Categorieën
Bolsward Gezondheid Sneek Súdwest Welzijn Workum Zorg

PVDA-WETHOUDER POELMAN BENADRUKT INFORMEREN BURGERS OVER ANTONIUS SNEEK

Op dinsdagmiddag 4 juni wordt PvdA-wethouder Marianne Poelman geïnterviewd door radioverslaggever Eric Ennema van Omrop Fryslân. In dat gesprek benadrukt de wethouder het zoveel mogelijk informeren en betrekken van burgers over de gang van zaken van Antonius Sneek. Mogelijke sluiting van dit ziekenhuis, en dat van Tjongerschans in Heerenveen, is nog lang niet zeker, omdat […]

Categorieën
Economie Welzijn

Sneker econoom Gorter: Wie is het gelukkigst?

Het World Happiness Report is een jaarlijkse uitgave van de Verenigde Naties. Bij dit soort ‘geluksonderzoeken’ wordt mensen soms rechtstreeks gevraagd hoe gelukkig ze zijn, bijvoorbeeld door een cijfer aan hun welbevinden toe te kennen. In dit rapport wordt die vraag niet gesteld, maar worden per land min of meer objectieve maatstaven gebruikt. Het inkomen per hoofd […]

Categorieën
Onderzoek Welzijn Zorg

ZORG GEZONDER ZONDER BULLSHIT-TAKEN

(tekst: Goldschmeding Foundation, een expertquote via ANP Expert Support Eva Helmond, op Liwwadders.nl) Onderzoek van De Jonge Psychiater laat zien dat bijna de helft van de psychiaters in Nederland bezwijkt onder de werkdruk. Zowel de gezondheid van de psychiaters als de kwaliteit van de zorg gaat daardoor achteruit. Zowel de werkende als de ‘verzorgde’ én […]

Categorieën
Fryslân Sneek Súdwest Welzijn Zorg

ANTONIUS SNEEK: AANPASSINGEN ZIEKENHUISZORG IN TOEKOMST ONONTKOOMBAAR

(tekst: Antonius Sneek) De gemeenten Heerenveen en Súdwest-Fryslân hebben op 28 maart een rapport van Lysias gepubliceerd over de impact van de toekomstplannen van de Friese ziekenhuiszorg. Het is een goede zaak dat ze dit hebben laten onderzoeken. De gemeenten hebben zorgen, die zien we ook terug in dit rapport. Deze plannen raken veel inwoners en […]

Categorieën
Columns Sneek Sociaal Súdwest Welzijn Zorg

VERSNIPPERD DEBAT RONDOM BEHOUD ANTONIUS

(betreft: herhaald bericht uit 2023) De besturen van vier Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraars De Friesland, Zilveren Kruis en VGZ droppen op 20 juni 2023 in de media dat Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen binnen tien jaar worden gesloten. Daarvoor in de plaats komt een nieuw ziekenhuis bij Joure. ‘Huisartsen stonden op hun achterste […]

Categorieën
Economie Ethiek Onderzoek Sociaal Welzijn

Ruim een derde werknemers in Nederland wil ‘functie elders’

(tekst: Integron B.V. op Liwwadders.nl) Ruim een derde werknemers in Nederland wil ‘functie elders’ ‘Het gaat wel prima’ is niet meer goed genoeg voor bedrijven om werknemers binnenboord te houden. 30% van de medewerkers heeft het afgelopen jaar gesolliciteerd naar een baan bij een andere organisatie. Ruim een derde (35%) is van plan dit te […]

Categorieën
Gezondheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Welzijn

Ruim één op de vijf ambtenaren uitgeput na werkdag

(tekst: Hans Bekkers op BinnenlandsBestuur.nl) Zeker één op de vijf gemeenteambtenaren is na een werkdag volledig uitgeput. Ruim een kwart is zo moe dat ze erna aan niets meer toekomen. Dat blijkt uit verdiepend onderzoek van A&O fonds Gemeenten, De werkdruk onder gemeenteambtenaren. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op het Werkonderzoek 2022 van Binnenlandse Zaken, […]

Categorieën
Media Sociaal Welzijn Zorg

Het nut, de noodzaak en de werkwijze van ZorgkaartNederland

(tekst: Patiëntenfederatie Nederland) Patiëntenfederatie Nederland heeft kennis genomen van het artikel dat vandaag (vrijdag 2 februari 2024) in het Financieel Dagblad is gepubliceerd over ZorgkaartNederland. Patiëntenfederatie Nederland heeft in aanloop naar deze publicatie ook medewerking verleend aan dit artikel door vragen die de journalisten hadden zo goed mogelijk te beantwoorden. Bepaalde kritische punten uit het […]

Categorieën
Ethiek Onderzoek Sociaal Welzijn

Waarom neemt de eenzaamheid in Nederland niet af?

(tekst: Anja Machielse op SocialeVraagstukken.nl, 21 december 2023) Eenzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda en wordt gezien als een belangrijk gezondheidsprobleem dat iedereen in de samenleving aangaat. Sinds 2018 is er een nationaal actieprogramma om eenzaamheid tegen te gaan, landelijke campagnes om burgers bewust te maken van eenzaamheid en lokale coalities die […]

Categorieën
Columns Gezondheid Politiek Welzijn Zorg

HILDEGONDA: ‘HUGO DE JONGE MOET OP WATER EN BROOD ZITTEN’

Mijn echtgenote Hildegonda heeft het coronabeleid tot in de puntjes gevolgd. Ze is een ferme voorstander van een parlementair onderzoek naar de gang van zaken achter het coronabeleid en de oversterfte hoort daar ook onderdeel van uit te maken. Hildegonda is ervan overtuigd dat een aantal verantwoordelijken voor de rechter gedaagd zullen worden. En: ‘Hugo […]