Categorieën
Gezondheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Welzijn

Ruim één op de vijf ambtenaren uitgeput na werkdag

(tekst: Hans Bekkers op BinnenlandsBestuur.nl) Zeker één op de vijf gemeenteambtenaren is na een werkdag volledig uitgeput. Ruim een kwart is zo moe dat ze erna aan niets meer toekomen. Dat blijkt uit verdiepend onderzoek van A&O fonds Gemeenten, De werkdruk onder gemeenteambtenaren. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op het Werkonderzoek 2022 van Binnenlandse Zaken, […]

Categorieën
Media Sociaal Welzijn Zorg

Het nut, de noodzaak en de werkwijze van ZorgkaartNederland

(tekst: Patiëntenfederatie Nederland) Patiëntenfederatie Nederland heeft kennis genomen van het artikel dat vandaag (vrijdag 2 februari 2024) in het Financieel Dagblad is gepubliceerd over ZorgkaartNederland. Patiëntenfederatie Nederland heeft in aanloop naar deze publicatie ook medewerking verleend aan dit artikel door vragen die de journalisten hadden zo goed mogelijk te beantwoorden. Bepaalde kritische punten uit het […]

Categorieën
Ethiek Onderzoek Sociaal Welzijn

Waarom neemt de eenzaamheid in Nederland niet af?

(tekst: Anja Machielse op SocialeVraagstukken.nl, 21 december 2023) Eenzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda en wordt gezien als een belangrijk gezondheidsprobleem dat iedereen in de samenleving aangaat. Sinds 2018 is er een nationaal actieprogramma om eenzaamheid tegen te gaan, landelijke campagnes om burgers bewust te maken van eenzaamheid en lokale coalities die […]

Categorieën
Columns Gezondheid Politiek Welzijn Zorg

HILDEGONDA: ‘HUGO DE JONGE MOET OP WATER EN BROOD ZITTEN’

Mijn echtgenote Hildegonda heeft het coronabeleid tot in de puntjes gevolgd. Ze is een ferme voorstander van een parlementair onderzoek naar de gang van zaken achter het coronabeleid en de oversterfte hoort daar ook onderdeel van uit te maken. Hildegonda is ervan overtuigd dat een aantal verantwoordelijken voor de rechter gedaagd zullen worden. En: ‘Hugo […]

Categorieën
Onderzoek Sociaal Welzijn

VERZUIM IN MEESTE BEDRIJFSTAKKEN LAGER

(tekst: CBS op Liwwadders.nl) Ziekteverzuim werknemers derde kwartaal lager dan in 2022 Het ziekteverzuim onder werknemers was in het derde kwartaal van 2023 4,8 procent. Dat wil zeggen dat 48 van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Net als in de eerste twee kwartalen van dit jaar was het verzuim lager dan […]

Categorieën
Economie Welzijn

Econoom Gorter: Wie is het gelukkigst?

Het World Happiness Report is een jaarlijkse uitgave van de Verenigde Naties. Bij dit soort ‘geluksonderzoeken’ wordt mensen soms rechtstreeks gevraagd hoe gelukkig ze zijn, bijvoorbeeld door een cijfer aan hun welbevinden toe te kennen. In dit rapport wordt die vraag niet gesteld, maar worden per land min of meer objectieve maatstaven gebruikt. Het inkomen per hoofd […]

Categorieën
Onderzoek Sociaal Welzijn

Meer slaapproblemen en psychische klachten onder jongeren

(tekst: CBS) In 2022 zei 22 procent van de 12- tot 25-jarigen dat ze in de afgelopen twee weken slaapproblemen hebben gehad. 16 procent van de jongeren had in de afgelopen vier weken psychische klachten en 12 procent gaf aan een depressie te hebben of hebben gehad in de afgelopen twaalf maanden. De percentages jongeren […]

Categorieën
Gezondheid Onderzoek Sociaal Welzijn

10,7 miljoen volwassenen hebben hun keuze ingevuld in Donorregister

(tekst: CBS) Op 1 januari 2023 hadden 10,7 miljoen mensen van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. Daarvan gaven 4,8 miljoen mensen expliciet toestemming voor orgaandonatie, en 4,4 miljoen geen toestemming. Bijna 1,5 miljoen mensen hebben vastgelegd dat ze de beslissing overlaten aan nabestaanden of een aangewezen persoon. 3,3 miljoen […]

Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Welzijn

Afvalvrij boodschappen doen? Doe mee aan een Zero Waste Wandeltour

(tekst: persbericht Zero Waste Nederland) In de week van 28 oktober t/m 4 november wordt in Dokkum, Harlingen, Leeuwarden en Sneek een gratis wandeltour georganiseerd door Zero Waste Friesland. Een leven met minder afval lijkt onmogelijk in deze drukke tijden. Maar burgerbeweging Zero Waste Nederland laat zien dat het kan. Skjin Wetter neemt het initiatief […]

Categorieën
Columns Sneek Sociaal Súdwest Welzijn Zorg

VERSNIPPERD DEBAT RONDOM BEHOUD ANTONIUS

De besturen van vier Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en VGZ droppen op 20 juni 2023 in de media dat Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen binnen tien jaar worden gesloten. Daarvoor in de plaats komt een nieuw ziekenhuis bij Joure. ‘Huisartsen stonden op hun achterste benen toen ze dat hoorden’, […]