Categorieën
Economie Fryslân Geschiedenis Nederland Niet gecategoriseerd Politiek Sneek Sociaal Súdwest

Econoom Sam de Wolff (1878-1960)

Nederland heeft weinig internationaal bekende economen gehad. We hebben natuurlijk de in 1994 overleden Jan Tinbergen, de eerste econoom die — overigens samen met de Noor Ragnar Frisch — de Nobelprijs kreeg. In de negentiende eeuw genoot N.G. Pierson nog enige bekendheid, maar dan hebben we het wel gehad. Naast deze toppers heeft de provincie […]

Categorieën
Columns Economie

ELITES, aldus de econoom

De tijd dat er een duidelijke maatschappelijke elite bestond, ligt achter ons. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de nazaten van het middeleeuwse ridderdom automatisch de grootste vermogens bezitten en de invloedrijkste posities bekleden. Wat is ervoor in de plaast gekomen? Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderscheidt weliswaar een zogenaamde ‘gevestigde bovenlaag’, maar die bevat […]

Categorieën
Boeken Commentaar Cultuur Dieren Economie Energie Ethiek Landbouw Natuur en milieu Politiek

Wynia’s Week: Hoe D66-Kamerlid Tjeerd de Groot de D66-wetenschappers onder het tapijt veegde

STIKSTOF D66-kopstuk Tjeerd de Groot wilde halvering van de veestapel en wat hem in de weg zat – zoals D66-wetenschappers – dienden te wijken. Het getuigenverslag van prof. Han Lindeboom | WINTER Hoge prijzen voor voedsel en energie zijn een recept voor onrust en opstand, memoreert Mark Verheijen. Hij verwacht dat de ChristenUnie de coalitie […]

Categorieën
Economie

Kapitalisme = vooruitgang. Of niet?

Vroeger waren we arm. Toen kwam het kapitalisme en ging het alsmaar beter. En nu zijn we rijk. Gechargeerd, zegt u? Niettemin is dit de dominante gedacht als het gaat om de geneugten van de markteconomie. Zeker na het ontmantelen van de centrale planning in de voormalige Sovjet-Unie. En kijk eens naar China! Dat land […]

Categorieën
Economie

OPVOEDEN, volgens de econoom

Af en toe komt er een paard de economieboeken binnenwandelen. De in Sneek geboren econoom Sam de Wolff (1878-1960) vermeldt in zijn autobiografie dat hij zijn eerste les economie op de Oude Koemarkt in zijn geboorteplaats ontving. Elke dinsdag was er veemarkt en hij bleef eens gefascineerd staan kijken hoe de objectieve ruilwaarde van een […]

Categorieën
Boeken Commentaar Economie Mondiaal Nederland

Eduard Bomhoff in Wynia’s Week: ‘Het gaat helemaal verkeerd met de pensioenen’

PENSIOEN De Nederlanders dreigen een veel slechter pensioen te krijgen dan nu. Omdat De Nederlandsche Bank wil dat de pensioenpremies niet in aandelen, maar in staatsobligaties worden belegd. Eduard Bomhoff trekt aan de bel. VIDEO. PODCAST | RUTTE De premier is al 16 jaar leider van de VVD. Maar zijn partij en hijzelf hebben hun […]

Categorieën
Boeken Commentaar Economie Europa Geschiedenis Godsdienst Landbouw Mondiaal Natuur en milieu Politiek

Wynia’s Weel: De bazen van het ‘Veiligheidsberaad’ zijn stiekem een nieuwe macht aan het vormen

MACHT Met de veiligheidsregio’s, gecoördineerd in het Veiligheidsberaad, dreigt een nieuwe, uitdijende en ongecontroleerde bestuurslaag te ontstaan. Door Nick Ottens | STIKSTOF Afrika heeft grote behoefte aan kunstmest maar mag die van de Europese Commissie niet produceren, schrijft Arnout Jaspers | LINKS Dat linkse partijen verliezen is logisch, vindt Wim Groot, hun standpunten zijn nadelig […]

Categorieën
Economie Fryslân Onderwijs

Onderzoek in Noordwest-Fryslân mbo-geschoolden aanwinst voor brede welvaart

(tekst: Fries Sociaal Planbureau) Mbo-geschoolden zijn belangrijk voor brede welvaart, maar hun meerwaarde en ontwikkelpotentie blijft onderbelicht. Dit blijkt uit FSP-onderzoek  in Noordwest-Fryslân. Huidig onderzoek legt vaak de focus op hoogopgeleiden, terwijl in de praktijk ook de groep mbo-geschoolden belangrijk is. Er is een groeiend tekort aan mbo-personeel en van hen wordt steeds meer wendbaarheid en […]

Categorieën
Economie Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Súdwest

TOEKOMSTIG EMPATEC

Het college van Súdwest presenteert aan de raad de laatste stand van zaken rondom werkleerbedrijf Empatec. Dit is een vervolg op de uitkomsten van het raadsonderzoek in 2021. De belangrijkste boodschap: met de samenwerkende gemeenten en de regio een vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling opzetten voor een toekomstbestendig werkleerbedrijf. Raad en college wilden meer transparantie, sturing en […]

Categorieën
Economie Nederland Sociaal

Meer mensen verwachten verslechtering van de financiële situatie

(tekst: CBS) 30 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder ging er in het eerste kwartaal van 2022 van uit dat de financiële situatie van hun huishouden het komende jaar zal verslechteren. Begin 2021 was dat nog 16 procent. Huurtoeslagontvangers waren pessimistischer dan eigenwoningbezitters en overige huurders. Ze gaven al in 2021 aan […]