Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest Welzijn Zorg

Súdwest tekent convenant ‘meeverhuizen hulpmiddelen’

Het uitgangspunt van het convenant is dat inwoners bij verhuizing naar een andere gemeente, hulpmiddelen zoals een scootmobiel of een rolstoel, kunnen meenemen en blijven gebruiken in hun nieuwe woonplaats. Momenteel dient de inwoner het hulpmiddel meestal af te staan aan de gemeente en moet een heel aanvraagtraject in de nieuwe gemeente worden doorlopen voor […]

Categorieën
Welzijn Zorg

Jonge artsen willen werkcultuur zelf veranderen

(tekst VvAA) Een eind aan de overwerkcultuur, meer inspraak, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en meer aandacht voor de mens achter de dokter. Daarvoor pleiten de (jonge) artsen die zijn aangesloten bij Zin in Zorg. De beweging is fors gegroeid en telt ruim 700 dokters. Op 27 juni maken ze tijdens het Zin in Zorg Filmfestival […]

Categorieën
Boeken Commentaar Energie Natuur en milieu Nederland Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Welzijn

Wynia’s Week: Zijn de jubelverhalen van Rob Jetten over zijn windmolens op zee opzettelijk misleidend?

OPZET Rob Jetten verkoopt zijn nieuwe windmolens op zee met misleidende informatie. Is het opzet of onkunde? Door Maarten van Andel | TEKORT Gelukkig wordt nu duidelijk dat Nederland de eigen personeelsproblemen zelf moet oplossen. Dat kan ook. Maar hoe? Nick Ottens zocht het uit | VEELO Roderick Veelo publiceert deze week zijn boek ‘De […]

Categorieën
Nederland Sociaal Welzijn

In eerste kwartaal 2022 hoogste ziekteverzuim ooit gemeten

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In dezelfde periode van 2021 was het verzuim 4,8 procent. In 2021 gaf ruim 8 procent van de werknemers aan bij het meest recente verzuim klachten te […]

Categorieën
Nederland Welzijn

CBS: Mentale gezondheid jongeren afgenomen

In 2021 was 18 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. In 2019 en 2020 was dit nog 11 procent. Vooral vrouwen en jongvolwassenen hadden in 2021 vaker te maken met psychische klachten dan daarvoor. Jongeren voelden zich onder andere vaker neerslachtig en somber. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS, een onderzoek […]

Categorieën
Fryslân Welzijn

De toekomstige zorg in Fryslân

De zorg in Fryslân zal in de komende jaren anders georganiseerd worden. Daarover waren de 175 deelnemers aan de conferentie ‘Anders omgaan met Gezondheid’, die georganiseerd werd vanuit de bestuurstafel Seker en Sûn, het unaniem eens. Door organisaties in zorg en welzijn, regionale en lokale overheden en andere betrokkenen werden knelpunten en ideeën gedeeld. Nu […]