Categorieën
Columns Economie Politiek

NATUURLIJKE ORDE, aldus econoom Gorter

Denkers over de samenleving hebben altijd dankbaar gebruik gemaakt van metaforen. Eén van de krachtigste beelden is die van de bijenkorf, zo’n driehonderd jaar geleden gebruikt door de in Rotterdam geboren Bernard de Mandeville. Bijen hebben geen vooropgezet plan en volgen eenvoudig hun instinct. Het resultaat bestaat uit de verbazingwekkend regelmatige vormen van de bijenkorf. […]

Categorieën
Economie Financiën

Banken maken geld lenen in 2023 fors duurder

(tekst: Allianz Trade) Europese banken trappen op de rem. Kredietnormen worden aangescherpt. Geld lenen wordt voor consumenten en bedrijven fors duurder volgend jaar. Volgens de researchafdeling van kredietverzekeraar Allianz Trade is de verkrapping van de geldmarkt vergelijkbaar met de niveaus die we zagen rond het beginstadium van de Covid-19-crisis in 2020. Uitgedrukt in procenten verwacht […]

Categorieën
Boeken Commentaar Economie Mondiaal Politiek Sociaal Zorg

Wynia’s Week: Er komen meer asielzoekers naar hier omdat ze vaker mogen blijven. En daarom komen er nog weer meer.

STATUS Omdat de IND het druk heeft laten ze meer asielzoekers door die dan statushouder worden. En daarom komen er weer meer – ook asielzoekers die vaak toch al mogen blijven. Nick Ottens zocht het uit | NORM Die stokstofnorm van ons is onnavolgbaar en bron van veel ellende en ongenoegen. Weg er mee, zegt […]

Categorieën
Economie Financiën Sociaal

Consumenten iets minder pessimistisch

(tekst: CBS) Consumenten waren in november iets minder somber dan in oktober, toen hun vertrouwen een absoluut dieptepunt bereikte. In november kwam het vertrouwen uit op -57, tegen -59 in oktober. Consumenten waren wat minder pessimistisch over de economie en ook de koopbereidheid was iets minder negatief. Met -57 lag het consumentenvertrouwen in november ruimschoots […]

Categorieën
Columns Economie

JOHN KENNETH GALBRAITH

Het zwaartepunt van de economiebeoefening is in de loop van de twintigste eeuw langzaam van Europa naar de Verenigde Staten verschoven. Eén van de bekendste Amerikaanse economen is wel de in 1908 in Canada geboren John Kenneth Galbraith. Galbraith was niet wat je noemt een echte econoom. Hij heeft zich in zijn lange leven niet […]

Categorieën
Economie Nederland Sociaal

Werkloosheid in oktober gedaald

(tekst: CBS) In oktober 2022 waren 365 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Hiermee was het werkloosheidspercentage lager dan in september (3,8 procent). Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen nog wel toe, met 4 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in […]

Categorieën
Economie Fryslân Nederland Politiek

Verruiming sluis Kornwerderzand dichterbij dankzij steun maritieme sector

De komst van een ruimere sluis bij Kornwerderzand is een stap verder. Er zijn nu genoeg bedrijven rond het IJsselmeer die hebben toegezegd gezamenlijk te willen bijdragen tot een bedrag van 26,5 miljoen euro. De havens van Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad, Meppel, Zwolle en Kampen worden hiermee beter bereikbaar. Ieder deelnemend bedrijf verplicht zich tot […]

Categorieën
Columns Economie

HUISELIJKE GENOEGENS, aldus de econoom

De negentiende-eeuwse schrijver Charles Dickens schijnt eens verteld te hebben dat hij, als het buiten zeer koud was, iemand huurde die om zijn woning heen moest lopen stampvoeten en af en toe “Brrr!” moest roepen. Dit alles om het gevoel van huiselijke behaaglijkheid te bevorderen. De uitdrukking ‘de genoegens van het huiselijk leven’ heeft in […]

Categorieën
Columns Economie

GEVANGENEN, aldus econoom Gorter

Geen beroemder dilemma dan dat van de gevangenen. Het zogenaamde prisoner’s dilemma komen we herhaaldelijk in het werk van economen tegen. Het doel is in veel gevallen aan te tonen dat er een vorm van overheidsdwang nodig is om de meest gewenste situatie te krijgen. Stelt u zich twee gevangenen voor die samen een misdrijf hebben gepleegd […]

Categorieën
Economie Energie Landbouw Overheid Sociaal

Kabinet verhoogt steun voor energiekosten van boeren en tuinders

(tekst: Nieuwe Oogst) Boeren en tuinders kunnen vanaf 1 november hetzelfde maximumbedrag ontvangen voor de tegemoetkoming in de energiekosten (TEK) als andere mkb’s. Dat betekent dat per agrarisch bedrijf ook maximaal 160.000 euro beschikbaar is.Ondernemers komen voor de steunmaatregelen in aanmerking als minstens 7 procent van hun omzet opgaat aan energie. Dat was eerst 12,5 […]