman zeggen dat het eenrichtingsverkeer maken van de gehele Prins Hendrikkade elders de stad ontlast van sluipverkeer. En maak hem duidelijk dat er gerust op donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur bewegende palen geplaatst kunnen worden aan de Singel ter hoogte van de katholieke kerk om de verkeersstroom te beperken.

Petra, jij bent al jarenlang actief in de politiek. Het wordt hoogtijd dat je je eens echt laat gelden. Succes!

Met vriendelijke groet,
Wiebe Dooper