Categorieën
Commentaar Onderwijs Politiek Sneek Súdwest Verkeer

MEER VERKEERSDRUKTE OP KRUISPUNT AAN GOEMAN BORGESIUSLAAN SNEEK

Door de invoering van de autoluwe pilot op dinsdag 2 januari 2024 in de Sneker binnenstad is er sprake van toegenomen autoverkeer op het traject Worp Tjaardastraat (Noorderhoek), Goeman Borgesiuslaan (Noordoosthoek) en Berkenlaan (Bomenbuurt). Deze verkeersdrukte valt met name waar te nemen op het kruispunt Goeman Borgesiuslaan, Dr. Kuyperlaan en Hugo de Grootstraat. De verkeersintensiteit wordt bevestigd door vijf omwonenden.

Verkeer vanaf de Dr. Kuyperlaan heeft enige tijd te wachten voordat het kruispunt gepasseerd kan worden. © BREKT.NL

De eerste bewoner staat, sinds de invoering van de proef, langer met de auto op zijn afrit voordat hij de Goeman Borgesiuslaan op kan. En dat geldt voor de gehele middag van 12.00 uur tot 18.00 uur. Overburen constateren een identieke situatie. Zij hebben deze middag (woensdag 16 januari 2024) circa tien minuten tijd nodig om vanaf de parkeerhaven veilig weg te kunnen rijden.

Met enige snelheid slaat een auto vanaf de Hugo de Grootstraat linksaf de Goeman Borgesiustraat op, terwijl verkeer van rechts aan komt rijden. © BREKT.NL

Een echtpaar dat op enkele tientallen van het kruispunt woont, rijdt geregeld vanwege het drukke kruispunt het Zwetteplan door om vervolgens via de Leeuwarderweg op de plaats van bestemming in of rond het centrum te komen. En dat is een redelijke omweg.

De man stelt dat de autoluwe pilot een voorbode is van de 15-minute city, waarbinnen weinig plaats is voor auto’s in de binnenstad en dit is flink in het nadeel van de middenstand, benadrukt hij.

PvdA-wethouder Michel Rietman heeft de autoluwe pilot in zijn portefeuille.

Op een reactie van Raymond Klein schrijft verantwoordelijk wethouder Rietman op zijn LinkedIn-pagina:
De proef zal uitwijzen of het een ridicuul plan is of een succes in het veiliger maken en ruimte geven aan het aantrekkelijker maken van de stad Sneek.’

Voor wat betreft het kruispunt Goeman Borgesiuslaan, dr. Kuyperlaan en Hugo de Grootstraat lijkt de verkeerssituatie er niet veiliger op geworden. Bovendien staat aan dit kruispunt ook de Zwetteschool. Jonge kinderen worden dus bij het uitgaan van de school direct geconfronteerd met de verhoogde verkeersintensiteit. Ook dat aspect dient wethouder Rietman in zijn evaluaties mee te nemen.

Wiebe Dooper

Een eerder artikel over leegstaande (winkel)panden is vanwege corrigerende opmerkingen van een ondernemer – voorlopig – offline. WD

Eerder verscheen:

https://www.brekt.nl/de-beste-grap-van-de-autoluwe-pilot/embed/#?secret=lY5maapwUr#?secret=S3SKveirO3