Categorieën
Economie Welzijn

Econoom Gorter: Wie is het gelukkigst?

Het World Happiness Report is een jaarlijkse uitgave van de Verenigde Naties. Bij dit soort ‘geluksonderzoeken’ wordt mensen soms rechtstreeks gevraagd hoe gelukkig ze zijn, bijvoorbeeld door een cijfer aan hun welbevinden toe te kennen. In dit rapport wordt die vraag niet gesteld, maar worden per land min of meer objectieve maatstaven gebruikt. Het inkomen per hoofd […]

Categorieën
Fryslân Sociaal Welzijn

Jongeren onder de 18 komen in Fryslân makkelijk aan alcohol

(tekst: GGD Fryslân, ook op Liwwadders.nl) Wordt er bij verkooppunten voldoende gecontroleerd op jongeren onder de 18 die alcohol willen kopen? Uit onderzoek van GGD Fryslân blijkt dat jongeren makkelijk aan alcohol komen. In 36,8 % van de gevallen werden de 16- en 17-jarige ‘mysterykids’ gecontroleerd en kregen zij geen alcohol mee. Meeste controles bij […]

Categorieën
Fryslân Politiek Welzijn Zorg

CDA: minister Kuipers, ruk het hart niet uit de noordelijke zorginfrastructuur

(tekst: CDA-Fryslân) Maandag 16 januari werd bekend, dat minister Kuipers (D66) vasthoudt aan plannen om de kinderhartchirurgie in twee ziekenhuizen te concentreren. Daarmee is het behoud van de kinderhartchirurgie in het UMCG nog steeds in gevaar. CDA-ers Robert de Wit (Groningen), Henk Jumelet (Drenthe) en Friso Douwstra (Fryslân) noemen het besluit van de minister onuitlegbaar. […]

Categorieën
Politiek Welzijn Zorg

FNP: Bernehertsjirurgy Grins moat bliuwe

(tekst: Sijbe Knol FNP-Fryslân) Minister Kuipers fan Folkssûnens hâldt fêst oan plannen om de bernehertsjirurgy yn twa sikehuzen te konsintrearjen. Dêrmei is it behâld fan de bernehertsjirurgy yn it noarden fan Nederlân noch hieltyd yn gefaar, in jier nei de grutte demonstraasje yn Grins en politike útspraken fan sawat alle partijen yn de Steaten. De […]

Categorieën
Nederland Sociaal Welzijn Zorg

Atlas brengt regionale variatie in kanker in kaart

(tekst: Binnenlands Bestuur) De vandaag (dinsdag 17 januari, red.) verschenen Kankeratlas laat zien hoe vaak verschillende vormen van kanker voorkomen in verschillende regio’s in Nederland. Die informatie helpt beleidsmakers om lokale preventieplaen op te stellen, stelt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), dat de atlas maakte. ‘De atlas toont aan waar in Nederland we nog specifieker moeten […]

Categorieën
Fryslân Welzijn

Nieuwe monitor Welzijn: Vooral jongvolwassenen en senioren scoren slechter op welzijn

(tekst: Fries Sociaal Planbureau) Bijna een kwart van de jongvolwassenen (18-34 jaar) ervaart (heel) veel stress. Dat aandeel wordt kleiner naarmate de leeftijd toeneemt. Daarnaast stijgt het aandeel jongvolwassenen dat risico loopt op angst of depressie. Senioren van 75 jaar en ouder scoren vaker negatief op eenzaamheid en een gebrek aan eigen regie. Dit blijkt […]

Categorieën
Welzijn

Veel wethouders stoppen om gezondheidsredenen

(tekst: Binnenlands Bestuur) Steeds meer wethouders beëindigen voortijdig hun loopbaan omdat ze het ambt mentaal of fysiek te zwaar vinden. Na de start van de nieuwe colleges is gezondheid het belangrijkste struikelblok voor wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur. Aanslag Zestien wethouders stopten tijdelijk of definitief om gezondheidsredenen […]

Categorieën
Ethiek Landbouw Sociaal Welzijn Zorg

‘Eens in de twaalf dagen overlijdt een boer door zelfdoding’

LTO Noord laat trainer Ricco de Goede aan het woord die pleit voor suïcidepreventietraining voor de agrarische sector, want zelfdoding onder boeren is onrustbarend hoog. Gemiddeld is er eens in de twaalf dagen een sterfgeval door zelfdoding. De Goede is werkzaam voor 113Zelfmoordpreventie en wijst erop dat de druk voor sommige boeren enorm hoog is. […]

Categorieën
Economie Sociaal Welzijn

Werkdruk en andere zorgen van werkgevers over 2023

(tekst: UWV) Ruim de helft van werkgevers ervaart een hogere werkdruk door de krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het werkgeversonderzoek van UWV onder 2.000 werkgevers. Ook zegt twee derde van de werkgevers veel moeite te hebben met het vervullen van hun vacatures. Ook voor 2023 vormt de krappe arbeidsmarkt een probleem voor veel […]

Categorieën
Sociaal Welzijn

Meer vrouwen dan mannen met psychische klachten

(tekst: CBS) In 2021 had 18 procent van de vrouwen van twaalf jaar of ouder psychische klachten. Bij mannen was dit 12 procent. Vooral onder tienermeisjes en jonge vrouwen kwamen deze klachten voor. Ook het ziekteverzuim door psychische klachten was onder vrouwelijke werknemers hoger. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS en uit de […]