Categorieën
Foto's

VERSCHEIDENHEID EEMSHAVEN

Hetty Radelaar toont de mooie verscheidenheid van en bij de Eemshaven. Windenergie, opslag en de landbouwgewassen die hier sedert eeuwen groeien en bloeien. In de jaren 1995-1997 kwam ik geregeld in dit gebied en toen was de overheid al doende met experimenten van windenergie. In nogal wat velden lagen toen de rotorbladen van de windmolens. […]

Categorieën
Economie Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Súdwest

TOEKOMSTIG EMPATEC

Het college van Súdwest presenteert aan de raad de laatste stand van zaken rondom werkleerbedrijf Empatec. Dit is een vervolg op de uitkomsten van het raadsonderzoek in 2021. De belangrijkste boodschap: met de samenwerkende gemeenten en de regio een vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling opzetten voor een toekomstbestendig werkleerbedrijf. Raad en college wilden meer transparantie, sturing en […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland

BERGINGSBEDRIJVEN SOLIDAIR MET BOEREN

RTV Drenthe meldt dat drie noordelijke bergingsbedrijven niet ingaan op het verzoek van de politie om trekkers weg te slepen op locaties waar protesten eventueel uit de hand kunnen lopen. ‘Ze vinden dat burgers zo tegen elkaar uit worden gespeeld en pleiten ervoor dat defensie en politie eigen middelen inzetten om voertuigen weg te slepen’, […]

Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest

Kernenfonds SWF steunde 58 projecten in 2021

Het Kernenfonds van Súdwest steunde in 2021 58 projecten met circa 260.000 euro. Van een duurzaam sportontmoetingspunt in Heeg tot de organisatie van afhaalmaaltijden in coronatijd in Sneek. En van een groenproject in Tjerkwerd tot de aanleg van een beachvolleybalveld in Hommerts-Jutryp. ‘De kearnefûnssubsydzje is in steun yn de rêch foar de frijwilligers dy’t harren […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland

CBS: Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest

(tekst: CBS) De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilogram in 2021. Dat is ruim 18 miljoen kilogram minder dan een jaar eerder en bijna 7 procent onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De fosfaatuitscheiding bedroeg 148 miljoen kilogram in 2021. Dat is 1,8 procent […]

Categorieën
Politiek Sociaal

EMANCIPATIE IN NEDERLAND

Churchill brengt eens naar voren dat democratie het minst slechte systeem is. Hij zegt daarmee dat er geen enkel systeem goed en foutloos is. En tegelijk dat dictaturen veel erger zijn dan democratieën. Als ons parlementaire stelsel in de negentiende eeuw stap voor stap steeds democratischer wordt ingericht, worden ook mede onder invloed van grote […]

Categorieën
Economie Nederland Sociaal

Meer mensen verwachten verslechtering van de financiële situatie

(tekst: CBS) 30 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder ging er in het eerste kwartaal van 2022 van uit dat de financiële situatie van hun huishouden het komende jaar zal verslechteren. Begin 2021 was dat nog 16 procent. Huurtoeslagontvangers waren pessimistischer dan eigenwoningbezitters en overige huurders. Ze gaven al in 2021 aan […]

Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

Regering mag stikstofbeleid doorzetten, maar krijgt huiswerk mee

(Tekst: Veldpost) De stikstofkaart was een valse start van minister Van der Wal. Voor aanvang van de stemmingen over het stikstofbeleid namen Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Derk Boswijk (CDA) ieder afzonderlijk het woord om dat punt nog eens duidelijk te maken – kritiek vanuit de coalitie op de regering. Maar ze gingen niet zo ver […]

Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest Workum

Súdwest opent vierde opvanglocatie in Workum

Hotel de Wymerts in Workum wordt voorbereid als gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft hiervoor met de eigenaar een overeenkomst gesloten tot april 2023. De Wymerts biedt plek aan circa 70 vluchtelingen. Na Galamadammen in Koudum, Amicitia in Sneek en Nij Ylostins in IJlst is de Wymerts de vierde gemeentelijke opvanglocatie in […]

Categorieën
Foto's

GEMOEDELIJKHEID TROEF

Op de interessante Facebookpagina Om it Heech hinne die met name aan het dorp Bakhuizen aandacht schenkt, trof ik bijgaande foto aan uit de jaren 1955-1959. Melkrijder Klaas Woudstra gaat tanken bij pompeigenaar Cor Mous. Een gemoedelijk beeld zoals oudere generaties zich nog goed kunnen herinneren. Bijna iedereen kende elkaar in een kleine gemeenschap. Er […]