Categorieën
Commentaar Geschiedenis Politiek Sneek Súdwest Verkeer Vervoer

EEN ONJUISTE VISIE OP DE INFRASTRUCTUUR VAN SNEEK

In het verleden zijn er minimaal twee missers gemaakt met betrekking tot de infrastructuur van Sneek. De eerste dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw, de tweede rond 1970. De fouten hadden te maken met groepsbelangen en niet met het algemeen belang.

Jaren dertig

Toen er in de jaren dertig van de vorige eeuw een aansluiting moest komen vanaf de Afsluitdijk via Bolsward naar Sneek richting Joure en Heerenveen, adviseerden deskundigen de nieuwe verkeersweg om de stad heen aan te leggen.

Daarmee werd het centrum ontzien van toekomstig toenemend autoverkeer. Binnen deze optie zouden er bijvoorbeeld twee aftakkingen naar de binnenstad komen. Maar deze variant ging niet door.

Er werd uiteindelijk bepaald dat de verkeersweg aansloot op het centrum en auto’s door de binnenstad reden. Hiermee kreeg de middenstand van de Waterpoortstad zijn zin.

Wordt de Singel, eerder Achterom genoemd, ooit weer uitgegraven? Een dergelijk voornemen maakt van Sneek – weer – een echte waterstad!

Jaren zeventig

De discussie over een nieuwe verkeersvariant begon ergens in de jaren zestig. Tot dan toe reed het autoverkeer – altijd nog – vanaf de Afsluitdijk naar Leeuwarden en Joure door het centrum via de Rijksweg 43, Prins Hendrikkade, Jousterkade en Oppenhuizerweg. Om de stad van het verkeer te ontlasten, zou de rondweg A7 worden aangelegd, aldus Vereniging Historisch Sneek (VHS).

In het eerste plan zou de A7 achter de wijken Tinga en Duinterpen worden aangelegd en deze ‘vervolgens te laten eindigen net voor de Prinses Margriettunnel’, maar dit plan werd niet uitgevoerd. ‘Dan had onder andere landbouwverkeer vanaf Jutryp via de huidige rondweg richting Leeuwarden kunnen rijden en was de huidige omstreden proef autoluwe binnenstad niet nodig geweest’, schrijft VHS.

Op basis van al dan niet goed ingeschatte milieubelangen destijds, kwam er van het eerste plan niets terecht. In plaats daarvan werd de rondweg A7 aangelegd tussen enerzijds Lemmerweg-West en Lemmerweg-Oost en anderzijds Tinga en Duinterpen.

PvdA-wethouder Rietman overlegt netjes met een verkeersbegeleider aan de Singel over de ontwikkeling van de autoluwe pilot. © BREKT.NL

Tenslotte

Op 2 januari 2024 ging de autoluwe pilot in de Sneker binnenstad van start onder toeziend oog van verantwoordelijk PvdA-wethouder Michel Rietman. Ook aan dit plan ligt een gebrekkige visie op de infrastructuur van Sneek ten grondslag.

Het is nog maar de vraag of het college en de raad van Súdwest-Fryslân – ook – gaat leren van gemaakte fouten uit het verleden.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen

De informatie van de jaren dertig werd mondeling medegedeeld door burgemeester Bernhard Buma van Sneek (bestuursperiode 1970-1993).

De informatie van de jaren zeventig is met name afgeleid van een artikeltje van Vereniging Historisch Sneek in een recente uitgave van het Sneeker Nieuwsblad.

Eerder verscheen