Categorieën
Bolsward Commentaar Cultuur Economie Geschiedenis Politiek Sneek Sport Súdwest Workum

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân maken antireclame voor Sneek

PvdA-wethouder Michel Rietman, die de uitvoering van de autoluwe pilot in de Sneker binnenstad voor zijn rekening neemt, ontvangt veel kritiek. Echter, de andere leden van B&W dragen ook verantwoordelijkheid, te weten: burgemeester Jannewietske de Vries (PvdA) en wethouders Marianne Poelman (PvdA), Bauke Dam (CDA), Petra van den Akker (CDA) en Henk de Boer (FNP). In tal van landelijke, regionale en lokale media wordt de autoluwe proef aan de kaak gesteld, waardoor de goede naam van Sneek als watersportstad, koopcentrum en cultureel centrum op het spel staat.

Watersport en meer

Als zeer bekende watersportstad met een evenement van internationale allure als de Sneekweek is er sinds jaar en dag een uitstekende reputatie opgebouwd. Ook op ander sportief terrein valt de stad op. In 1970 haalt voetbal vereniging Sneek het algemeen landelijk amateurkampioenschap binnen. De volleybaldames van Olympus spelen jarenlang op het hoogste niveau in Nederland. En vanaf ongeveer 1977 zetten de heren van Animo steeds betere prestaties neer. Uit deze sportcultuur komen Olof van der Meulen en Jan Posthuma voort die met het Nederlands volleybalteam in 1996 in Atlanta Olympisch goud behalen.

De broers Clemens en August Brenninkmeijer starten C&A in 1841 aan de Oosterdijk.

Koopcentrum

Door de inzet van tientallen familiebedrijven ontwikkelt Sneek zich door de jaren heen tot een uitstekend koopcentrum, gekenmerkt door een hoge verscheidenheid in het winkelaanbod. De Waterpoortstad is zonder twijfel het koopcentrum van de Zuidwesthoek, maar klanten komen ook van buiten deze regio.

Cultuur

Burgemeester Arno Brok (2003-2010) ijvert voor de bouw van het Theater Sneek aan de Westersingel waardoor de stad op cultureel gebied meer betekenis krijgt. Daarnaast profiteert de stad al langere tijd van de aanwezigheid van poppodium het Bolwerk, dat aantrekkingskracht heeft op diverse subculturen van jongeren en oudere jongeren. Ook zijn er twee prachtige musea: het Fries Scheepvaart Museum en het Modelspoormuseum.

Sneek van veenterp tot waterpoortstad: een uitstekend historisch boek uit 2011, dat onder toezicht van hoofdredacteur Meindert Schroor tot stand komt.

Conclusie

Het college van B&W onderschat de gevolgen van de autoluwe pilot voor het aanzien van Sneek en in bredere zin dat van Súdwest- Fryslân, de grootste gemeente van Nederland.

Hopelijk wordt het college inmiddels achter de schermen voorzien van deskundige adviezen van (ex-)bestuurders en wordt daar iets zinnigs mee gedaan. Dat is meer dan een beetje nodig.

Wiebe Dooper